• Nombre de visites :
  • 2264
  • 5/5/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-4

hz. fatıma (sa) hakkında soru ve cevaplar

S. 31- Hz. Fatıma, ahkamın (oruç, adalet, hac, cihad, iyiliğe emretmek ve kötülükten sakındırmak) felsefesi hakkında ne buyurmuştur?

C. 31- Hz. Fatıma (a.s) ahkamın felsefesi hakkında şöyle buyurmuştur:

“Oruç ihlasın sağlamlaşması, hac dinin ayakta durması, adalet kalplerin kaynaşması (toplumda eşitlik ve düzenin korunması), cihad İslam"ın izzeti, küfür ve nifak ehlinin zillete düşmesi, iyiliğe emir ve kötülükten nehiy etmek ise insanların ıslahı için farz kılınmıştır.” [1]

S. 32- Umeys kızı Esma kimdir?

C. 32- Umeys kızı Esma, Cafer-i Tayyar"ın hanımı idi, takriben on beş yıl Habeşistan"da onunla yaşamış ve o şehit olduktan sonra Ebu Bekir"le evlenmiştir. Muhammed bin Ebu Bekir bu evliliğin neticesidir.

S. 33- Beyt"ül- Ahzan nedir ve kimin eliyle yapılmıştır?

C. 33- Hz. Ali (a.s), Medine"nin ileri gelenlerinin; “Ya Ali! Fatıma"dan iste ki Hz. Peygamber"in musibetinde gece veya gündüz ağlasın.” demeleri üzerine Medine"de halkın evlerinden uzak olan Baki mezarlığında bir (gölgelik) yaptı ve onu “Beyt"ul- Ahzan” yani (Gamlar Evi) adlandırdı.

S. 34- “Bekkaun” (çok ağlayanlar) kimlerdir?

C. 34- İbn-i Babeveyh, sahih bir senetle şöyle rivayet etmiştir: Bekkaun (çok ağlayanlar) beş kişi idi:

Hz. Adem (a.s).

Hz. Yakup (a.s).

Hz. Yusuf (a.s).

Hz. Fatıma (a.s).

İmam Seccad (a.s).

S. 35- Hz. Fatıma"nın faziletlerinden bazılarını açıklayın?

C. 35- Hz. Fatıma (a.s), haklarında tathir ayeti (Ahzab/33 ) nazil olan Al-i Aba"dan ve mübahale olayına katılanlardan biridir. O, on bir İmam"ın annesi ve Resulullah"ın neslinin kıyamete kadar onun ve evlatlarının nesliyle devam edecek olan yadigarıdır. Hz. Fatıma iki cihanın kadınlarının serveri ve Hz. Resulullah"a herkesten daha çok benzeyendi. Onun ahlak ve yaşam tarzı Resulullah"ın ahlak ve yaşam tarzını anımsatıyordu. Resulullah (s.a.a) Hz. Fatıma"yı çok öpüyordu, cennet kokusunu almak istediğinde onu kokluyor ve şöyle buyuruyordu: “Fatıma, bedenimin bir parçasıdır, herkesten bana daha azizdir, onu hoşnut eden beni hoşnut etmiştir, ona zulüm yapan bana zulüm yapmıştır.” [2]

S. 36- Hz. Fatıma"nın hayatı haç döneme ayrılır?

C. 36- İki döneme ayrılır:

Babası ve eşiyle birlikte olduğu dönem.

Babasının vefatından sonraki bir kaç aylık dönem.

S. 37- Hz. Fatıma (a.s) ne zaman ve nerede şahadete erişti?

C. 37- Hz. Fatıma (a.s), hicretin 11. Yılı Cemade"l ula"nın on üçüncü veya on beşinci (bir kavle göre Cemadissani"nin üçüncü) günü, akşamla yatsı namazı arası Medine-i Münevvere"de şahadete erişti.


[1] - A" yan"uş- Şia, c. 1, s. 316.

[2] - Beyt’ul- Ahzan; şeyh Abbas-i Kummi.

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-3

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-2

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-1

Biz sana Kevser’i verdik 2

Hz Fatıma’yı tanımak ve tanıtmak

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)