• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 275 -  عنايات غيبي در انقلاب اسلامي ايران
صفحه : 275
اينكه قطع رابطه بكنيد با ملتهاي خودتان و وداع بگوييد با اسلام و مخالفت كنيد با يك جمهوري كه اسلامي است و مي خواهد آزاد و مستقل باشد؟ و مخالفت با اينها بكنيد وذليل باشيد در تحت سلطه قدرتمندان كه وقتي مطلبي پيش مي آيد كه مخالف با منافع آنهاست ، اعلام مي كنند كه ما دوستاني داريم و منافعي داريم ؟ امريكا چه منافعي مي تواند در اينجا داشته باشد جز منابع زرخيز شما؟ و چه دوستاني مي تواند اينجا داشته باشد جز آنهايي كه به عنوان دوستي خدمتگزار هستند؟ امريكا دوست نمي خواهد،امريكا خدمتگزار مي خواهد. امريكا خدمتگزاراني مي خواهد كه منافع ملتشان را تقديم بكنند، و در عين حال ذلت را به خودشان بار بياورند تحمل كنند. ما، ملت ما و دولت ماايستاده ايم و در مقابل هر سلطه جويي ايستاده ايم و تا آن وقت كه توان داريم مخالفت مي كنيم . و من اميدوارم كه اين عناياتي كه خداي تبارك و تعالي با اين ملت خدمتگزار به اسلام دارد، مستدام باشد و اين خدمتي كه تمام ملت ما براي اسلام و ميهن اسلامي مي كند مستدام باشد. و اگر همچو مطلبي ان شاءالله ، مستدام باشد، آسيب نخواهد ديد.قدرتهاي بزرگ را با تمام كيدهاي شيطاني رسوا خواهد كرد.
عنايات غيبي در انقلاب اسلامي ايران
ما از اول انقلاب و بعد از پيروزي تا كنون هر چه ديديم معجزات بوده است . شماملاحظه بفرماييد كه در اين نهضتي كه ايران پيدا كرد و مقابل يك رژيم شاهنشاهي باآنهمه يال و كوپال و با آنهمه كساني كه قدرتمند بودند و دولتهاي قدرتمند پشتيباني آنها،كدام قدرت توانست يك همچو رژيم دوهزار و پانصد ساله با همه ابزار جنگي و آلات ،سلاحهاي مدرن ، از اين كشور بيرون كند و شكست بدهد؟ و كدام قدرت است كه امروزدر جبهه هاي جنگ در مقابل اينهمه تجهيزات ، پيروزي حاصل مي كند؟ و كدام قدرت بزرگ است كه در دل اينها آنطور رعب و ترس مي افكند كه فوج فوج خود را تسليم مي كنند؟ در صورتي كه آنها در پناهگاههايي كه با همه جور تجهيزات مجهز بود زندگي مي كردند و برادران شما و ما با "ژ3" و امثال اينها در بيابان ، از بيابان هجوم مي كردند.