• GELDİM
  • Ervâh-ı ezelde, dîvân-ı Hakda secde-i Âdemi ettim de geldim...
  • ÂTEŞ
  • Tecellâ-i cemalinden Habibim nevbahar âteş gül âteş, bülbül âteş, sünbül âteş, hâk-ü-hâr âteş...
  • ŞEFÂAT MENBÂI
  • Derdmend-i mücrimem, dermana geldim yâ Resûlallâh Sâilem, muhtacinem, ihsâna geldim yâ Resûlallâh...
  • DERT ELÇİSİ
  • Sen Rahmânın rahmetinin Ey en parlak tecellisi Sen karanlık şu dünyanın Ey en coşkun nur çeşmesi Sen kulluğun insanlığın ...
  • Kerbela Çiçeği
  • Bir özlemin buruğundaydı kerbelaçiçeği; Bir filiz, daha yeni açılmış bir gonca, Bir haykırıştır zamanının kerbelasında...
  • AĞIT
  • Kerbela bir destandır bir yangındır kerbela Kalpleri ipil ipil yakışları ondandır Rabbim hiçbir kuluna vermesin böyle belâ....
  • Ya Rab
  • Ey Rab, varlığın evvelden evvel,Nezdinde bu mânânın adı ezel…Yok nihayetin, olmaz Sana hitam, Halk eden Sensin, Seninledir devam..
  • Hz Mehdi’ye Mektup
  • Gel artık ya Mehdi Aydınlat bu karanlık zındanı! Zulmü boğacak ilahi bir ıslahat, Ebedi saadete kavuşacak kainat...
  • AŞURA
  • Yüce ruhların ilahi ziyafetidir Aşura, asırların akışında. Büyük vicdanın tezahürüdür, zamanın mahkemesinde....
  • Coğrafyası Mazlum...
  • Sustum artık. Konuşsam kalbim çıkacak. Ciğerim yanacak Afrika gibi. Asya’nın çekik gözleri tutacak beni...
  • EY İLAHİ ŞEHİTLER
  • Neredesiniz nerde, ey ilahî şehitler Kerbubela’da bela arayan ey yiğitler Neredesiniz nerde, ey âşık hafif ruhlar..
  • Bayram
  • Bayram o gün olacak Ki zulümler yok olsun Mazlum öcü alınsın Açın karnı tok olsun....
  • KUDÜSÜM
  • Bism-i Rabbiş-Şüheda Haydi kalk gidelim anne Binlerce aşığı olduğu halde kimsesiz kalan diyarlara Gidelim anne, kalpleri mühürlenmiş...
  • İYD-İ VELÂYET
  • Mübârek olsun, mübârek olsun İyd-i velâyet mübârek olsun ,Mübârek olsun, mübârek olsun...
  • RESÛL-İ KÂİNÂT
  • Ey habib-i Kibriyâ, sensin Resul-i Kainât Rahmeten lil-âlemin, âlemlere sensin hayat ...
  • KUR'ÂN OKU
  • Kur'ân oku, Kur'ân oku; güzel yavrum, Kur'ân oku Ondan öğren doğruları; ondan öğren hak hukuku...
  • Düvaz-ı İmam
  • Düşününce Şah-ı Merdan Ali’yi Dertleri üst üste katarsın gönül....
  • Mevlâ Ali
  • İmân Ali, irfân Ali Ruhlardaki tûfan Ali Âlemlere hikmet, ilim Veren nâtık Kur’ân Ali ...
  • KADİR GECELERİ
  • Kadir geceleri fırsat sizindir Böyle Hak mihmanı can ele girmez Peygamber’e yüzler sürmek bizimdir Gitti bügünkü gün dün ele girmez...
  • ALİ’DİR
  • İlmin kapusun sorarsan Ebu Turab ol Ali’dir Fazilet pîri ararsan Ebu Turab ol Ali’dir...
  • Merhaba Ramazan
  • Rahmetini, envarını, ikram kıldın bizlere, Merhaba, merhaba ya Şehri Ramazan, merhaba.
  • İNTİZAR
  • Derin bir sözcük, daha derin bir manadır İNTİZAR. Coşku veren bir inanış ve inanışta bir coşkudur İNTİZAR...
  • Secde
  • İnsanın tabii halidir secde... Henüz anne karnında bir ceninken kapanmıştır o yerlere! Ve programlıdır bir ömür, secdeye...
  • ŞÂH-I RİSÂLET
  • Gönül, nûr-u cemalinden Habibim bir ziya ister Gözüm, hâk-i rehinden ey tabibim tutiyâ ister...
  • kabus
  • Zamanın tık-tıkları, Güder yaratıkları. Kan sızan pençesinde,...
  • İKRÂRNÂME
  • Merhamet et hâlime her şey'e agâhım Ali Var mı senden başka söyle ilticagâhım Ali?....
  • TÜRK AYNASINDA FARSÇA
  • Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
  • ŞÂH-I MERDÂN
  • Şâh-ı merdân, şir-i Yezdân, ya Ali Rükn-i imân, rûh-i Kur'ân, ya Ali...
  • YARADILIŞ İNCİSİ
  • Bezm-i "Elest'in" şem'i, yaradılış incisi Sırrullahın mahremi, aşkın ilk habercisi ....
  • Tövbe
  • Müslümanlar zemane yatlı oldu Helal yenmez haram kıymetli oldu Okuyan kur'ana kulak tutulmaz ....
  • EY FATIMA, CAN FATIMA
  • Gözyaşların can yakıyor Zulmü zalimi yıkıyor Derdin belleri büküyor Derdine kurban Fatıma....
  • KASİDE-Yİ FÂTIMA
  • Ey Hacerân!.. Es-selâm!.. Bir hikâyet edeyim Sırr-ı "Nefsin Vahide", pür vikâyet edeyim...
  • YÂ ZEYNEP
  • Sen doğduğun zaman doğdu âdeta Hüzünler, belâlar, fâni dünyâda Sabır, rızâ senin ikiz kardeşin....
  • VUSLAT ARZUSU
  • Sen her gün zevklerle okunan o engin kitap, Kutsî cazibesiyle büyüleyen bir hitap....
  • Filistinde Çocuk Olmak
  • Ne ışıklı caddeler, Nede yürüyen arabalar süsler Onların hayallerini Ellerinde sapanlarla koşuşturmaları ...
  • MEVLİD-Î RESÛLULLÂH
  • Ey Hudâ'dan lutf-ü ihsan isteyen Mevlid-î pâk-i Resulullah'a gel Cennet içre huri gılman isteyen ...