• Nombre de visites :
  • 3357
  • 3/11/2007
  • Date :

Münkerden Sakındırma

kuran

 

  Hz. İbrahim (a.s) amcasının putlara taptığını görünce, "önünde eğilip büküldüğünüz şu heykellerin ne manası var?!" demektedir

  Bu kısa, ama nitelik açısından son derece dolu cümlede, marufu emretme ve münkerden sakındırma konusunda öğrenilmesi gereken noktalar vardır:

1- Marufu emretme fiilinde bulunan kimse belli bir olgunluk ve yetenek seviyesine ulaşmış olmalıdır.

2- Marufu emretme ve münkerden sakındırmanın yaşı yoktur.

3- Marufu emretme ve münkerden sakındırmaya kendi yakınlarımızdan başlamamız gerekir.

4- Münkerden sakındırmak istiyorsanız, önce en büyük ve en tehlikeli olanından başlayın.

5- Marufu emretme ve münkerden sakındırma eyleminde, muhatabınızın kendi onurunun ve insanî kişiliğinin farkına varmasını ve kendisine saygı duymasını sağlayın.

6- Münkerden sakındırma eyleminde kimi zaman bir kişinin bir grubu karşısına alması gerekebilir.

7- Uyarı ve tavsiyede bulunurken soru sorma yöntemiyle muhatabın vicdanı uyandırılabilir.

8- Uyarı ve tavsiyede bulunurken açık, net ve kararlı olun.

  Yukarıdaki noktalar ilk bakışta akla gelen mevzulardır, konu etrafında dikkatle düşünülecek ve meselâ tefsir kitaplarına müracaat edilecek olursa, daha başka ilke ve usullerin de olduğu görülecektir.

 

Emr-i Maruf

Susan Toplum, Ölü Toplumdur

Başkalarının Günahından Bana Ne?!

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)