• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 227 -  سخنراني در جمع مسئولان و نويسندگان انتشارات سپاه پاسداران "اهميت انتشارات "
سخنراني
زمان : صبح 8 ارديبهشت 1361 / 4 رجب 1402
مكان : تهران ، ، جماران
موضوع : اهميت انتشارات در جامعه - لزوم حفظ محبوبيت سپاه
حضار: مسئولان و نويسندگان انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
صفحه : 227
بسم الله الرحمن الرحيم
اهميت و ارزش انتشارات
ابتدا بايد من از سپاه پاسداران و از شما آقايان تشكر كنم كه اشخاصي هستند كه به حسب غالب متعهدند و براي اسلام و براي جمهوري اسلامي عمل مي كنند. و خداي تبارك و تعالي ان شاءالله آنها را تقويت كند. و شهداي آنها را با شهداي صدر اسلام محشور كند. و بازماندگان آنها - كه همه هستند - را تاييد كند، كه اين جمهوري اسلامي راكه مي بينيد همه قدرتها بر خلافش قد علم كرده اند ان شاءالله به منزل برسانند و به نسل آتيه تحويل بدهند.
اهميت انتشارات ، مثل اهميت خونهايي است كه در جبهه ها ريخته مي شود. ومد ادالع لما افضل من دما الشهدا(1) براي اينكه ، دما شهدا گرچه بسيار ارزشمند است و سازنده ،لكن قلمها بيشتر مي تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مي سازند و شهيدپرور هستندقلمها. لهذا اين عمل [را] كه شما داريد، بايد ارزشش را توجه كنيد و مسئوليتش را. وعمل هرچه ارزش بيشتر داشته باشد، مسئوليتش هم بزرگتر است . و حالا كه شما درانتشارات واقع هستيد و در جهت فرهنگ اين گروه هستيد، بايد توجه كنيد به انتشاراتتان كه يك انتشارات مفيد باشد. بايد انتشارات امروز، جبران انتشارات زمان رژيم سابق رابكند.
جبران تباهي هاي گذشته ، وظيفه انتشارات
[در سابق به وسيله ] انتشارات كشاندند جوانهاي ما را به فساد، به تباهي . دختر و پسر را
1- بحارالانوار، ج 2، ص 14، ح 26. "جوهر قلم دانشمندان برتر از خون شهيدان است ".
صفحه : 228
به فحشا كشاندند، و گناه بزرگش گردن انتشارات آن روز بود. آنها هم يك عامل قوي براي آن مسئله بودند. و بايد انتشارات در هر جا هست ، چه سپاه و چه جاهاي ديگر توجه كنند كه آن كارهايي كه آنها كردند و جوانهاي ما را به تباهي كشيدند، اينها جبران كنند آن را. و توجه به اينكه ، البته جوانها زيادند در اين سپاه پاسداران ، و ممكن است گاهي وقتهايك جواني - به واسطه جواني كه دارد، با حسن نيتي كه دارد - يك كاري بكند كه موافق بامصلحت نباشد.
بايد اين انتشارات يك مقدارش هم راجع به نصيحت خود اين سپاه پاسداران باشد.يعني ، شما اختصاص بدهيد يك مقداري از او را براي ساختن جوانهايي كه حالا در سپاه پاسداران هستند، و بعدها هم مي آيند تا اينكه ان شاءالله اين كار شما، هم سازنده خود اين گروه باشد، و هم تبليغات براي ديگران ، و جلوي تبليغات سوئي كه بر ضد ما الان از همه جا هست ، و شايد اكثر راديوها تقريبا اكثري كه آنطرفش همه است ، و اكثر منشورات خارجي ، آن قدري كه براي ما نمونه هايش گاهي مي آيد، اينها مخالفت مي كنند. يعني ، باهمه جديتي كه دارند هر چيز خوب اينجا را بد جلوه مي دهند. و اگر يك چيز خوبي واقع شده باشد سبك جلوه مي دهند يا جلوه نمي دهند. و ما بايد تبليغاتمان ، مقداريش راجع به اين باشد كه اين جمهوري اسلامي را برسانيم به مردم خارج . حالا هم كه ديديد كه بازبانهاي ديگري هم هست ، انگليسي هست ، عربي هم هست ، كه مناطق ديگر هم بفهمندكه اينجا چه مي گذرد، وضع اينجا چه جوري است . اينجا را آنطوري كه نويسنده هاي خارجي ، گوينده هاي خارجي يا گوينده هايي كه از اينجا سرخورده شدند و رفتند به خارج ، آنها مي گويند. يك هيولاي عجيب و غريبي از اين جمهوري اسلامي و ازمتصديان آن ارائه مي دهند و بايد جبران بشود اين امور به تبليغات - البته عمل بايد عمل صحيح باشد - و تبليغات هم بايد ارائه بدهد آن اعمالي كه واقع مي شود.و - خداي نخواسته - اگر، يك وقتي انحرافي ديديد در بعضي از دوستانتان كه حسن نيت هم دارند، لكن گاهي اشتباهاتي دارند، بايد بگوييد به كساني كه آنها راتبليغ مي كنند، بايد تبليغ كنند. شما بطور كلي در مجلاتي كه داريد، يك بابي را براي
صفحه : 229
نصيحت داخل سپاه باز كنيد. بطور كلي ، نه بطور شخصي . بطور كلي آنها را هدايت كنيدكه ان شاءالله اين يك ستون فقراتي باشد از براي جمهوري اسلامي ، و بتواند اين جمهوري اسلامي را ان شاءالله به پيش ببرد. و خداوند همه شما را توفيق و سعادت وسلامت بدهد.
لزوم حفظ محبوبيت سپاه در ميان مردم
و شما بدانيد كه اين خدمتي كه شما امروز داريد مي كنيد، من مي توانم بگويم ارزنده تر از خدمتهايي است كه در طول تاريخ براي اسلام شده . براي اينكه در سابق اين طور دشمنهايي كه ما الان داريم نداشته اند. يعني روابط نبوده اصلش . امريكايي در كارنبود. آن اسلام آن طرف واقع شده بود و سر و كارشان با روم و ايران بود. اما حالا سر وكار با همه ممالك دنياست . آن ور درياها مي آيند دخالت در اينجا مي كنند. و سايركشورها مي خواهند دخالت كنند در كارهاي همه كشورها. و ما بايد توجه كنيم و مايي كه مي خواهيم خودمان بايستيم روي پاي خودمان ، بايد مردم را دعوت كنيم به اينكه استقامت كنند؛ دعوت كنيم به اينكه در صحنه حاضر باشند و جوانهاي خودتان [را] هم دعوت كنيد به خير و صلاح ، كه اين محبوبيتي كه شما الان در بين مردم داريد اين خيلي ارزش دارد؛ اين را بايد حفظ كنيد. مادامي كه شما اين محبوبيت را داريد در بين مردم ومردم پشتيبان شما هستند، اين سپاه به قوت خودش باقي هست و مي تواند خدمت بكند. واگر - خداي نخواسته - يك وقتي لغزشهايي پيدا بشود و جلوگيري نشود آن وقت هم ممكن است سرايت بكند. و ممكن است يك اشخاصي باشند كه - خداي نخواسته - واردشده باشند در بين شماها و بخواهند يك كارهايي را بكنند. اين هم يك مسئله مهمي است كه من كرارا تذكر داده ام كه اين جهت [را] خيلي بايد توجه داشته باشيد. بلكه درهمين كاري كه شما انجام مي دهيد كه كار تبليغاتي است و بسيار مهم است ، بايد توجه كنيد كه اشخاص كه آشنا با آنها هستيد در اين امر بايد باشند. بعد هم نوشته هاي شما راهمان طوري كه ديديد كه نظر دارند، حوزه علميه هم نظر دارد به اين ، آنها نظر داشته
صفحه : 230
باشند كه اگر يك وقت - خداي نخواسته - از زير قلم يك كسي اشتباهي در رفت ، يا اگرخداي نخواسته كسي باشد كه بخواهد اشتباهات درست كند، آنها توجه داشته باشند و به كمك همه جلوگيري بشود.
من هم وظيفه ام دعاست . به همه تان دعا مي كنم . خداوند همه شما را حفظ كند، موفق باشيد. خداوند اين جمهوري اسلامي را كه براي خدا دارند كار مي كنند، و اين ملت الان براي خدا قيام كرده است و به پيش مي رود تا اينكه اين جمهوري اسلامي متصل بشود به زمان ظهور حضرت - سلام الله عليه - موفق باشيد.