• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 197 -  قابل اندازه گيري نبودن ارزش اخلاص
صفحه : 197
سنجيد و هيچ زباني نمي تواند از آن توصيف كند، لكن آنچه كه بالاتر از همه اينهاست ،اين صداقت شما و اين اخلاص شما در بارگاه حق تعالي است . آنچه كه در نزد خداارزشش از همه بالاتر است ، اين ايثار از روي اخلاص است . همان كه خداي تبارك وتعالي در سوره "هل اتي " اهل بيت عصمت را به آن توصيف مي كند كه : يطعمون الطعام علي حبه . . . (1) اطعام طعام چيزي نيست ، آن هم يك قرص جو، آنكه اهميت دارد "علي حبه "هست .
آنكه در پيشگاه حق تعالي ارزش دارد و هيچ بشري نمي تواند آن را توصيف كند،اين اخلاص و محبتي است كه شما داريد. شما جان خودتان را فدا مي كنيد، و بسياراشخاص هم هستند كه در راههاي انحرافي باز هم اين كار را مي كنند. صورت عمل ، يك صورت است ، لكن معني دو و محتوا دو است ، ميزان محتواي عمل است ، نه صورت عمل . شمشير علي بن ابيطالب - سلام الله عليه - و فرود آوردن شمشير و به دشمن ، آن شمشير را ضربه زدن و او را كشتن ، اين امري است كه در همه جا واقع مي شود و بسياري از اشخاص اين عمل را كرده اند و مي كنند. ارزش به اينها نيست ، ارزش به آن است كه درقلب علي بن ابيطالب چه مي گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است .
قابل اندازه گيري نبودن ارزش اخلاص
آن مرتبه اخلاص است كه يك ضربت را با عبادت ثقلين ، عبادت جن و انس مقابل كرده است . (2) شما اين اخلاصتان و اين شهادت طلبي و اين ايثار براي خداست كه ارزش به شما داده است ، و ارزش او را هيچ معياري نمي تواند اندازه گيري كند. عزيزان من ،حفظ كنيد اين نعمت را؛ خداوند به شما يك همچو نعمتي داده است كه شما را با عنايت ذاتي خودش ، با دست غيبي خودش متحول كرده است به يك انسانهاي خالص براي خود، و انسانهايي كه جان و هر چه دارند، در راه خدا ايثار مي كنند و ان الله اشتري من
1- سوره "دهر"، آيه 8.
2- بحارالانوار، ج 39، ص 1.