• Nombre de visites :
  • 2467
  • 19/9/2010
  • Date :

Peygamber’i Ekrem’in (saa) Kur’an’daki Simasi

peygamber

Kur’an-ı Kerim’de İslam Peygamber’i (s.a.a) çeşitli ve sayısız birçok lakap ve vasıflarla zikredilmektedir. Onlardan bazıları şöyledir:

AHMED: Benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti.[1]

MUHAMMED: Muhammed Allah’ın Resulü’dür.[2]

ABDULLAH: Ve şüphe yok ki Allah’ın kulu (Abdullah) onu çağırmaya kalktı.[3]

HATEMUNNEBİYYİN-Peygamberlerin Sonuncusu: Ama Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.[4]

ÂLEMLERE RAHMET: Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.[5]

TANIK VE MÜJDECİ: Ey peygamber! Biz seni hem bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik.[6]

YÜCE AHLAK SAHİBİ: Hiç şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.[7]

Yumuşak Huylu Oluşu: Sen (o zaman), sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi.[8]

İncil ve Tevrat’ta adı yazılmıştır: Ellerindeki Tevrat’ta ve İncil de yazılı olmuş bulacaklar ümmi Peygamber’i.[9]

Getirmiş Olduğu Dinin Diğer Dinlere Üstünlüğü:

O öyle bir Allah'dır ki, Resulünü hidayetle ve hak dinle bütün dinlere üstün kılmak için göndermiştir. Müşrikler hoşlanmasalar da.[10]

Bütün insanların peygamber’idir: Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.[11]

Cinlerin de peygamberi’dir: Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur'ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur'ân dinledik.[12]

Hem kendi ümmetine, hem de bütün peygamberlere tanıklık edecektir: Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım kâfirlerin hali ne olacak!..[13]

Allah tarafından alay edenlere karşı teyit edilmiştir: Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.[14]

Kur’an ayetlerinin kalbe yerleşmesi: Biz onu gönlüne iyi yerleştirmen için böyle indirdik.[15]

Razı oluncaya kadar şefaatin kabulü: Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın.[16]

Peygamber’in Göğsünün Geniş Oluşu: Biz senin için (mutluluğun) göğsünü açmadık mı?[17]

Peygamber’e Kevser’in Verilişi: Muhakkak biz sana Kevser'i verdik.[18]

İlahi Doğru Yolda Oluşu: Öyleyse sen, sana vahyedilen Kur'an'a sarıl. Şüphesiz ki sen doğru bir yol üzerindesin.[19]


[1] -Saf, 6

[2] -Muhammed, 2, Feth, 29, Al-i İmran, 144

[3] -Cin, 19

[4] -Ahzab, 40

[5] -Enbiya, 107

[6] -Ahzab, 45

[7] -Kalem, 4

[8] -Al-i İmran, 159

[9] -A’raf, 157

[10] -Tevbe, 33

[11] -Sebe, 28

[12] -Cin, 1

[13] -Nisa, 41

[14] -Hicr, 95

[15] -Furkan, 37

[16] -Duha, 5

[17] -İnşirah, 1

[18] -Kevser, 1

[19] -Zuhruf, 43

Hz.Peygamber’in Sade Yaşayışı

Peygamber Efendimizin (saa) Namazı

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)