• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 252 -  لزوم توسعه تبليغات در خارج از كشور
صفحه : 252
مي كنند، به شما استفاده نمي دهند؛ شمايي را كه امروز دارند تحريك مي كنند كه اگر باصدام همراهي نكنيد، چه و چه خواهد شد، و ايران با شما چه ها خواهد كرد، اينهامي خواهند كه شما آليت دست آنها را داشته باشيد، و به منافع آنها با صدام همراهي كنيد،و به همان تله اي كه صدام افتاد، شما هم بيفتيد. و شما بدانيد كه اگر صدام نجات پيدا كند وقدرت به دست بگيرد، آدمي نيست كه قدرشناسي از امثال شما بكند، آدمي است كه جنون بزرگ بيني خودش را دارد، و با اين جنون با شما كه با او هم همراهي كرديد به جنگ بر مي خيزد، و شما را اگر قدرت داشته باشيد، تباه خواهد كرد. و من و دولت ايران و ملت ايران اعلام مي كنيم كه شما چنانچه با صدام همراهي نكنيد و چنانچه به طوراسلامي با ما رفتار كنيد و به برنامه هاي قرآن كريم با ما رفتار كنيد و با ملتها رفتار كنيد،دولت ايران و ملت ايران با شما برادر است و از شما حمايت خواهد كرد. لكن چنانچه -خداي نخواسته - انحرافي عمل كنيد و خودتان را به اين دام بيندازيد، مطمئن باشيد كه شما از صدام قدرتمندتر نيستيد، و آنهايي كه مثل دولت مصر مي خواهند به او كمك كنند، آنها هم تجربه كنند ببينند كه چه خواهد شد. و من نصيحتشان مي كنم كه اين تجربه را نكنند و جوانهاي بيگناه مردم را به تباهي نكشند و جوانها را نياورند در يك ميداني كه عاقبتش براي آنها هلاكت است .
لزوم توسعه تبليغات در خارج از كشور
و اما در يك همچو محيطي كه تمام رسانه هاي گروهي به ضد اسلام واقعا و به ضدجمهوري اسلامي تبليغات مي كنند، امروز تبليغات يك ويژگي خاص دارد و بر همه لازم است كه تبليغات كنند؛ تبليغات داخلي براي اينكه ، مبادا - خداي نخواسته - مردم تحت تاثير تبليغات سوء ابرقدرتها واقع بشوند، و بالاتر از او تبليغات در خارج بايد بشود.
ما تبليغاتمان در خارج بسيار ناقص است و اشخاصي كه از خارج مي آيند اينجا و بامن ملاقات مي كنند، همه از اين مطلب شكايت دارند كه در خارج تبليغات كم است -البته وزارت خارجه و ارشاد اخيرا يك طرحهايي دارند و ان شاءالله موفق خواهند شد -