• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 253 -  انتشار علم از قم به جاهاي ديگر
صفحه : 253
لكن بايد ما تبليغاتمان زياد بشود كه لااقل ما بتوانيم به ملتها حالي كنيم كه اين تبليغاتي كه اينها بر ضد اسلام و بر ضد مسلمين و بر ضد جمهوري اسلامي مي كنند، اينها تمام غلطاست . و شما ديديد كه وقتي خبرنگارها از اطراف مي آيند و مي بينند، آنهايي كه انصاف دارند اعلام مي كنند و همين چند روز پيش از اين ، يكي از آنها اعلام كرد كه كليه چيزهايي كه ارتش ايران اعلام كرده است صحيح است ، لكن رسانه هاي گروهي دست بردار نيستند. آنها اگر يك قدم فرض كنيد كه صداميها پيش بيايند، او را قلمدادمي كنند كه كجا را گرفتند، كجا چه شد، محاصره كردند ارتش ايران را و چنانچه ايران پيش ببرد، حتي الامكان ذكري نمي كنند، آن وقتي كه خيلي رسوايي در مي آورد ذكركمي مي كنند و مي روند دنبال اينكه آيا چه خواهد شد. اي واي كه اگر اسلام پيروز بشودچه خواهد شد. و ما امروز موظفيم كه تبليغات را هر چه بيشتر تقويت كنيم و دولت ووزارت ارشاد موظف است كه تبليغات را در خارج تقويت كند و همه آقاياني كه از اول اصل شانشان تبليغ بوده است ، انبيا شانشان تبليغ بوده است ، اوليا خدا شانشان تبليغ بوده است ، همه آقايان علمايي كه هستند، اينها همه مبلغين اسلام هستند. بايد خطباي عظام ماكه مبلغين اسلامند، علماي اعلام ما، طلاب عزيز ما و قشرهاي ديگري كه در تبليغات دخالت دارند و مشغول اين عمل شريف هستند، بايد به سرعت خودشان زيادي بدهند،و تبليغات خودشان را تسريع كنند. البته روي يك موازيني و روي يك نظامي و روي يك سازماني كه آنطور البته بهتر خواهد بود. و من هم كه وظيفه ام دعا كردن به شماست واز اول هم دعاگوي شما بودم ، من هم اميدوارم كه موفق بشوم به وظيفه خودم عمل كنم .
انتشار علم از قم به جاهاي ديگر
و يك كلمه هم راجع به ارتش و راجع به سپاه و راجع به پيروزيهاي آنها عرض كنم .امروز بحمدالله در جبهه هاي ما جوانهايي هستند از ارتشي ، از سپاهي ، از بسيج ، ازمردمي كه هر كس آنجا رفته است و آمده است با من ملاقات كرده است ، مي گويد آنها به ما دل مي دهند و شجاعت مي دهند. ما مي رويم كه آنها را تشجيع كنيم ، مي بينيم كه نه ، ماتحت