• Nombre de visites :
  • 2688
  • 5/2/2011
  • Date :

İmam Hasan Askeri (as)-1

imam hasan askeri (as)

Adı: Hasan (a.s).

Meşhur lakabı: Zekiyy’ul-Askeri.

Künyesi: Ebu Muhammed.

Baba ve ana adı: İmam Ali Naki (a.s), Selil Hatun.

Doğum yeri ve tarihi: Hicretin 223. yılı Rebi’us-Sani’nin 8’inde veya Rebi’ul-Evvel’in 24’ünde Medine’de doğdu.

İmamet dönemi: Altı yıl (254-260).

Zamanının gasıp halifeleri: Mu’taz billah, Muhtemed billah, Mutemed alallah.

Şahadet yeri ve tarihi: Hicretin 260. yılı Rebi’ul-Evvel ayının 8’inde Mu’temed’in hilesiyle 28 yaşında Samerra’da şahadete erişti.

Mezar-ı şerifi: Irak’ın Samerra kentinde.

İmam Hasan Askeri (a.s)’ın hayat süresini ikiye taksim etmek mümkündür:

1) İmamet öncesi dönem (22 yıl).

2) İmamet dönemi (6 yıl).

Ömrünün büyük bir kısmını zindanda ve gözaltında geçirmiş ve bundan dolayı da Askeri lakabını almıştır.

Allame Meclisi Cila’ul-Uyun adlı eserinde şöyle yazıyor:

İmam Cevad (a.s)’ın kızı Hekime Hatun şöyle diyor: “Kardeşim oğlunun (İmam Hasan Askeri -a.s-) yanında oturmuştum. Gün batımında hizmetçime; “Elbiselerimi getir gidelim” dedim.

Hazret buyurdu: “Hala, bu gece gitme! Bu gece değerli bir çocuk dünyaya gelecek, Allah Teala yeryüzünü, küfür ve dalaletin yaygınlaşmasıyla öldükten sonra, O’nun vesilesiyle ilim, iman ve hidayetle diriltecektir.”

Arzettim: “Efendim! Bu çocuk kimden doğacak?”

İmam (a.s); “Nercis’ten” dedi.

Ben hemen kalkıp Nercis’i kontrol ettim, ama onda hamilelikten bir alamet görmedim. Bu durumu Hazrete arzettiğimde, gülümseyerek şöyle buyurdu:

“Sabaha karşı hamilelik alametleri görülecektir. Onun örneği, Hz. Musa’nın annesinin örneği gibidir; doğum zamanına kadar kendisinde hiçbir değişiklik görülmedi ve hiç kimse ondan muttali olmadı. Zira Firavun, Hz. Musa’yı ele geçirmek için hamile kadınların karınlarını yardırıyordu. Bu çocuğun durumu da aynen onun durumu gibidir.”

Hekime Hatun şöyle diyor: Nercis’in yanına giderek bu durumu ona anlattım, o da kendisinde böyle bir şey hissetmediğini söyledi. Velhasıl, gece orada kaldım, iftar ettim ve Nercis’in yanında yattım. Her saat kalkıp ona bakıyordum, o ise çok rahat yatmıştı. Her saat geçtikçe şaşkınlığım artıyordu. Bu gece diğer gecelere oranla daha erken dua ve ibadet etmeye kalktım. Ben gece namazını kıldım. Vetr namazına yetiştiğimde Nergis de uykudan kalkarak gidip abdest aldı ve gece namazını kıldı. Bu esnada Hazret odasından şöyle seslendi: “Şüphe etme, vaktine az kalmış.”

Az sonra Nercis’te ıstırap gördüm. Onu tutarak Allah’ın adını zikrettim. İmam (a.s) bana hitaben; “İnna enzelna suresini ona oku” buyurdu.


İmam Askeriye (as.) Nisbet Verilen Kitaplar

İmam Hasan Askeri (a.s) Hakkında Sorular Ve Cevaplar

İmam Hasan b. Aliyyi Askeri (a.s)'ın Şehadeti

İMAM HASAN ASKERİ (as)

İMAM HASAN ASKERİ (as)'IN KISACA HAYATI

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)