• Nombre de visites :
  • 1965
  • 18/10/2010
  • Date :

Hz. Muhammed (saa) ve Gece Namazı

hz. muhammed (saa) ve gece namazı

Gece namazı hakkında özel tavsiyeler edilmiştir. Ona çok faziletler verilmiştir. Bazı işler için her ne kadar, mükâfat olarak iki kat,[1]  birkaç kat[2] veya on kat verilse de ancak mükâfatın çoğunluğu Allah yolunda infak edenler içindir. Kur’an infakın gelişip çoğalması için şöyle buyuruyor: “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfü geniştir, O her şeyi bilir.”[3]

Bunun anlamı onun mükâfatı, Allah yolunda tam yedi yüz kat olarak açıklanmıştır. Ama konuyla ilgili, gece kalkıp da namaz kılmaya gelince şöyle buyuruyor: “Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.”[4]

Yani bunun mükâfatı yedi yüzden daha çoktur. Beyan edilen bir Hadisi Şerife’e göre: Gece namazı gündüz işlenen günahların affına, rızıkların çoğalmasına, insanın sağlığına ve kabrin aydın olmasına sebep olmaktadır.[5]

Günah işlemek insanı gece namazından alıkoymaktadır.[6]

Her ne kadar Kur’an’da tanın doğuşuna, sabaha, asra, akşama ve gündüze yemin edilmişse de seher vaktine üç kez yemin edilmiştir. “(her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye.”[7] “Kararmaya yüz tuttuğunda geceye andolsun.”[8] “Dönüp gitmekte olan geceye (andolsun).”[9]

Ayetlerde gece bitimine edilen yemin seher vaktidir.

Evet, Allah’a yönelik rahat bir ibadet edebilmek için gece ve seher vakitleri en uygun vakitlerdir. Hz. Musa (a.s) otuz gece ve gündüz Tur dağında kalmasına rağmen, Allah onu gece olarak belirtmiştir. Bu en büyük sevabın ve faziletin, ibadetin gece yapılanında olduğunu belirtmektedir.

Kur’an Peygamber’e (s.a.a) gece namaza kalkması için emrediyor.

Evet, bir önder kendi rahatlığını kısıtlayarak geceleri kalkıp rabbine yalvararak üzerindeki sorumluluğu gündüzleri iyi yerine getirebilmesi için Allah ile bağlantı kurmalıdır.

Bu nedenle Resul-i Ekrem (s.a.a) üç kez arka arkaya gece namazı için Hz. Ali b. Ebutalib’e (a.s) vurgu yapmaktadır. Gece namazı senin için (hayırlıdır).[10]

Bir başka hadiste Allah’u Teâlâ Hz. Musa’ya (a.s) şöyle buyuruyor: “Geceleri benimle konuşmak yerine uyumakta olan beni sevdiğini hayal edip, yalan söylemektedir”…[11]

Allah katında geceleyin kılınan iki rekât namaz her şeyden daha üstündür.[12]


[1] -Kur’an’da geçen zaaf kelimesi iki kat anlamındadır.

[2] -Kur’an’da geçen zaaflar kelimsei kaç katlar anlamındadır.

[3] -Bakara, 261

[4] Secde, 17

[5] -Sefinetu’l Bihar

[6] -Biharu’l Envar, c. 87, s. 145

[7] -Fecr, 4

[8] -Tekvir, 17

[9] -Müddesir, 33

[10] -Vesailuş-Şia, c. 5, s. 268

[11] -Alamuddin Diylemi, s. 263

[12] -İleluş-Şerai, s. 363

Peygamber’i Ekrem’in (saa) Kur’an’daki Simasi

Hz.Peygamber’in Sade Yaşayışı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)