• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 164 -  ادله انحطاط اخلاقي در دنيا
صفحه : 164
آنها منحطاند، لكن مي خواهم عرض كنم تشكيلات را، كه بهتر مي توانيم به آن اطلاع پيدا بكنيم ، وقتي حساب بكنيم تشكيلاتي كه در ايران هست ، بدون اينكه در نظر يك عصبيتي در كار باشد، اين تشكيلات از تشكيلاتي كه در ساير كشورها هست ، بهتر است .اين تشكيلات رو به اسلام دارد مي رود و اين تشكيلات مي خواهد كه آمال انبيا رامتحقق كند و در ساير تشكيلات لااقل ، ما سراغ نداريم كه اين طور باشد. آنهائي را كه اطلاع داريم ، ولو فردي ، افرادي در آن پيدا بشود كه صالح باشد، لكن تشكيلات روي هم رفته وقتي حساب مي كنيم ، تشكيلات رو به انحطاط است .
ادله انحطاط اخلاقي در دنيا
ما از بعضي موارد محدود و جزئي مي توانيم كه مسائل را تا يك حدودي به دست بياوريم . شما ملاحظه بكنيد كه از وقتي كه اين جمهوري اسلامي تحقق پيدا كرده است ،كشورهائي كه با اين جمهوري اسلامي مخالفت كرده اند چه وضعيتي داشته اند تا بفهميم كه انحطاط اخلاقي تا چه اندازه در بشر هست .
اين جمهوري اسلامي از اول كه نهضت اسلامي اين مردم تحقق پيدا كرد و كم كم انقلاب تحقق پيدا كرد، از همان اول ، فرياد اين جمعيتها و گروهها در هر جا كه بودند،فرياد اين بود كه با "الله اكبر" پيش مي رفتند. خدا و ذكر خدا در فريادهاي آنها بود. و تاحالا هم و از اول تا حالا در اين بينها هم ، اين ذكرهاي الهي و ياد خدا در اين كشور زنده است و اين اسلامخواهي و اخلاق اسلامي خواهي در اين بشر زنده است . لكن كدام كشور است - الا نادر - كه ما را مسلمان بداند حتي ؟ ما هر چه فرياد بزنيم كه ما اسلام رامي خواهيم ، بسياري از اين كشورهاست كه مي گويند كه اينها زرتشتي هستند، مثلا؛ گبرهستند، آتش پرست اند! اين جز انحطاط اخلاقي در دستگاههاي دولتي - ولو - دربسياري از كشورهاست ؟ ما از روز اول و اشخاصي كه توجه به اين مسائل دنيائي - آن چيزي كه بر دنيا مي گذرد - داشته اند، [مي دانند كه ] از اول با اسرائيل مخالف بوده ايم .بيشتر از بيست سال است كه صحبتهاي ما هميشه راجع به اين بود كه اسرائيل نبايد يك