• Nombre de visites :
  • 30393
  • 5/3/2008
  • Date :

Ahlaki Değerler

Ahlaki Değerler

   Nefsi eğitip yetiştirmenin, seyr ve süluk edip Allah'a yakınlık makamına erişmenin yollarından biri de insanın içinde kökeni olan ahlakî fazilet ve değerleri yetiştirmektir. Güzel ahlak insanın melekutî ruhuyla uyum sağlayan değerlerdir. Bu değerleri yetiştirmekle yüce Allah"a yakınlık (kurb) makamına erişinceye kadar insanın insaniyeti gittikçe mükemmelleşir. Alemlerin rabbinin kutlu zatı bütün kemallerin kaynağıdır ve insan yüksek alemden olduğu için, pâk ve pisliklere, günahlara bulaşmamış fıtratıyla yüksek alemle uyumlu olan insanî kemalleri tanımakta ve doğal olarak onlara temayül etmektedir. Dolayısıyla bütün insanlar, bütün asırlarda adalet, fedakârlık, doğruluk, dürüstlük, bağış, emanetdarlık, hayır severlik, cesaret, sabır, tahammül, ilim, iyilik etme, mahrum ve zayıf düşenleri savunma, teşekkür etme, eli açıklık, cömertlik, sözünde durma, tevekkül, tevazu, af ve bağış, yumuşaklık ve halka hizmet etmek gibi güzel ahlakınç iyi oluşunu idrak etmektedirler.

   Allah-u Teâlâ Kur'an-ı Kerim"de şöyle buyurmaktadır: "Onu (nefsi) arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluş bulmuştur. (Andolsun) nefse ve  ona bir düzen içinde biçim verene; sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve sakınmasını ilham edene. Onu arındırıp temizleyen gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da, elbette yıkıma uğramıştır."[1]

   Ahlakî özellikler tekrarlanınca nefiste etki bırakıp meleke ve insanın varlığının bir parçası halini alırlar. O’nun yapıcılığında,  niceliğinde ve hatta ne oluşunda etkilidirler. Dolaysıyla İslam"ın ahlaka karşı özel bir dikkati vardır. Ahlakîyat İslam’ın büyük bir bölümünü teşkil etmektedir. Ahlak hakkında yüzlerce ayet-i kerime ve hadis-i şerife vardır. Hatta Kur'an-ı Kerimdeki ayetlerin çoğunluğunu ahlakî buyruklar teşkil etmektedir ve kıssaların büyük çoğunluğu bile ahlakî bir hedef taşımaktadırlar. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda eşsiz bir ahlak kitabı olarak da tanıtabiliriz.

  Esasen nefsi temizleyip arındırmak ve güzel ahlakı eğitmek peygamberlerin büyük hedeflerinden biri idi. Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) de kendisinin peygamberliğe gönderilişinin hedefini ahlakî değerleri yetiştirip mükemmelleştirme olarak tanıtarak şöyle buyuruyor: "Ben Allah tarafından ahlakî değerleri tamamlamak için gönderildim."[2]

  Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) halka şöyle buyuruyorlardı:"Size ahlakî değerleri tavsiye ediyorum. Zira Allah-u Teâlâ beni bunun için göndermiştir."[3]

Resulullah (s.a.a) yine buyurmuşlardır ki: "Kıyamet sahrasında insanın amel terazisine güzel ahlaktan daha faziletli bir şey bırakılmaz."[4]

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- Şems / 9.

[2]- Müstedrek-ul Vesail, c.2, s.282.

[3]- Bihar-ul Envar, c.69, s.375.

[4]- Kafi, c.2, s.99.

 

 

En iyi Ümmetin Belirtisi

İYİLİK VE ÖZVERİYE DAVET

YOKSULLARIN VE YETİMLERİN KORUNMASI

BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KAYNAĞI: İSLAM AHLAKI

Rabbimiz Resulünü Bizlere Nasıl Örnek Gösteriyor?

Hz. İbrahim'in Güzel Ahlakı

Allah Kibirlenenleri Sevmez!

Nefis Tezkiyesinin En İyi Yolu

İnsan (Dehr) Sûresi

KUR'AN AHLAKI-ALLAH'TAN KORKMAK

Münkerden Sakındırma

Alçakgönüllülük

DOĞRULUK

Takva Kıyamet Elbisesidir

Susan Toplum, Ölü Toplumdur

AZGINLIĞIN BAŞI :KİBİR

İNSANLARI GÜZEL DAVRANIŞLARINIZLA DOĞRU YOLA DAVET EDİN

MÜMİN BİR KİMSE RABBİN'DEN, PEYGAMBERİN'DEN VE İMAMIN'DAN BİRER HASLET ALMADIKÇA İMANI KAMİL OLMAZ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)