• YUNUS EMRE -2
  • Yunus Emre’nin en çok bilinen eseri Divan’ıdır.Fakat bu eserin aslını veya en eski nüshasını tespit etmek çok zordur. Yunus Emre divanı’nın Türkiye...
  • YUNUS EMRE -1
  • Türk halk şairlerinin tartışmasız öncüsü olan ve Türk’ün İslam’a bakışını Türk dilinin tüm sadelik ve güzelliğiyle ortaya koyan Yunus...
  • Türk Edebiyatı Tarihi-3
  • Kaşgarlı Mahmudun Divanü Lügatit-Türk adlı eseri bir tarafa bırakılırsa, İslami Türk Edebiyatının başlangıcında yer alan eserler Kutadgu Bilig...
  • Türk Edebiyatı Tarihi-2
  • Göktürk Devletinin yıkılışından sonra idareyi ellerine alan Uygurlar devrinde Türk Edebiyatı eskiye nispetle gelişme göstermiş ve birçok mevzuda eserler...
  • Türk Edebiyatı Tarihi-1
  • Türk milletinin tarih içinde ortaya koyduğu edebiyat. İslamiyetten önce ve sonra olmak üzere iki ana devreye ayrılan Türk Edebiyatı, İslami devir
  • MİRAÇ
  • Kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin işte böyle bir gece Mekke’de bir gece yorgunluk havada gariplik suda simsiyah bir sessizlik...
  • Aşkın Gülü
  • Tamamlandı risalet; vaki oldu emr-i Hak lebbeyk dedi cânâna, can-ı Muhammed-i Pâk.gasp edildi hakikat, daha ilk saatlerde insanlık Seyyidi’nin nâşı dururken yerde.
  • İnsan Olmak Zor Bu Dünyada
  • İnsan olmak bu dünyada,öldürürlerken komşunun çocuklarını, kadınlarını içine kor alevler düşerek susmaktan...
  • EY İMAM!
  • Acaba bu Fecr namazının vakti midir nedir dünyaya yayılan bu gecenin sırrı Allahım islam inkılabının meşalesi yanmıştır...
  • NEREYE EY İNSAN?
  • Neden yoktur ahde vefan bir yanda gözyaşı bir yanda sefan ders olmaz mı sana ad semud tufan fe eyne tezhebun nereye gidiyorsun...
  • Kevser Göçtü
  • Söyle de ağaçlara yapraklarını döksünler Ebu Turab’ın, gönlü sonbahar yaşamakta Fatıma bu dünyadan göçtü bilsinler...
  • Ali Diyordu
  • Leyla çiçeklere şöyle bir baktı baktı ki çiçekler Ali diyordu ali’ye ulaşmak aşk ister kardeş...
  • Gel ki
  • Gel artık gözlerimdeki hasretin bitsin gel ki yüreğimdeki tufanın dinsin ömür mevsimime vuran...
  • Gün Bugün
  • Büyük bir coşkuyla kutladığımız, tabiatın canlanmasının, yeni bir hayata başlanmasının...
  • Baharın Müjdecisi
  • Yeşil, sarının anlamını barış dostluk kavramını gonca gülün anlamını yaşatan 21 Marttır...
  • Bahar Bayramınız kutlu olsun
  • Nevruz, yani Farsça Yeni Gün adını taşıyan bahar bayramı, insan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır...
  • Nevruz Çiçeği
  • Kış uykusundan uyanıyor toprak yaşam kokusu sarıyor her yanı karışıyor kuş cıvıltılarına...
  • Bir Gece
  • Ondört asır evvel, yine bir böyle geceydi, kumdan, ayın ondördü; bir öksüz çıkıverdi!...
  • DERDİN NE SENİN
  • Ali Ali deyi ne inilersini İnilersin dolap derdin ne senin sen de benim gibi yarden mayrıldın...
  • Fecri Beklemek
  • Bu gece uyumak yok fecri beklerken belin kırılsa da uzanmak yok bu gece uyumak...
  • Erbainde Zeynebim
  • Yetmiş iki can verdi çeken bilir bu derdi beni de bitirecek kerbela’ nın bu derdi...
  • Kerbela
  • Adın susuz kalmış ey Fırat,suyun sessiz akar Huseyn’ini yitirdiğinden...
  • Ağlasam
  • Bu gece gözyaşlarım kana karışsa peygamber evladı Huseyn’e ağlasam ali ismet çadırları kenarında...
  • AŞKIN MANZUMESİ
  • Zeynep esiri Kerbelâ aşkı onun aşk u belâ lebbeyk dedi o evvela şâhid Allah, Kâlubelâ...
  • Vaveyla
  • Kuru dudaklar Fırat yanında vaveyla eline de sancak Ali kanıyla vaveyla...
  • Mah-ı Fatıma
  • Ömrüm hep kış oldu, boranlı karlı ben bahar beklerim bahar ne zaman?
  • Rabbimizden Hediye
  • Sema’ların incisi yeryüzü birincisi rabbimizden hediye sevgili Habibine...
  • Gadir-i Hum
  • Allahın Resülü tutup elinden haykırdı topluma Kuran dilinden...
  • Hac ve Ötesi
  • Beytüllahı tavaf etmek ayrıcalık olsa gerek hem farzı eda etmektir etkisi kalsa gerek...
  • Medet Rıza
  • Bir biçareyim kapında medet rıza rahmet bana boğuldum gam girdabında medet Rıza rahmet bana...
  • CANLARIN KÂBESİ
  • Sen, kızıl laleler yeşerten Yalçın kayalardan, kara taşlardan. Sen, yıldırımlar çakan....
  • MEN ALİYEM
  • Menem Şâh-ı Veliyullah, qelpteki hak iman menem menem âlemlere mihver, âriflere cânân menem...
  • ALİ ZİKRİ
  • İlham olundu yine, aldım kalem elime güzel zikrin Ali can, döküldü şu dilime...
  • Ebulfezlin Cenneti
  • Hani, bir gün gezmeye gitmişti abisiyle, Allah Rasulü Onları aramaya çıkmıştı sabahesiyle..
  • AH U ZAR
  • Ama seni, Habibullah’ın habibesi’ni; kırık kaburgaları, karnına gelen bir darbe sonucu düşürdüğü çocuğu...
  • Öl Ey Nefis
  • KIBLENİ BULDUYSAN EĞER, SEVDE İZİ VAR DEMEKTİR ALNINDA VE KAYBETME ALNINDAKİ...
  • HÜSEYNİ SEVDA!...
  • Ateşlere atılırken, İbrahim gibi “Hasbunallahu we ni’mel wekil” zikriyle, Allah’tan başka...
  • ZEHRÂ NURU
  • Cümâdel-Uhranın yirmisindeSardı âlemleri, Zehrâ nuruCemâlin, kemâlin zirvesinde...