• Nombre de visites :
  • 2610
  • 3/5/2011
  • Date :

Hz. Fatıma (sa) Hakkında Soru ve Cevaplar-2

hz. fatıma (sa) hakkında soru ve cevaplar

S. 11- Hz. Fatıma'nın ismi Allah Teala'nın hangi isminden iktibas edilmiştir?

C. 11- “Fatır” isminden iktibas edilmiştir.

S. 12- Hz. Fatıma’ya göklerde ne diyorlar?

C. 12- “Nuriye”, “Semaviye” ve “Haniye” diyorlar.

S. 13- Hz. Fatıma’ya neden “Haniye” diyorlar?

C. 13- Ona “Haniye” denilmesinin sebebi, kocası ve çocuklarına şefkatli ve merhametli olduğundan dolayıdır.

S. 14- Hz. Fatıma (a.s) hangi açıdan Resulullah (s.a.a) 'e en çok benziyordu?

C. 14- Hz. Fatıma (a.s), konuşma ve yürüme açısından Hz. Peygamber (s.a.a)'e herkesten daha çok benziyordu.

S. 15- “Ümmü Ebiha”nın manası nedir ve bu lakabı kim Hz. Fatıma'ya vermiştir?

C. 15- “Ümmü” kelimesi, anne manasına gelmesinden ilave esas ve kök anlamına da gelmiştir. Nitekim Mekke'ye “Ümm'ül- Kura” ve şaraba “Ümm'ül- habais” diyorlar. Binaenaleyh “Ümm-i Ebiha”; nübüvvet ve velayetin esası, kökü ve mazharı manasınadır.[1] Şüphesiz Hz. Fatıma imamet ve velayet meyvelerini yetiştiren gölgeli bir ağaçtı. Bu lakabı Hz. Resulullah (s.a.a) değerli kızına vermiştir, gerçekten onun şanına layık bir lakaptır.[2]

S. 16- Hz. Fatıma (a.s) kaç yaşında ve kiminle birlikte Medine'ye hicret etti?

C. 16- Sekiz yaşında Hz. Ali'yle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etti.

S. 17- Hz. Ali ile Hz. Fatıma hangi tarihte evlendiler?

C. 17- Hicretin 2. Yılı Zihicce'de (bazı rivayetlere göre Zihicce'nin 6. günü) evlendiler.

S. 18- Hz. Fatıma'nın mihriyesi ne kadardı?

C. 18- Hz. Resulullah (s.a.a) Hz. Fatıma'ya şöyle buyurdu: “Senin nikahını Ali'ye kıydım, mihriyen 480 dirhem (400 miskal gümüş) kararlaştırıldı.”

Hz. Ali (a.s) bu miktar parayı zırhını (savaş elbisesini) satarak hazırlamıştı.

S. 19- Hz. Fatıma'nın çeyizi ne idi?

C. 19- Hz. Fatıma'nın cehiziyesi şunlardı:

Bir beyaz gömlek.

Büyük bir başörtüsü.

Hayber malı siyah bir kadife (siyah aba)

Hurma lifinden olan yaslanmak için bir yastık.

İki adet Mısır malı yorgan.

Kuru otla doldurulmuş dört adet yastık.

Yünden olan ince bir perde.

Bahreyn köylerinin dokumalarından olan hasır.

İki adet saksı testi.

Bir adet saksı ibrik.

Bir adet el değirmeni.

Bir adet bakır leğen.

Su getirmek için deriden yapılan bir kırba.

Suyu serinletmeye mahsus olan bir tulum.

Saksıdan olan bir adet kase.[3]

S. 20- Hz. Fatıma'nın kaç çocuğu vardı?

C. 20- Beş çocuğu vardı: Hasan, Hüseyin, Zeyneb, Ümmü Gülsüm, Muhsin.


[1] Büyük bir ihtimalle, Ümmü Ebiha; "Babasının anası" anlamınadır. Çünkü babasına, hizmet açısından analık yapmıştır.

[2]  Çehardeh Ahter-i Tabnak, s. 75; A. Bircendi.

 [3] Beyt-ül Ahzan.

Hz. Fatıma’nın (s.a) Zühdü ve Takvası

Hz. Fatıma’nın (s.a) Cennetteki Makamı

Hz. Zehranın Ali İle Evlenmesinin Ayrıcalıkları

Hz. Fatıma’nın (sa) Hayatı

Hz.Fatıma (sa) a Yapılan Zulüm 2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)