• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 229 -  لزوم حفظ محبوبيت سپاه در ميان مردم
صفحه : 229
نصيحت داخل سپاه باز كنيد. بطور كلي ، نه بطور شخصي . بطور كلي آنها را هدايت كنيدكه ان شاءالله اين يك ستون فقراتي باشد از براي جمهوري اسلامي ، و بتواند اين جمهوري اسلامي را ان شاءالله به پيش ببرد. و خداوند همه شما را توفيق و سعادت وسلامت بدهد.
لزوم حفظ محبوبيت سپاه در ميان مردم
و شما بدانيد كه اين خدمتي كه شما امروز داريد مي كنيد، من مي توانم بگويم ارزنده تر از خدمتهايي است كه در طول تاريخ براي اسلام شده . براي اينكه در سابق اين طور دشمنهايي كه ما الان داريم نداشته اند. يعني روابط نبوده اصلش . امريكايي در كارنبود. آن اسلام آن طرف واقع شده بود و سر و كارشان با روم و ايران بود. اما حالا سر وكار با همه ممالك دنياست . آن ور درياها مي آيند دخالت در اينجا مي كنند. و سايركشورها مي خواهند دخالت كنند در كارهاي همه كشورها. و ما بايد توجه كنيم و مايي كه مي خواهيم خودمان بايستيم روي پاي خودمان ، بايد مردم را دعوت كنيم به اينكه استقامت كنند؛ دعوت كنيم به اينكه در صحنه حاضر باشند و جوانهاي خودتان [را] هم دعوت كنيد به خير و صلاح ، كه اين محبوبيتي كه شما الان در بين مردم داريد اين خيلي ارزش دارد؛ اين را بايد حفظ كنيد. مادامي كه شما اين محبوبيت را داريد در بين مردم ومردم پشتيبان شما هستند، اين سپاه به قوت خودش باقي هست و مي تواند خدمت بكند. واگر - خداي نخواسته - يك وقتي لغزشهايي پيدا بشود و جلوگيري نشود آن وقت هم ممكن است سرايت بكند. و ممكن است يك اشخاصي باشند كه - خداي نخواسته - واردشده باشند در بين شماها و بخواهند يك كارهايي را بكنند. اين هم يك مسئله مهمي است كه من كرارا تذكر داده ام كه اين جهت [را] خيلي بايد توجه داشته باشيد. بلكه درهمين كاري كه شما انجام مي دهيد كه كار تبليغاتي است و بسيار مهم است ، بايد توجه كنيد كه اشخاص كه آشنا با آنها هستيد در اين امر بايد باشند. بعد هم نوشته هاي شما راهمان طوري كه ديديد كه نظر دارند، حوزه علميه هم نظر دارد به اين ، آنها نظر داشته