• Nombre de visites :
  • 1370
  • 29/1/2011
  • Date :

Hz. Muhammed (saa)"in Vefatı-1

hz. muhammed (saa)in vefat

Hicri-i Kameri 28 Sefer (24 Şubat Salı) insanlığa rahmet olarak gönderilen Hz. Resulullah (sav) in vefat yıl dönümü dolayısıyla tüm müslümanlara ve insanlığa taziyette bulunuruz.

Rahmet resulü, mübarek gözlerini kapatınca hz. Ali (as) acı ile dolu yüreği ile fısıldanmaya başladı: Annem ve babam sana feda olsunlar ey Allah'ın peygamberi; senin vefatınla öyle bir bağ koptu ki diğerlerinin ölümünde olmadı ve o, nübüvvet ve vahyin inmesidir. Senin ölüm musibetin, diğer musibet zedeleri teselli ediyor. Bu öyle bir musibettir ki her kes senin için matemde. Sabırlı olmamı emretmeseydin ve feryat figan yapmaktan men etmeseydin göz pınarlarım kuruyuncaya kadar ağlardım. Bu can alıcı acı her zaman benimle olacak, hüzün ve üzüntüm ise ebedi. Annem ve babam sana feda ey Resulullah, Allah katına çıktığında bizleri hatırla ve asla unutma.

Hz. Ali (as), Resulullah'ın (sav) 23 yıllık risalet döneminde en yakın dost ve yaveri idi ve Nebiyi Ekrem tarafından vesi ve ümmetin imamı olarak seçildi. Emirulmüminin hz. Ali (as) o acı dolu günle ilgili şöyle buyuruyor:

Resulullah (sav) başı göğsümde iken bu dünyaya gözlerini yumdu ve kollarımda can verdi. Ben teberrük olsun diye elimi yüzüme çektim ve ardından mübarek bedenini gusul etmekle görevlendirildim. Melekler bu işte bana yardım ettiler. Sanki tüm ev, kapı ve duvarlar ağlıyor ve isyan ediyordu. Meleklerden bir grup inerken bir diğer grup göklere yükseliyordu. Hz. Muhammed (sav)'in pak naşını mezarına yerleştirinceye dek Meleklerin o hazrete kıldıkları namaz fısıltıları bir an bile olsun kesilmedi.

İslam peygamberinin rihlet düşüncesi bile bir çoğu için kabul edilemeyecek kadar ağırdı. Zira İslam peygamberi, yüce Allah'ın seçkin kuluydu ve kısa bir süre zarfında halk arasında kardeşlik oluşturmanın yanı sıra, tüm halk kesimlerini kapsayan adalete dayalı bir düzen kurdu. Ali (as) bu bağlamda şöyle buyuruyor:

Hz. Muahmmed'in (sav) peygamberliği vasıtası ile yüce Allah'ın halka indirilen nimetlerine bakın ki onların, dinlerine bağlı kalmalarını sağladı ve daveti ile onlar arasında vahdet oluşturdu. İlahi nimetler keramet kanatlarını halk üzerine açmış, refah ırmakları onlara doğru akmakta ve İlahi ayinin bereketleri onları kapsamıştır. İnsanlar gark oldukları nimetler arasında mutlu yaşamlarını sürdürüyorlar. Onların sosyal hayatı, İslami hükümet sayesinde düzene girdi, izzet sayesinde yüceldi ve keramet sahibi oldu; böylece ebedi bir hükümete dönüştü.


Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-2

Peygamberimizin Ahlaki Özellikleri

İslam Peygamberi (saa) Ve Kısas

Hz. Peygamber(s.a.a) Şahid’ ler üzerine Şahid

Âlem Sana Hayran

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)