• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد بیستم - صفحه 270 -  وحشي بودن از ديدگاه دولتمردان امريكا
صفحه : 270
الان در خوابيم ؛ "الناس نيام ". (5) اگر موت حاصل بشود براي انسان ، آن وقت انتباه (6)است ، ولي كو كه حاصل بشود؛ عمده اين است كه انسان اين مسائلي كه وارد شده است ،ملاحظه كند كه تمام آن چيزي كه در گفتار اهل معرفت علمي است ، در ادعيه ما، فوق اوست . اگر انكار كرديد، انكار آنها را هم كرديد، انكار اقوال ائمه - عليهم السلام - را هم كرديد، ولو نمي دانيد. و اين انكار، سد راه انسان است ؛ نمي گذارد انسان يك قدم بالابرود. و اين مارب (7) نفساني و هواهاي نفساني سرچشمه تمام مفاسدي است كه در عالم هست ؛ اين مفاسدي كه دنيا را به آتش زده است و دنيا در آتش ، از دست آنها مي سوزد.
وحشي بودن از ديدگاه دولتمردان امريكا
لابد اخيرا شنيده ايد كه رئيس جمهور امريكا گفته است كه كشور ايران يا رژيم ايران وحشي هستند. اگر مقصود از "وحشي " اين است كه رام نيستند در مقابل آن چيزهايي كه شما مي خواهيد، گاو شيرده نيستند، اين را شما اسمش را وحشي مي گذاريد، بگذاريد. واگر واقعا "وحشي " به آن معنايي است كه شما به خيالتان است كه گفته اند، مي گوييد،بي حساب داريد حرف مي زنيد.
وحشي آن است كه نمي گذارد مردم ، زورمندها به او تعدي كنند يا وحشي آن است كه مي خواهد تعدي كند؟ بي حساب نبايد صحبت كرد. شما چنانچه رفراندم كنيد بين ملتهاي دنيا، اگر امروز وحشيترين رژيمها كي است ، من گمانم اين است كه بين ملتها اگراتفاق آرا نباشد، اكثريت قاطع هست كه امريكا؛ آن كسي كه از آن ور دنيا مي آيد به اين ور دنيا و تهديد مي كند كه من چه مي كنم و چه مي كنم ، اين وحشي است يا آن كه مي گويد: بابا، بگذاريد ما سر جاي خودمان ، در كشور خودمان آزاد باشيم ؟ در منطق آنها، وحشي اين است كه رام آنها نباشد؛ چنانچه تروريسم هم آن است كه تابع آنهانباشد. و لهذا، ديديد كه عراق را تا آن وقتي كه رام نبود براي امريكا، در [رديف ]
5- مردمان خوابند.
6- آگاه شدن .
7- كارها.