• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 140 -  توصيه به برادري و اجتناب از مخاصمه
صفحه : 140
و اين جمهوري نمي گذارد اين كار بشود، بازيشان دادند، چشم و گوششان را بستند تابدون اينكه توجه به مسائل بكنند، وارد كارهايي بشوند - اميدواريم كه آنها هم بيداربشوند و با ملت همدوش و همصدا باشند. و من اميدوارم كه تمام كساني كه دست به كارهستند در دولت ، باهم دست به هم بدهند، باهم دوست باشند؛ افرادي كه در مجلس هستند همه باهم رفيق باشند. همه يك مقصد داريد، همه مي خواهيد كه اسلام تحقق پيدابكند. چرا پس باهم ما دلخوري داشته باشيم ؟
توصيه به برادري و اجتناب از مخاصمه
برادري از اموري است كه هم قرآن كريم فرموده است كه [مومنان ] در اين عالم برادرند و هم فرموده است كه در بهشت برادر هستند و در سريرها در روبروي هم مي نشينند و برادرند. (9) من اميدوارم كه اين آثار حالا تحقق پيدا كند تا منعكس بشود درآنجا. و مي دانيم كه هرچه كه در اينجا باشد، صورت غيبي اش در آنجا به ما مي رسد. ماگرفتار اعمال خودمان هستيم در آن عالم ، از خارج به ما چيزي نمي دهند. ما هستيم كه بنامي كنيم اساس آن عالم را. اين همه اعمال شماست كه به شما رد مي شود. انها هي اعمالكم ترداليكم (10) فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره . (11) نه اينكه ثوابش را مي برد، خودش را مي بيند و من يعمل مثقال ذره شرا يره . (12) خود شر را مي بيند، خود آن عمل را در آنجا مي بيند. كارهاي ما،عقايد ما، اخلاق ما؛ تمام اينها در آنجا منعكس است . و من اميدوارم كه برادري را دراينجا مستحكم كنيم تا در آنجا منعكس بشود و برادر باشيم . مخاصمه مال اهل جهنم است . خصام اهل النار، (13) يكي از مصيبتهايي كه اهل جهنم مبتلا هستند همين خصامي است كه باهم دارند، جنگ و نزاعي است كه به هم دارند؛ به هم مي پرند مثل سگ ! و
9- اشاره است به آيه 47، سوره حجر.
10- بدرستي كه آنها كارهاي خود شما هستند كه به شما باز مي گردند.
11- سوره زلزال ، آيه 7.
12- سوره زلزال ، آيه 8.
13- اشاره است به آيه 64، سوره ص .