• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 301 -  متهم نمودن ايران به داشتن روابط با اسرائيل
صفحه : 301
ان شاءالله مي كند. ما بايد روشن كنيم اين توده هاي مردم را كه مبتلا هستند به تبليغات سويي كه از طرف گروهكها از طرف خارج ، راديوها مي شود. ما بايد مردم را روشن كنيم كه شما يك كاري كرديد كه اين راديوها اينقدر تغيير كردند و اين وابستگان به اين قدرتهاي خارجي دنبال مسئله هستند. چرا در ساير جاها اينقدر دنبال مسائل نيستند؟براي اينكه ، اينجا يك كاري كرده است كه سابقه نداشته است . در جاهاي ديگر هر كاري كه شده است ، هر انقلابي كه شده است ، اتكال به يك قدرتي داشته است ، اگر از يك جبهه ديگري به او صدمه وارد كرده اند خودش متكي به يك كسي بوده است . آنكه كودتا كرده است ، كودتاچي اش يا به شوروي مربوط است يا به امريكا مربوط بوده است .و اين كاري كه شما كرديد، و ملت ما كرده اند، اين يك امر نمونه اي است كه در اين سده هاي اخير اصلا و قبل از اينها اصلا، اين مسائل اينطوري طرح نبوده است . آن وقتي كه مسائل اين قدرتها طرح بوده و [بي تعهدي ] در كار بوده است ، تا كنون مثل اين قضيه واقع نشده است كه يك ملتي بخواهند خودشان باشند و بسازند به آن چيزي كه دارند وهستند، و دنبال اين باشند كه خودشان را برسانند به آنجايي كه احتياج به ديگران نداشته باشند، و اتكال نداشته باشند نه به بلوك شرق و نه به بلوك غرب . اين يك مطلبي است مال ايران و اختصاص به ايران و وقتي مطلب اينطور شد بايد توده هاي مردم آشنا بشوندبه اينكه كار بزرگ است ، لكن كار بزرگ زحمت زياد هم دارد. كار هم اينطور نيست كه براي ماديت باشد. تا بگويند كه خوب براي ماديت چرا انسان زحمت اينقدر بكشد، كاربراي معنويت است . از اول ، اين مسلمين در ايران و اين ملت فرياد زده است كه ماجمهوري اسلامي مي خواهيم اسلامي مي خواهيم ، احكام اسلام را مي خواهند. وقتي كه ما براي اسلام مي خواهيم خدمت بكنيم ، ديگر ما نبايد منتظر اين باشيم كه براي اسلام كه مي خواهيم خدمت كنيم بعد به ما يك باغي بدهند. ما براي اسلام خدمت مي كنيم ،خداوند بايد به ما بدهد.
متهم نمودن ايران به داشتن روابط با اسرائيل
بنابراين ، مقاومت يكي از اموري است كه دنبال هر انقلابي بايد باشد، و دنبال اين