• Nombre de visites :
  • 994
  • 1/2/2011
  • Date :

Hz. Muhammed (saa)"in Vefatı-3

hz. muhammed (saa)in vefatı

İslam peygamberi ince bir ruh ve eşsiz bir metanete sahipti. Şüphesiz ince ruha sahip olanlar uygunsuz ve hakikat sınırları dışındaki davranışlardan incirler. Bu yüzden Kuran'ı Kerim insanlardan yüce Allah ve peygamberini (sav) inciten işlerden uzak durmalarını istiyor. Günümüzde Hz. Muhammed (sav)'i üzen en büyük olayın Müslümanlar arasındaki ihtilaflar ve onlar arasındaki kardeşlik ve dayanışma bağlarının kopmasıdır. Zira Resulullah'ın en büyük endişesi, kalpleri birbirine yaklaştırmak ve halk arasında vahdet ve kardeşliği oluşturmaktı.

Kuran'ın belirttiği üzere insanların en büyük görevlerinden biri ehli beyte sevgi beslemektir. Şura suresinin 23. ayetinde Allah teala sevgili peygamberinden istekte bulunarak şöyle buyuruyor:

De ki: "Ben buna (yaptığım tebliğ görevine) karşılık sizden, akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum."

bu konunun önemi, risalet ailesine sevgi beslemek ve onları örnek almanın büyük ve yapıcı etkileri olduğu dolayısı ile topluma hayat kazandırdığından dolayıdır. Hz Muhammed'in ehli beyti, Resulullah'ın yüce mektebinde yetişen mutahhar insanlardır ve Nebi-yi Ekrem'den sonra insanlığın saadete ulaşmaları için en iyi yol göstericilerdir.

İnsanların fahri kâinat Resulullah'ın (sav) ardından en büyük görevinin onun yoluna devam etmek olduğunu söyleyebiliriz. Kuran kerim Nisa suresinin 64. ayetinde şöyle buyuruyor:

Biz her peygamberi sırf, Allah'ın izni ile itaat edilmek üzere gönderdik.

Resulullah (sav) insanın alçalarak yok olma sürecini, kemal ve yücelişe doğru değiştirdi; cahil ve uygarsız insanları, kültürlü ve uygar insanlara dönüştürmeyi başardı. Şüphesiz bu mükemmel din, belirli bir döneme ait değil ve Peygambere itaat etmek sadece onun hayat dönemi ile sınırlı değildir. Peygamberin yüce şahsiyeti Allah teala tarafından insanlar için örnek olarak tanıtılırken; sosyal, siyasi, ekonomik ve dini konularda yararlı bir rehber olarak belirtiliyor. Hz. Muhammed (sav) her türlü bencillikten uzak, Allah rızasından başka bir şey düşünmeyen her türlü sapkınlıktan uzak olan ve halk için onlardan daha da şefkatli olan biri idi. O, yüce ve seçkin ahlak sembolü ve Allah cilvesinin celali idi. Onun yolunu izlemek insanlığın saadeti ve kemale erişmesi demektir. Kuran'ı Kerim halktan konuşma, davranış ve geleneklerinde İslam peygamberinden örnek almalarını istiyor. Dinin yüce ruhu ayrıca krizlerle boğuşan toplumlardan yüce peygamberin davranışını iyice öğrenmelerini ve onları örnek almalarını istiyor.

Ve en sonunda da müminlerin görevlerinden biri yüce Allah'ın seçkin kuluna selam göndermek ve onun İlahi ve mutahhar mahremine saygı duymaktır. Ahzap suresinin 56. ayetinde Allah teala şöyle buyuruyor:

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber'e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selam edin.

İslam peygamberi Hz. Muhammed (sav) Mustafa'nın acı rıhleti nedeni ile tekrar taziyelerimizi sunarken o yüce insana selam ediyoruz: Allahüme salle ala Muhammed ve ali Muhammed kema salliyet ala İbrahim ve ali İbrahim.


Hz. Muhammed (saa)in Vefatı-2

Hz. Muhammed (saa)in Vefatı-1

Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-3

Hz.Peygamberin (s.a.a) Vefatı-1

Hz. Muhammed (saa) ve Gece Namazı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)