• Nombre de visites :
  • 2822
  • 4/3/2014
  • Date :

GAYBET-İ KAMİL NİÇİN BAŞTA GERÇEKLEŞMEDİ?

gaybet-i kamil niçin başta gerçekleşmedi?

Burada, "Gaybet-i suğra’nın ne faydası vardı?" şeklinde bir soru gelebilir akla. Öyle ya, eğer İmam-ı Zaman’ın gaybete çekileceği önceden belli idiyse niçin bu olay ilk başta ve Hz. Hasan Askeri’nin (as) vefatında bütünüyle gerçekleşmedi ve tam bir gaybet vuku bulmadı? Sorunun cevabı şudur:

İmam ve toplumun rehberinin gaib olması ve bu gaybetin de uzun sürmesi garib, alışılmadık ve insanlar için inanılmaz bir şeydir. Bu yüzden Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt İmanları (a.s) insanları yavaş yavaş bu mevzuyla tanıştırmak ve fikirleri bunu kabüle hazırlamak için çalıştılar.

Bu yüzden her fırsatta sözkonusu gaybeti haber verdiler,

o asrın insanlarının problemlerini, inkarlarını dile getirdiler. İnkarcıları kınadılar ve kurtuluşu beklemeyi ve bu yolda azimli ve kararlı olmayı büyük bir sevapla müjdelediler. Bazen de davranışlarıyla gaybetin bir benzerini meydana getirmeye çalışıyorlardı.

Mes'udi "İsbat-ul Vasiyye "kitabında şöyle yazar: "İmam Ali (a.s) insanlarla az ilişki kuruyor ve ashabından özel kimseler dışında kimseyle görüşmüyordu. İmam Hasan Askeri (a.s) onun yerine geçince genelde perde arkasından insanlarla konuşuyor du ki şiileri onikinci İmam’ın gaybetine hazırlayabilsin."[1]

Eğer İmam Hasan’ın (a.s) hemen ardından gaybet-i kübra başlamış olsaydı belki de insanlar İmam-ı Zaman’ın varlığından gaflet eder ve onu yavaş yavaş unuturlardı.

Bu sebeple önce gaybet-i suğra gerçekleşti ki şiiler o günlerde naipler vasıtasıyla imamları ile ilişki kursun ve birtakım alamet ve kerametleri müşahade ederek imanları kemale ersin. Ama fikirler müsait hale gelince ve daha fazla bir hazırlık görülünce gaybet-i kübra gerçekleşti.

GAYBET-İ KÜBRA’NlN BİR SlNlRl VAR MlDlR?

Geybet-i kubra için tayin edilmiş bir sınır yoktur, ama bir grubun şüpheleneceği derecede uzun süreceği beyan edilmiştir. Örneğin Emir-ul Mu’minin (a.s) Hz. Kâim (a.s) hakkında şöyle buyuruyor:

"Gaybeti o kadar uzun sürecektir ki cahil bir insan "Allah’ın, Peygamberin Ehl-i Beyt’ine ihtiyacı yoktur" diyecektir."[2]

Hz. Seccad (a.s) şöyle buyuruyor: "Nuh’un (a.s) özelliklerinden biri de Kâim’de gerçekleşecektir ki bu da onun ömrünün uzun olmasıdır."[3]


 [1]- Isbat-ul Vasiyye, s.206.

[2]- ‌Isbat-ul Hüdat, c.6, s.393.

[3]- Bihar-ul Envar, c.51, s.217.

Hz. Mehdi (a.s) Gaybeti

Gaybet, Allah’ın İnsanları Onunla Denediği Bir Mihnettir

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)