• Hz. Mehdi (a.s) Gaybeti
  • Son imâm olarak ?mâm Hasan Askerinin o?lu ?mâm MEHD?nin gaybeti veya vefat? sonras? bu güne ...
  • Gaybeti Kübradan Sonra
  • Hz. Mehdi’nin (a.f) büyük gaybete çekilmesinden sonra Şiiler için yeni bir dönem başladı. Bu ...
  • Hz.Mehdinin(a.s)Ömrü
  • Biz, insan ömrünün, uzun olmasının imkân dışı bir şey olduğuna inanmıyoruz. Çünkü Kurân-ı Kerimde, Hz. Nuhun (a.s) ömrünün uzun olup sadece 950 yıl tebliğ ve risaletle...
  • Gaybet-i Suğra ve Kübra
  • Onikinci İmamın gaybet iki döneme ayrılır. İlki, doğum tarihi olan herî 255 veya 256 veya babasının vefat yılı olan 260 yılından başladı ve 329 ın yılına kadar devam...
  • GAYBETİN HİKMETİ
  • Hz. Mehdi'nin (a.f) neden gaybet perdesi ardında gizli olduğu Allah Teala'nın hikmet üzere olan iradesine bağlı olup varlık âleminin akıl ermez sırlarından biridir...