• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 303 -  مطرح ننمودن مشكلات خاص در تربيونهاي عمومي
صفحه : 303
است صحبت شده است . خوب ، اين يك مانوري بود كه دادند، لكن مشتشان باز شد. اگراسرائيل پشتيبان - خداي نخواسته - پشتيبان ايران باشد و يك همچو ننگي براي ايران تحقق پيدا بكند، خوب ، نبايد با مصر دست به دست هم بدهند كه مبادا صدام شكست بخورد. اگر اسرائيل اين صدمه اي كه به يكي از پايگاههاي آنها واقع شده بود كرده بود وگردن ايران گذاشتند، خوب نبايد حالا با هم دست به دست هم بدهند كه دو تايي بياييم ايران را به هم بزنيم ، اسلام را به هم بزنيم آنوقت ساير كشورها را من نمي دانم بايد چه بگويم به آنها. اين مثل است كه اريد حياته و يريد قتلي . (5) كشور ايران مي خواهد آنها رازنده نگه دارد، مي خواهد آنها را حفظ كند، مي خواهد آنها را نجات بدهد از اين گرفتاريهايي كه دارند، از اين ذلتي كه دارند، آنها ارده قتل ما را مي كنند؛ البته اين عرضه را ندارند.
وليكن آخر چرا بايد كشورهاي اسلامي اينطور باشند؟ چرا بايد اين وضع را داشته باشند كه اسرائيل طمع كند به اينكه حمله كند به يك كشور اسلامي ، به لبنان حمله بكند؟همه اش براي همين است كه به اسرائيل مهلت دادند، با او دوستي دارند، شايد كمك به اومي كنند و امثال اينها. ما بايد مقاومت كنيم .
مطرح ننمودن مشكلات خاص در تربيونهاي عمومي
و ائمه جمعه و جماعت ، اختصاص به جمعه ندارد، جمعه چون اجتماع زيادتر است بيشتر، و ليكن ائمه جمعه و جماعت و علماي همه بلاد بايد اين مطلب را به مردم بفهمانندكه يك كاري كرديم كه زحمت دارد و براي خدا شما كرديد و همه تان هم مي گوييدكاري كه براي خدا بشود زحمت دارد. الجنه حفت بالمكاره . (6) كسي بخواهد به جنت لقاالله برسد مكاره را هم بايد تحمل كند و دلسرد نشود. مردم را يك وقتي اين فضولها دلسرد
5- اين مصرعي است از يك بيت شعر كه كامل آن اين است .اريد حياته و يريد قتلي فاترك ما اريد لما يريد
6- "بهشت ، پيچيده شده به سختيها و رنجها است " و اصل حديث چنين است : "حفت الجنه بالمكاره ". بحارالانوار،ج 67، ص 78، ح 12.