• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 154 -  پيام به ملت ايران در سالگرد تاسيس نظام جمهوري اسلامي "پنج تذكر"
پيام
زمان : 12 فروردين 1361 / 6 جمادي الثاني 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تجليل از رزمندگان اسلام - تذكراتي به ملت ، دولت و قواي مسلح كشور
مناسبت : چهارمين سال تاسيس نظام جمهوري اسلامي ايران "12 فروردين "
مخاطب : ملت ايران و نيروهاي مسلح
صفحه : 154
بسم الله الرحمن الرحيم
در آغاز چهارمين سال رسميت جمهوري اسلامي حمد و ثناي بي پايان خداوندمتعال را كه با نصرت خود و جنود غيبي ، رزمندگان سلحشور و متعهد ايران را در دو بعدمعنوي و ظاهري پيروز و با سرافرازي هر چه تمامتر به جايي رساند كه معجزه عصر به دست مبارك و تواناي آنان به صورتي آشكار، تحقق پيدا كرد و لشكرهاي مجهز به جهازهاي مدرن قدرتهاي شيطاني در فاصله اي اندك شكست مفتضحانه خورده ياتسليم شدند و يا فرار نمودند و يا كشته شدند.
دوازده فروردين سال 61 درخشندگي ديگري در تاريخ ايران دارد. درخشندگي پرتونور خدا، درخشندگي حمايت و عنايت خاص پروردگار جهان بر ملت ستمديده وغارتزده ايران . كسي كه اين حمايت و اعجاز را نبيند خفاشي است كه نور خورشيدجهان افروز را نتواند ديد. با تمام اسباب اطمينان و سكون خاطر در دشمن و تمام اسباب وحشت و خوف در رزمندگان ايران ، كدام سبب ، اطمينان و سكينه را در اينان ايجاد ورعب و وحشت را در آنان متحقق كرد؟ آنها برخوردار از پشتيباني ابرقدرتها بويژه شيطان بزرگ ، امريكا بودند و مي باشند. اكثر قدرتمندان منطقه به آنها انواع سلاح را ازاطراف جهان مي رساندند و ميلياردها دلار در اختيار آنها مي گذاشتند و به پشتيباني ازآنان از فرستادن ارتش هم دريغ نداشتند. و تمام رسانه هاي گروهي موثر در خدمتشان بود و هست و ما در محاصره اقتصادي و در حال انقلاب و در هم ريختگي و مواجه با
صفحه : 155
توطئه هاي جانفرساي داخلي و خارجي . آنها غافلگيرانه به ما هجوم آوردند و از دريا وزمين و هوا به ما حمله كردند و مقدار زيادي از كشور ما را تصرف نمودند و به خرابي وقتل و غارت شهرهاي ما و ملت مظلوم ما پرداختند كه اين نيز از اسباب بزرگ براي رعب و وحشت ما و آرامش و سكون براي مهاجمين به كشور ما بود. آيا آنچه خداوند تعالي مي فرمايد: و قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و تاسرون فريقا(1)، مصداق ظاهرش در فتح مبين متحقق نيست ؟ آيا آيه هوالذي انزل السكينه في قلوب المومنين (2) مصداق ظاهرش رزمندگان اين جبهه نيست ؟ مگر آنچه در صدر اسلام واقع شد و موجب فتح لشكر اسلام گرديد جزاينها بود؟ آيا در ظرف يك هفته آنچه تاكنون شمارش شده است بيش از پانزده هزاراسير و هزاران مقتول و هزاران مجروح و آنهمه غنايم جنگي امري عادي است ؟ آيا فوج فوج تسليم در مقابل عده اي غير معادل با خصم امري عادي و طبيعي است ؟
بارالها! جوانان رزمنده ايران فتح را از تو مي دانند و به قدرت خويش مغرور نيستند. واگر غرور و سرافرازي هست براي آن است كه مورد عنايت و حمايت ذات مقدس توهستند. تو، طمانينه و سكينه (3) را در دل آنان نازل فرمودي و رعب و وحشت را در قلوب دشمنان آنان كه دشمنان اسلامند انداختي . خداوندا! هر چه هست از توست ، و اميد آن داريم كه اين عنايت و حمايت را ادامه دهي تا پيروزي نهايي ، و پس از آن نيز تا آنگاه كه دشمنان تو و اسلام در نبرد با جنودالله و حزب الله هستند و تا استقرار حكومت الله .
اينك بعضي تذكرات كه ملت و دولت و ارتش و سپاه و بسيج و ديگر قواي مسلح به آنها توجه دارند عرض مي كنم :
1- همه بايد بدانيم كه تمام امور و از آن جمله فتح و نصر به دست خداوند متعال است .و ما النصر الا من عندالله العزيز الحكيم . (4) بايد توجه داشته باشيم كه در اين فتح مبين و ساير
1- سوره احزاب ، آيه 26.
2- بخشي از آيه 4 سوره فتح : "و اوست كه در دلهاي مومنين ، آرامش فرستاد".
3- آرامش ، اطمينان .
4- سوره آل عمران ، آيه 126.
صفحه : 156
فتوحات ، غرور به قدرت خويش پيدا نكنيم و شيطان نفس بر ما غلبه نكند، كه غرورموجب سردي و سستي مي شود. و در جنگ لازم است قواي مسلح تا آخرين نقطه و تاپيروزي نهايي داراي آمادگي لازم بوده و از نيرنگ و خطر دشمن در هيچ حال غافل نباشند؛ بويژه دشمني كه تمام قدرتهاي شيطاني براي حفظ او كوشش دارند و خود،خوب مي داند كه شكست براي او نابودي است . رزمندگان معظم در مرزها، سنگرها وپايگاهها خود را محكم كنند و لحظه اي از هجوم دشمن غفلت نورزند كه لحظات پيروزي بسيار حساس است . با ياد خداوند منان و دلبستگي به نصرت او آماده و مجهزباشيد و دشمن را حقير و بيچاره نشمريد. خدايتان نصرت نهايي را عنايت فرمايد.
2- از اينكه بوقهاي تبليغاتي دروغ پرداز و شايعه ساز كه در خدمت ابرجنايتكارانند ازپيروزيهاي رزمندگان شجاع ما نامي نمي برند و در سكوت مرگبار فرو رفته اند، و گاهي ازپيشرويهاي صداميان شكست خورده و ناتوان در شوش و دزفول سخن مي گويند،ناراحت نباشيد. بحمدالله تعالي نخواهند توانست بر اين پيروزيها كه چون خورشيدعالمتاب مي درخشد سرپوش نهند؛ چنانچه اخيرا كه رسوايي سكوت به حد اعلي رسيدمجبور شدند خبرها را با حالتي متزلزل بيان كنند. شما رزمندگان عزيز و شجاع كه با ذكرخداوند متعال و نداي الله اكبر به پيش مي رويد و به دشمن مي تازيد از بوقهاي قدرتهاي سيلي خورده چشمداشت انعكاس صحيح پيروزيهاي خدا داده را نداريد و نبايد داشته باشيد. شما چون ماه نورافشاني كنيد و آنان بوق مخالف بزنند. شما براي عقيده ، جهاد ودفاع مي كنيد و از خداوند چشمداشت رحمت داريد، و بگذاريد تا تبليغات استعماري ازآنان از خدا بيخبر كه براي دنيا و شيطان به جنگ با اسلام برخاسته اند پشتيباني نمايند.پيروز باشيد و سرافراز و به خداي قادر اعتماد كنيد و به پيش برويد. والعاقبه للمتقين . (5)
3- هر چند جنگ و دفاع از حق و ميهن ، زحمتها و خسارتها دارد و جوانان پرارزش رااز ما گرفت و جنگزدگان مظلومي را آواره و بي خانمان كرد. لكن به خواست خداي منان
5- بخشي ازآيه 83 سوره قصص : "فرجام نيك از آن پرهيزكاران است ".
صفحه : 157
محتواي پرعظمت و شكوهمندي داشت . اين جنگ تحميلي ، شكوه و عظمت ايمان واسلام را در پهناور جهان منتشر نمود، و ايران بزرگ كه مي رفت با خيانتهاي خاندان پهلوي و بستگان آنان يك كشور وابسته و مصرفي و يك ملت مرده و سر به زير براي ضربه خوردن و ستم پذيرفتن معرفي شود، ناگهان با يك جهش بي سابقه و يك انقلاب الهي در جنگ غافلگيرانه با توطئه جهانخواران ستم پيشه و مزدوران بي فرهنگ وپشتيباني آشكار و نهان ابرقدرتها آنچنان پيروزمندانه و شجاعانه بر پيكر پليد صداميان وامريكائيان منطقه تاخت ، و آنچنان اسطوره هاي شيطاني را يكي پس از ديگري در هم شكست كه گويي دست مبارك علي بن ابيطالب - سلام الله عليه - در روز خندق از آستين پرعظمت لشكريان ما بيرون آمده است و در مبارزه تمامي اسلام در مقابل تمامي كفرظفرمندانه و سرافراز با قامتي به بلندي ابديت استوار ايستاده است .
امروز ايران در جهان پيش دوست و دشمن به نام يك كشور مكتبي مقاوم در مقابل قدرتهاي بزرگ مطرح است ؛ حتي آنان كه از روي جهل و ناداني و يا حسد و عقده هاي دروني با اين جمهوري و اين جوانان پرتوان به دشمني برخاسته اند در باطن و سير ذاتشان با اعجاب و بزرگي به آن مي نگرند و از پيروزيهاي آن خون دل مي خورند.
4- گرچه مي دانم مكتبي بودن و تعهد به اسلام راستين اقتضا مي كند تا رزمندگان اسلام با اسراي جنگي و پناهندگان با عطوفت و فتوت ، به گونه اي اسلامي رفتار كنند كه بحمدالله مي كنند، هر چند صدام و صداميان برخلاف اينان رفتارشان غيرانساني و سبعانه باشد، لكن تذكر و تاكيد سودمند است . بايد جوانان ما و كساني كه عهده دار نگهداري اسيران و پناهندگان هستند طعم شيرين رحمت و بزرگواري اسلام را به آنان بچشانند و باآنان آنگونه رفتار كنند كه مولاي آنها و پيشواي عظيم الشانشان با بدترين خلق خدا وجنايتكارترين انسانها - ابن ملجم (6) - لعنه الله عليه - رفتار فرمود، تا اسيران كه ضربه روحي خورده اند احساس آرامش و جبران در حكومت اسلامي نمايند، و پس از آزادي در
6- ابن ملجم مرادي ، مردي از خوارج كه حضرت علي "ع " را در محراب عبادت و در مسجد كوفه به شهادت رسانيد.
صفحه : 158
سلك مبلغين اسلام و احيانا فداكاران آن درآيند كه اين خود خدمت پرارزشي به اسلام وجمهوري اسلامي است . و چه بسا كه اين اسيران و پناهندگان با اجبار و تهديد به مرگ خود و خانواده هايشان به جبهه ها فرستاده شده باشند، چنانچه بعضي از آنها اين ادعا رادارند. و گمان نكنيد آن خوي جنايتكاري و سبعيتي كه در امثال صدام است ، در اينان باشد. و چه نيكوست كه جوانان عزيز و نگهبانان اين بازيخوردگان از يك موجودصدامي يا در خدمت جنايت ، يك انسان اسلامي و در خدمت مكتب مقدس قرآن بسازند، و بدانند كه من احيا نفسا فكانما احيا الناس جميعا(7) و هدايت از بزرگترين مظاهراحيا است .
5- امروز دنيا، حتي كوردلان هم ، مي دانند كه ايران از موضع قدرت - كه موهبت الهي است - صحبت مي كند. امروز ايران به آن حرفي كه از روز اول گفته است پايبند است . ما باهيچ كشوري ، چه اسلامي و چه غير اسلامي سرجنگ نداريم و طالب صلح و صفا براي همه هستيم ، و تا كنون نيز به دفاع كه براي هركس فريضه اي است الهي و حقي است انساني ، برخاسته ايم ؛ و هرگز قصد تجاوز به كشورهاي ديگر را نداريم . و مي خواهيم كشورهاي اسلامي در كنار هم با تعهد اسلامي به دفاع از حقوق مسلمين و كشورهاي اسلامي در مقابل متجاوزان و متجاسران مانند اسرائيل تجاوزگر بايستند. و اگر اين آرزوي ديرينه ملت و دولت ايران جامه عمل بپوشد هيچ قدرتي هر چند هم بزرگ نمي تواند به كشورهاي اسلامي يا يكي از آنها تجاوز كند يا اعمال قدرت و زور نمايد. وما صلاح تمام كشورها بويژه كشورهاي مجاور و منطقه را در آن مي دانيم كه براي ارضاي شهوت بلندپروازي و ماجراجويي صدام و منفعت طلبي و سلطه جويي قدرتهايي كه او رابه دام و مهلكه انداخته اند خود را به تباهي و هلاكت دنيوي و عذاب اليم اخروي مبتلانكنند، و با كشوري كه با همه مسلمانان جهان مي خواهد دست برادري دهد و اخوتي كه خداوند عطا فرموده است به رسميت بشناسد و جامه عمل پوشد به طور مسالمت آميز
7- برگرفته از آيه 32 سوره مائده : "آن كس كه يك نفر را زنده كند، گويي كه جامعه اي را زنده كرده است ".
صفحه : 159
رفتار نمايند، و از حركت جنون آميز صدام عفلقي و عاقبت امر آن عبرت بگيرند و بدانندكه اگر خداي نخواسته قدرت به دست صدام جاه طلب بيفتد، با آنان كمتر از اسرائيل عمل نخواهد كرد و آن روز پشيمان خواهند شد كه گرفتار اسرائيل دوم يا بدتر از او شوند. پس سزاوار است كه اين نصيحت اسلامي را بپذيرند و با آتش ، بازي نكنند. و سزاوارتر آنكه با ملت بپاخاسته مظلوم در اراضي اشغالي فلسطين هم صدا شده و از تظاهرات و قيام آنان در مقابل ستمهاي اسرائيل پشتيباني عملي كنند تا همان گونه كه ايران با تظاهرات و انقلاب اسلامي رژيم ستمشاهي را ساقط نمود آنان نيز بر اين ديو آدمخوار و غاصب ملحد غلبه كنند. و اميد است كه مظلومان مراكز اشغالي به تظاهرات و اعمال ضد صهيونيستي خويش ادامه دهند تا پيروزي را به دست آورند. از خداوند متعال ، تعالي اسلام و هواداران آن راخواستار و سرنگوني پرچمهاي شيطاني را اميدوارم .
روح الله الموسوي الخميني