• Nombre de visites :
  • 1415
  • 29/1/2011
  • Date :

Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-2

hz.resul (saa)’ın rıhleti

Allah resulünün (sav) insan şanı ve makamına ilgisi öylesine büyüktü ki o hazret sürekli en yoksul insanların en zengin insanlarla insani hak açısından bir birinden hiç farkı olmadığını vurguluyordu.

Alman İslam bilgini bayan Anne Mary Şemil şöyle diyor:

İslam Peygamberi (sav)'in insanoğlunun ruhi değişimindeki kesin rolü bilinen bir gerçektir. İslam Peygamberi (sav) insanların ruhunu ihya etti ve düşüncelerini cahillik bağlarından kurtardı. O hazret bilim ve akıldan yararlanmayı genelleştirdi ve Allah'ın buyruğu üzerine insanları güneş, ay, gökler ve yer yüzünü fethedebilecekleri ile müjdeledi. Bu büyük lideri izlemek herkese mutluluk ve saadet armağan edecektir.

Tarihin de şahadet getirdiğine göre Allah resulü (sav) İslam emellerinin gerçekleşmesi yolunda bir çok acıya ve musibete katlandı ve ihlaslı cihadı ile cahiliye döneminin sapkın insanlarını saadet yoluna hidayet etti.

Allah resulünün (sav) güzel ahlakı ve örnek davranışı, bağnaz, şer ve kinci insanların tüm planlarını alt üst etti. Allah Resulü bir süre sonra beşeri medeniyetin öncüleri olan büyük insanlar yetiştirdi. İslam Peygamberi (sav) beşeriyete, makul özgürlüğün insanların kesin hakkı olduğunu savunan bir inanç hediye etti. o hazretin tealimine göre insanlar ilahi hakimiyeti benimsemekle gerçek özgürlüğe kavuşur, çünkü insanlar Allah'a tapmakla, yücelmesini engelleyen tüm bağlardan kurtulmuş olur.

İslam Peygamberi'nin öğretileri ile birlikte toplumda eşitlik, kardeşlik, doğruluk gibi özellikler eşitsizlik, eşrafiyet ve sınıfsal farklılıkların yerine geçti. O hazret ta baştan kölelik düzenine karşı çıktı ve her türlü ırk üstünlüğü veya sınıf ayrıcalıklarını reddetti. Bu konuda İslam inkılabı rehberi Ayetullah Hamanei şöyle diyor:

Allah resulü (sav) on yıllık hükümetinde bir anı bile boşa harcamadı. O hazretin maneviyat, hidayet, talim ve terbiyeden bir an el çektiği görülmedi. Gerçekten de insan hakları, eşitlik, kardeşlik, adalet ve demokrasi gibi daha sonraki asırlarda beşeriyet için kutsal sayılan değerlerin bir çoğu o hazretin öğretilerinin tesirindeydi. Gerçekte İslam Peygamberi'nin (sav) asr-i saadette on yıllık hükümeti, beşeri toplumlarda yüz yıllık çalışmaya bedeldir. İslam Peygamberi'nin (sav) hükümeti o hazretin büyük mucizelerinden sayılır.

Allah resulü (sav) insanları tevhide davet yolunda çok direndi, çünkü düşmanların türlü komplo ve tehditleri ile karşı karşıya idi. Kimileri o hazrete yönelik tehditlerin çokluğundan ürküyor ve derin kaygı duyuyordu. Bu yüzden bu insanlar Allah resulünü (sav) düşmanla uzlaşmaya teşvik ediyordu. Ancak Allah resulü (sav) hak yolunda davet konusunda bir an bile tereddüt etmiyordu. O hazret Mekke'de 13 yıl zorluk çekti. Ebu Talib vadisinde de Allah resulü (sav) ve sahabeleri ağır ekonomik kuşatmaya maruz kaldı.


Hz.Resul (saa)’ın Rıhleti-1

RESULULLAH (s.a.a)'IN KISACA HAYATI

İMAN VE ÇOCUK SEVGİSİ

Resulullah (s.a.a)'ın Ağlaması

Büyük Peygamber (saa)'ın Güzel Ahlakı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)