• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 287 -  اتحاد براي دفع دشمن
صفحه : 287
است اين وحدت و انسجام همه است و خصوصا، قوايي كه در فعاليت نظامي هستند،اينها اگر - خداي نخواسته - يك وقتي يك اختلافي در خودشان بروز كند همان روزاست كه امريكا به مقاصد خودش نزديك مي شود.
حفظ حيثيت اسلام
و لهذا، فرضا كه شما ملاحظه كنيد كه ، يا آنها ملاحظه كنند كه بعضيها مخالف - مثلا -ميلشان يا موافق چه عمل مي كنند، امروز نبايد انسان اميال خودش را در نظر بگيرد. يك روزي كه گرفتاري اسلام و حيثيت اسلام در ميان است و مي بينيد كه همه قدرتمندها وهمه تبليغات بر ضد همه هست و از اول هم بر ضد همه و خصوص پاسدار عزيز بوده است ، بايد انسان تمام اميال خودش را فداي ميل اسلام ، حكم و احكام اسلام بكند. همان طور كه شما و همه اين رزمندگان ما واقعا، يك چهره هايي هستند كه انسان از خودش خجالت مي كشد كه با آنها مواجه بشود؛ كساني كه جان خودشان را كه سرمايه همه چيزاست ديگر براي انسان ، اين را فدا دارند مي كنند براي اسلام و ماها اين توفيق را نداريم ،نمي توانيم ، منتها دعا مي كنيم به شما. وقتي بنا شد كه شما يك همچو تحفه اي را داريد به اسلام تقديم مي كنيد، آن وقت اگر - فرض كن - يك چيزي مخالف ميلتان شد بايد با آن مخالف ميل خودتان قدري مبارزه كنيد. اين مبارزه باطني است كه لازم است انسان داشته باشد هميشه و هميشه مواظب باشد.
شيطان خرده كاري خيلي دارد؛ چيزهايي مخفي ، چيزهايي كه انسان نمي تواند ادراك كند و بعد ادراك مي كند زياد دارد و وسوسه هاي زياد دارد. بايد در مقابلش ايستاد ازهواهاي نفساني جلوگيري كرد. و اين وحدت و انسجامي كه الان بين شما و سايربرادرانتان در ارتش و بسيج و ساير جاها هست ، اين را حفظ كنيد و همين طور عشاير راكه يك قوه اي هستند و علاقمند هستند بحمدالله .
اتحاد براي دفع دشمن
و در رژيم سابق ، زمان رضاشاه مي خواستند اين عشاير را از بين ببرند و بسياري شان