• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 176 -  مبارزه رضاخان با اسلام و روحانيت
سخنراني
زمان : صبح 21 فروردين 1361 / 15 جمادي الثاني 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : بررسي عملكرد رژيم پهلوي
حضار: خانواده هاي شهدا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، نمايندگان عشاير كشور، اعضاي بسيج مستضعفان اهواز، اعضاي جهاد سازندگي ، كادر پزشكي نهادهاي درماني ، ستادمصدومان وزارت بهداري ، جمعيت هلال احمر، خبرنگاران و عكاسان و مسئولان خبرگزاري جمهوري اسلامي ، كاركنان صدا و سيماي مركز اهواز و تهران ، كاركنان شركت توانير
صفحه : 176
بسم الله الرحمن الرحيم
مبارزه رضاخان با اسلام و روحانيت
اين گروههاي مختلفي كه امروز تشريف آوردند و ما از نزديك خدمتشان رسيديم ،كه همه در ارتباط با اين جنگ و در خدمت جبهه بوده اند، از همه آنها من تشكر مي كنم واميدوارم كه همه آنها موفق باشند كه همان طور كه تاكنون دين خودشان را به اسلام وكشور خودشان ادا كرده اند، اين خدمت را ادامه بدهند، تا ان شاءالله ، كشورشان ، كشورعزيزشان ، به استقلال تام و آزادي كامل [برسد] و شر اشرار را از اين كشور از بين ببرند. وان شاءالله ، همه موفق باشند.
من به مناسبت اينكه از عشاير محترم كشور تعدادي اينجا تشريف دارند و از راديو وتلويزيون هم تعدادي هستند، بعضي مسائلي كه در رژيم سابق ، در اين پنجاه سال بابرنامه ريزي مسلم تحقق پيدا كرده است عرض كنم ، گر چه همه آنها را نمي شود. و من اميدوارم كه تاريخ نويسان ما و آنهايي كه اهل مطالعه هستند اين پنجاه سال را تحت نظرقرار بدهند و ببينند كه در اين پنجاه سال ، اين پدر و پسر چه به روز اين كشور آوردند.
ما يك بررسي كوتاه از اين ارگانهايي كه در اين كشور مي توانستند منشاء اثري باشند وگروههايي كه ممكن بود در مقابل قدرتهاي بزرگ بايستند، ما يك بررسي مختصر،
صفحه : 177
گذرايي مي كنيم ؛ ببينيم كه اينها در همه اين گروهها و در همه اين ارگانها چه طور با اين كشور بازي كردند و چه طور خدمت خودشان را به ابرقدرتها اثبات كردند. ما يك نظري به مراكز سياسي اين كشور بايد بكنيم و يك نظري به مراكز اقتصادي كشور و اجتماعي كشور و يك نظر به قدرت نظامي كشور و يك نظر به گروههاي تبليغاتي و مطبوعاتي كشور و يك نظر به گروههايي كه مي توانستند براي اين كشور يك قدرت باشند؛ مثل عشاير، ببينيم كه در طول اين پنجاه و چند سال ، اينها با آن قدرتهايي كه ممكن بود درمقابل ابر قدرتها بايستند، چه كردند.
رضاخان كه آمد، اول با يك صورت ظاهر اسلامي آمد و كم كم قدرت را به دست گرفت و به حسب آن چيزي كه انگلستان تصديق كرد، او را آنها آوردند. آنوقت قدرت مال آنها بود و اين مامور بود به اينكه اين كشور را آن مقداري كه امكان دارد، در مقابل قدرتهاي بزرگ ايستادگي بكنند، آن ارگانها را درهم بشكند با اختلاف رويه ها. دنبال آن هم پسرش - كه به نظر من ، خبيثتر از پدر بود - همان معنا را دنبال كرد با يك وضع ديگري .اول هدفي كه رضاخان در نظر گرفت كوبيدن روحانيون بود، با اسم اينكه مي خواهيم اصلاح بكنيم تمام كارهايشان از اول تا آخر به اسم "اصلاح " و به اسم ترقي دادن كشور[بود] اجانب ، قدرتهاي بزرگ ، كه مطالعات زيادي در اين كشور دارند، ملاحظه كردندكه يكي از گروههايي كه مي تواند مردم را بسيج كند در مقابل قدرتهاي خارجي روحانيت است . ابتدا شروع كردند با اينها دست و پنجه نرم كردن ؛ يعني ، اينها را كوبيدن .اگر شما مطبوعات آن وقت را و رسانه هاي گروهي آن وقت را، نويسندگان و گويندگان آن وقت را در نظر بگيريد يا آن مقداري كه از آنها باقي مانده است مطالعه كنيد، مي بينيدكه تمام رسانه هاي گروهي و تمام مطبوعات كشور و راديو و سينما و تئاتر و تمام اينهايي كه در يك كشوري مي تواند كار صحيحي بكند؛ همه آنها در خدمت اجانب و درخدمت اين رژيم فاسد، به ضديت با روحانيت برخاسته اند. خود او مامورين را وادارمي كرد به اينكه اينها را در هر جا هستند، سركوب كنند با اسما مختلف . و اين مطبوعات واين رسانه هاي گروهي هم در بي آبرو كردن اينها و جدا كردن ملت از آنها كوشش
صفحه : 178
داشتند. اين خودش يك تاريخ طولاني است . و كساني كه درست نظر بكنند به تاريخ پنجاه سال ، مي توانند بفهمند كه چه بود قضيه . و دنبال او هم در شكستن اسلام و شكستن قدرت اسلام كوششهاي فراوان كردند. و همه گروههايي كه نويسنده بودند و انحراف داشتند، گوينده بودند و انحراف داشتند، و رسانه هاي گروهي ؛ همه در خدمت آنها بااسلام مخالفت مي كردند. در روزنامه هايشان ، من خودم ديدم كه به پيغمبر اسلام سب كردند! اين يك دسته كه احتمال مي دادند اينها بتوانند مردم را بسيج كنند در مقابل منافع اجانب و ابر قدرتها.
برنامه براي در خدمت اجانب بودن دانشگاه
يك جاي ديگري هم ، كه به طور ديگر با آن مبارزه كردند، دانشگاهها بود.دانشگاهها هم چنانچه يك دانشگاههاي اسلامي - ملي بود، كساني كه از آنها بيرون مي آمدند، مي توانستند در مجلس بروند و دولت تشكيل بدهند و امثال اينها و نگذارندنفوذ اجانب در اين كشور زياد بشود. آنجا را هم به يك وضع ديگري كوبيدند؛ يعني ،خود دانشگاهها را نريختند و تعطيل بكنند، براي آنها برنامه هايي گذاشتند، معلمهايي درست كردند، استادهايي درست كردند كه آنها در خدمت آنان بودند تا دانشگاه را يك دانشگاه وابسته به خارج و وابسته به انگلستان - در يك وقت - به امريكا - در آخر - اين طور درست بكنند كه افرادي كه از اينها بيرون بيايند - الا كمي از آنها - در خدمت اجانب باشند. اين هم يك باب مفصلي است كه محتاج به بحث زياد است كه دانشگاه ما را به صورتي در آوردند كه وليده هاي آن دانشگاه ، و فراورده هاي آن دانشگاه ، آنهايي كه ازدانشگاه خارج مي شدند و به خارج هم مي رفتند و از خارج سوغات مي آوردند، تمامش در خدمت آنها باشد. آنها اين طور ميل داشتند. البته در بين اينها بعضيها هم بودند كه آن طور نبودند، اما در يك اقليت ناچيز واقع بودند. اين هم مراكز تعليم ما.
اوضاع مجلس و ارتش در رژيم سابق
مجلس هم يكي از مراكز بود، كه مركز سياست يك كشور، قانونگذاري يك كشور
صفحه : 179
[است ]، مجلس را هم با فشار و با طرحهاي مختلف ، از اشخاصي فراهم كردند واشخاصي را در مجلس آوردند كه همه در خدمت آنها باشند، الا قليلي از آنها. كم كم آن كم را هم از بين بردند و اخيرا من ديگر سراغ ندارم كه يك نفر وكيلي كه در اين مجلسهاي اخير بود - بعد از اينكه امثال مدرس را از بين بردند - من ديگر سراغ ندارم كه يك كسي آن طوري كه اسلام مي خواهد، باشد. مجلس را هم قبضه كرد؛ يعني ، مجلس را هم به خدمت اجانب وا داشتند. [به ] تبع او، دولت هم اين طور مي شود. دولتي كه اين مجلس تعيين بكند و با دستور آن شاه و شاه نما عمل بكند، افرادي را بر سر كار مي آوردكه همه در خدمت آنها باشند. راديو تلويزيون و دستگاههاي تبليغاتي [هم ] تمام درخدمت آنها بودند. هر كس روزنامه هاي آن وقت را بخواند يا اگر نوارهايي از آن وقت باقي بود بشنود، مي فهمد كه نقشه اين بود كه يا در خدمت دولتهاي اجانب باشند - و اخيراخصوصا امريكا - و يا يك افرادي باشند كه بي تفاوت باشند. اين مراكزي كه براي عيش وعشرت جوانها تهيه كردند و اين مغازه هاي زيادي كه براي فروش عروسكها وفراورده هاي خارجي به وجود آوردند و اين دكانهاي مشروب فروشي ، اينها روي طبع خودش واقع نشد؛ اينها روي برنامه اي بود كه آن قدري كه مي توانند در دانشگاههاجوانها را از بين ببرند و به خط آنها بكنند. آن قدري كه در آنجا نمي شود. [در] مراكزفحشا بي تفاوتشان كنند و راجع به كشور خودشان بي تفاوت باشند. هر كاري مي خواهندبكنند، بكنند، آنها كاري نداشته باشند. عشرتكده باشد، سينماي موافق ميل و شهوات جوانها باشد، ديگر اين مملكت هر چه بر آن بگذرد، گذشته است . ذخايرش را دارندمي برند، برده اند؛ نفتش را دارند مي خورند، خورده اند و امثال ذلك .
و يك چيز ديگر هم ارتش بود. ارتشي كه دهها هزار نفر از خارج مستشار برايش مي آيد و آقا بالاسر برايش مي آيد، نمي تواند يك ارتشي باشد كه براي كشور خودش مفيد باشد. اين براي كشور ديگري مفيد است ، در خدمت ديگري است . اين هم يك باب مفصلي است كه دانشمندان بايد مطالعه كنند و بنويسند مسائل آن وقت را. اين هم راجع به ارتشش بود.
صفحه : 180
راجع به عشاير، يكي از چيزهايي كه آنها احتمال مي دادند كه يك وقتي اين عشايري كه به ديانت اسلام اعتقاد دارند و مي خواهند كه اسلام تحقق داشته باشد، احتمال مي دادند كه اينها برخلاف آنها قيام بكنند. رضاخان عشاير را بكلي مي خواست از بين ببرد - و بسيار هم موفق شد در از بين بردن - و يا افرادي از آنها را تربيت كنند كه عشاير را،آنها به طريقي كه آنها مي خواهند منحرف كنند. بسياري از اينها در خارج بودند و [يا] درايران بودند و انحراف داشتند و آنها مامور اين بودند كه عشاير را منحرف كنند و تضعيف كنند روحيه آنها را. همه اينها دست به هم داد و اين كشور ما را اين طور كه مي بينيد، كرد.
از بين رفتن كشاورزي و صنعت در رژيم سابق
از اين طرف ، كارخانه ها و مزرعه ها و كشتزارهاي ما، با اسم "اصلاحات "، بكلي كشاورزي را از بين بردند. ايراني كه اگر كشاورزي اش سر جاي خودش درست عمل بكند، بايد ميليونها تن صادر بكند، امروز نشسته و دستش طرف ديگران دراز است كه گندم بدهيد! اين هم از كارهايي بود، جناياتي بود كه رژيم به اين مملكت كرد. كارخانه هاهم بالا سرش افرادي بودند كه نمي گذاشتند كه اشخاصي كه در آنجا از خود ايرانيهاهستند، ياد بگيرند مطالب را. كارشناس هاي خارجي آمدند كارهاي كليدي را در دست گرفتند و مردمي كه اينجا بودند پادوي آنها بودند!
شما در هر مركزي كه پا بگذاريد، در هر جايي كه پا بگذاريد، [جاي ] پاي اجانب رادر آنجا مي بينيد سابقا اين طور بود. بحمدالله ، امروز اين جور نيست . اگر يك كسي واردمي شد در اين مملكت بازار مي رفت ، پاي اجانب بود. اگر آدم فهيمي بود، مي دانست چه قضيه [اي ] است . اگر بازار مي رفت ، مي ديد كه پاي آنها آنجا هست ؛ بازار را مي خواهندفاسد كنند. اگر در دانشگاهها مي رفت ، باز مي ديد پاي آنها در آنجا بيشتر از جاهاي ديگرهست ؛ مي خواهند آنجا را معوج كنند. اگر در ارتش مي رفت ، پاي آنها را در آنجامي ديد. اگر در كارخانه ها مي رفت ، پاي آنها را مي ديد. اگر در مجلس هم مي رفت ، در
صفحه : 181
دولت ؛ هر جا مي رفت ، پاي آنها در آنجا بود. همه جا نفوذ داشتند و اين كشور را با تمام قدرت كشاندند به طرف غرب اخيرا يا به طرف شرق . و كشور ما را يك كشور وابسته شكست خورده [كردند؛ ] اگر چند سال ديگر دست آنها بود، غير قابل اصلاح بود.
خداي تبارك و تعالي بر همه ما، بر همه ملت ما و بر مسلمين منت گذاشت و عنايت كرد، الطاف خودش را در اين كشور عنايت كرد، جلوه داد، و اين كشور را سر تا پايش رابيدار كرد. با اينكه اين مسائل كه من عرض مي كنم شايد اكثر مردم نسبت به آن بي تفاوت بودند و توجهي نداشتند، لكن يك مطلب را همه يكدفعه متوجه شدند كه امريكامي خواهد ما را از بين ببرد. اين مطلبي بود كه سرتاپاي اين كشور توجه به آن كرد: اينكه امريكا مي خواهد ما را مستعمره خودش بكند و تمام حيثيت ما را، حيثيت اسلامي ما را،حيثيت ملي ما را و ذخاير ما را مي خواهد از بين ببرد.
اين يك مطلبي بود كه در سرتاپاي اين كشور منعكس شد و مردم باورشان شد. وباوركردني هم بود؛ براي اينكه همه چيز را مي ديدند. اين روحيه اي كه در اين كشور پيداشد به عنايت خدا پيدا شد. هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه من يك همچو كاري كرده ام ؛امكان نداشت كه بشر بتواند. از بچه اي كه تازه زبان در آورده تا پيرمردي كه در بيمارستان خوابيده و دم مرگش هست ، اين كشور را اين طور توجه بدهد به اينكه ما مي خواهيم مسلمان باشيم ، و ما مي خواهيم مملكت مان مملكت آزاد باشد، مستقل باشد، اسلامي باشد.
اين يك دست غيبي بود كه بر سر اين كشور كشيده شد و اين كشور را بيدار كرد.و امروز اين كشور ما بحمدالله تعالي ، طوري است كه هرجا بروي ، توجه به اسلام هست . شما در هر جا، در عشاير بروي ، عشاير از زير بارهاي سنگيني كه رژيم سابق به آنها تحميل كرد، بيرون آمده اند؛ متوجه به اسلام شده اند. برويد در دهات دور افتاده اين كشور؛ هر جا شما برويد، مي بينيد كه بچه و بزرگشان مي گويند كه ما استقلال و آزادي را مي خواهيم و از امريكا انتقاد مي كنند و از اجانب انتقادمي كنند.
صفحه : 182
توطئه ابلهانه دشمنان
و اين اشخاص منحرفي كه در داخل و خارج شيطنتهايي مي خواهند بكنند بسيار ابله هستند! اينها عقلشان را از دست داده اند. حب مقام و جاه اينها را اصلا نابينا كرده ،بصيرتشان را از آنها گرفته . اينها نمي دانند كه در يك كشوري كه وضعش اين طوري است ، در يك كشوري كه همه مردمش فرياد مي زنند و جنگ مي روند و عشق به فداكاري دارند، در يك همچو كشوري نمي شود از اين كارها كرد، نمي شود با اين كشورمعارضه كرد، نمي شود در اين كشور كودتا كرد.
كشوري كه همه قواي نظامي اش دنبال شهادت مي روند و همه قواي نظامي و انتظامي - پاسدار مسلحش - و همه عشايري ، كه آنها هم در جنگها وارد مي شوند. همه دارند باروي گشاده طرف شهادت مي روند، با يك همچو كشوري نمي شود با يك گروه چندصد نفري - يا بيشتر يا كمتر - معارضه بكنند.
اينها اشتباهشان همه اش اين است كه نه قدرت اسلام را اينها مي توانندبفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته اند. از اين جهت ، خارج و داخل توطئه هاي بچه گانه ، توطئه هاي ابلهانه ، به خيال خودشان درست مي كنند. در هررشته اي كه بخواهند توطئه بكنند، نمي دانند كه چشمهاي بيناي اين كشور به همه كارهاي آنها از صبح تا شبشان نظارت دارد. نمي فهمند اين مسائل را اينها. از اين جهت ، خودشان را به مهلكه مي اندازند؛ بچه هاي عزيز ما را مي خواهند گول بزنند. اين بچه ها؛ جوانها، دختر و پسر، كه از اينها گول خورده اند، مطالعه كنندببينند كه اينها چه وضعي دارند و مملكت ما چه وضعي دارد، دولت چه وضعي دارد و آنها چه وضعي دارند؛ آنها به كجا پناه برده اند؛ و دولت چه مي گويد درمقابل آنها.
صفحه : 183
من اميدوارم كه ان شاءالله ، اين روحيه قوي اي كه در اين كشور هست ، اين روحيه اسلامي و توحيدي كه در اين كشور هست ، باقي باشد. اين كشور را ما به صاحب اصلي او، امام زمان - سلام الله عليه - تحويل بدهيم . ان شاءالله ، به خدمت ايشان همه ، ان شاءالله همه ، برسيم و كشور را و ملت را تسليم ايشان بكنيم . خداوند ان شاءالله همه شما را و همه ما را و همه ملت را و همه مسلمين را موفق كند كه به تكاليف اسلاميمان عمل بكنيم .
و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته