• Nombre de visites :
  • 892
  • 15/12/2011
  • Date :

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(7)

imam hüseyin (a.s)-in kerbela macerasina yeniden bakalim

Müslim'in Kûfe'ye Hareketi

İmam Hüseyin (a.s) Müslim'i çağırdı ve onu Kays b. Mushir es-Saydavî, Umare b. Ubeyd es-Selulî ve Abdurrahman b. Abdullah b. Kiden el-Erhabî ile birlikte Kûfe'ye yolladı. Müslim'e Allah'tan sakınmasını, üstlendiği görevini gizlemesini ve halka karşı yumuşak davranmasını emretti. Halkı güvenilir ve sözbirliği içinde gördüğünde durumu hemen kendisine bildirmesini istedi.

Müslim hareket etti ve Medine'ye ulaştı. Medine'de Allah Resulü'nün (s.a.a) Mescidi'nde namaz kıldı. Sonra ailesiyle vedalaştı ve ardından da Kays kabilesinden iki rehber kiralayarak yola çıktı. Ancak bu iki rehber yolu kaybedince çok susadılar ve neticede susuzluktan öldüler. Ama ölmeden önce Müslim'e dediler ki: "Şu yoldan git, suya ulaşacaksın..." Söyledikleri yol Hubeyt vadisinde olan Muzik'e ulaşıyordu.

Müslim'in İmam'a (a.s) Küfe Yolunda Yazdığı Mektubu

Müslim b. Akil, Kays b. Mushir es-Saydavî ile başlarından geçen macerayı İmam Hüseyin'e (a.s) şöyle yazdılar:

"Ben Medine'den iki kişiyle birlikte hareket ettim. Ama o ikisi ana yoldan çıktılar ve yolu kaybettiler. Çok susadık. Öyle ki çok geçmeden o ikisi hayatını kaybetti. Ama biz yolumuza devam ettik ve sonunda suya ulaştık. Neredeyse ölmek üzereyken kurtulduk. Ulaştığımız su Hubeyt vadisinde olan Muzik'teydi. Bu yolculuğu uğursuz olarak değerlendiriyorum. İstersen, beni bu yolculuktan muaf tut ve başka birisini gönder. Vesselam."

İmam Hüseyin'in (a.s) Müslim'e Cevabı

İmam Hüseyin (a.s) ona şöyle yazdı:

Korkarım ki sen korktuğun için bana mektup yazdın ve seni görevlendirdiğim bu işten muaf tutmamı istedin. Seni görevlendirdiğim yere doğru ilerle. Üzerine selâm olsun.

Müslim (a.s) mektubu okuyunca şöyle dedi:

"Bu görev öyle bir görev değil ki ondan dolayı canımı kaybetmekten korkayım."

Neticede Müslim (a.s) yoluna devam etti... Sonunda Tayy kabilesinin gölcüğüne ulaştı. Biraz orada dinlendikten sonra oradan ayrılıp yoluna devam etti. Yolda bir hayvanı avlamaya çalışan bir adam gördü. Adam karşılaştığı avını vurup yere düşürdüğünde Müslim (a.s) şöyle dedi: "Ben bu olayı uğurlu sayıyorum. İnşaallah bizim düşmanımız da öldürülecek."


İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(6)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(5)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(4)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(3)

İMAM HÜSEYİN (A.S)-İN KERBELA MACERASINA YENIDEN BAKALIM(2)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)