• Nombre de visites :
  • 2727
  • 6/2/2010
  • Date :

Peygamber Efendimizin (saa) Namazı

resulullah

  Seyyid İbn Tavus (ra) muteber senetle İmam Rıza’dan (as) Hz. Cafer-i Tayyar namazını sorduklarında İmam’ın (as) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: “Neden Resulullah’ın (saa) namazından gafilsin. Resulullah (saa)  hiçbir zaman Cafer’in namazını kılmamış olabilir ve Cafer de hiçbir zaman Resulullah’ın (saa)  namazını kılmamış olabilir.”

Ravi, “Onu bana öğretir misiniz?” dedi.

  Bunun üzerine  İmam (as) şöyle buyurdu: “Bu namazı iki rekât olarak kıl.Her rekâtta Fatiha Suresinden sonra on beş defa Kadir Suresi oku.Yine rükuda, rükudan başı kaldırdıktan sonra, birinci secdede ve secdeden başı kaldırdıktan sonra, ikinci secdede ve ikinci secdeden başı kaldırdıktan sonra on beş defa Kadir Suresi oku. Sonra teşehhüd oku ve selam var. Namaz bittikten sonra Allah Teala’ya karşı işlemiş olduğun bütün günahlar bağışlanır, tüm hacetleri reva olur. Namazdan  sonra şu duayı oku:

 

“ Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve ilk atalarımızın Rabbidir O ; Allah’tan başka ilah yoktur. Yegâne ilahtır O. Biz O’na (hükümlerine) teslimiz. Allah’tan başka ilah yoktur; yalnız O’na ibadet ederiz, başkasına değil; imanımız ihlasla O’nadır, müşrikler istemeseler bile.Allah’tan başka ilah yoktur.O tektir, O tektir. Ahdine vefa etti; kuluna yardım etti; ordusuna izzet –ve zafer- verdi; tek başına muhalif güçleri bozguna uğrattı. Saltanat ve tüm övgüler O’na mahsustur. O, her şeye kadirdir.

  Allah’ım! Sen göklerin, yerin ve onlardaki varlıkların nurusun; hamd sana mahsustur. Sen göklerin, yerin ve onlardaki varlıkların kıvamı ve onları ayakta tutansın; hamd sana mahsustur. Sen haksın, vaadin haktır; buyruğun haktır; gerçekleştirmen haktır; cennet haktır, cehennem haktır -ve sen haksın- .

  Allah’ım! Ben sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim, senin yardımınla düşmana karşı mücadele ediyorum ve suçluyu senin huzuruna çağırıyorum (yargıyı sana bırakıyorum). Ey Rabb, ey Rabb, ey Rabb; geçmişteki, gelecekteki, gizli ve aşikar işlediğim günahlarımı bağışla. Sen benim ilahımsın; senden başka ilah yoktur; Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine rahmet et; beni bağışla, bana merhamet et ve tevbemi kabul buyur; gerçekten sen tevbeleri kabul eden ve şehkatlisin.”

“Mefatihu’l-Cinan “ kitabından alıntıdır.

Yazar: Şeyh Abbas Kummî


Peygamber Efendimizden altın tavsiyeler

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)