• ÖLÜM VE MEÂD
  • Meâd, lügatte geri dönüş demektir. Ruh, bedene geri döndürüleceğinden, ahiret inancına bu ad verilmiştir. Meâd inancı, mukaddes İslâm dininin temel esaslarındandır. Herkesin ölümden sonra ...
  • Mucizeler ve Gayb İlmi
  • Peygamberlerin seçkin birer kul olmaları, onların, Allahın izniyle geçmiş, gelecek ve şimdiki zamana ait bazı gaybî olaylardan haberdar olmalarına asla....
  • BERZAH
  •               Ahiret menzillerden biri de berzah âlemidir. Yüce Allah bir ayette şöyle buyurmuştur: "Onların önlerinde, diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir berzah (ara dö
  • Gayb İlmi
  •        Gayb, Şuhud'un karşıtı bir kelimedir. Perde arkası ve gizlilik anlamına gelir. Genel ve özel olmak üzere iki anlama gelir. Gayb genel anlamı itibariyle insanın zahiri his ve görüşünden gizli kalan hakikat
  • İslam Dininde Mead İnancı
  • İlahi dinlerin sonuncusu ve en mükemmeli olan İslam dininde hiçbir şeye mead ve kıyamete inanmak meselesi kadar önem verilmemiştir. Hemen hemen Kuran-ı Kerimin ...
  • AHİRET
  • İnsanın ölümle yok olmayıp; başka bir yaşam alanına taşındığı ve yapmış olduğu işlerin karşılığını orada gördüğü inancı,bütün semavi dinlerin beyan ettikleri bir inançtır...
  • Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
  • Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allahın...
  • KAZA VE KADER
  • İşlerimiz, bir bakıma bizim işlediğimiz işlerdir; bunları işlemeye gücümüz, ihtiyarımız vardır. Fakat bir başka bakımdan da bu işler, Allahın takdirine bağlıdır, kudretine dahildir..
  • İLAHİ İMTİHANIN MAHİYETİ
  • Hiç şüphesiz Kuran-ı Kerim, hidayeti yüce Allaha mahsus sayar. Yalnız Kurandaki hidayet, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştıran ihtiyarî
  • MEAD(Ölümden korkma nedenleri)
  • Ölüm, bazıları için dehşet verici ve korkunç bir olaydır. Ama bütün ilahi dinlerde olduğu gibi, İslami dünya görüşünde de ölüm, farklı bir şekilde değerlendirilmektedir...
  • Hayır ve Şer
  • Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi...
  • İnsan Zorluklarla Denenmektedir
  • Yüce Allah, tabiat aleminin bir gereği olarak, dostlarının güzel ahlakla süslenmesini, ruhlarının olgunlaşmasını ve kamilleşmesini bu iniş ve çıkışlarda, hayatın...
  • Hurafe
  • Ve yine madem maddi ve manevi tatmin aracı olarak birileri bunları istismar ediyor, bu istismara zemin hazırlamak yerine, onları kendi başlarına bırakabiliriz diye...
  • İLAH MI İLAHLAR MI ?
  • Eğer Allah Tealanın vahdaniyetine inanmak gerekli olmasaydı, insanların iki veya daha fazla idare edici olduğunu hayal etmeleri mümkün olurdu. Böyle olunca da halk...
  • Hz. Mehdi’ye İnanmak 3
  • İmam Mehdi (a.s)’ın geleceğine dair akidenin asr-ı saadetten beri İslam toplumu içerisinde yaygın olan yerleşik bir...
  • Hz.Mehdi Nasıl Tanınacak?
  • (Hz. Mehdi’nin Manevi Özellikleri) Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş....
  • Hz. Mehdi’ye İnanmak 2
  • Hz. Resul-i Ekrem ve Ehl-i Beyt İmamlarından Hz. Mehdi (a.s) hakkında gelen hadisler öyle birkaç kişinin...
  • Hz. Mehdi (a.s)’ın Doğumu
  • Ehl-i Beyt mektebine göre, Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak değildi....
  • Hz. Mehdi’ye İnanmak 1
  • Hz. İmam Mehdi (a.s)’ın ahır zamanda zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünden her türlü....
  • Yeryüzü Asla Hüccetsiz Kalmaz
  • İnsan, Allah’a itaat veya isyan etme konusunda özgür olarak yaratılmıştır. Eğer Allah’a itaati seçerse, varlıkların en eşrefi ve en efdali olur.....
  • Hadislerde Hz.Mehdi (a.s.)
  • Ehl-i Beyt kaynaklarında Ahir zaman kurtarıcısı on ikinci imam Hz. Mehdi (a.s) hakkında Allah Resulü ve Ehl-i .....
  • KAYIP İMAMI BEKLERKEN
  • Âlemin büyük kurtarıcısı, Âdemden (a.s) son peygambere (s.a.a) kadar bütün peygamberlerin (a.s) ....
  • ŞİA'NIN DİNÎ DÜŞÜNCESİ
  • 1- Dinî Düşüncenin Anlamı Nasıl ki matematik alanında herhangi bir görüşü sonuçlayan, yahut bir matematiksel meseleyi halleden düşünceye matematiksel düşünce deniliyorsa, her dinin......
  • EHLİBEYT ŞİASININ ÖZELLİKLERİ
  • Ehl-i Beyt Şiasının Özellikleri  Tek bir cümle ile şia, bu mektebin tüm hedeflerinin bütün boyutlarıyla varlığında tecelli ettiği İslami kamil bir insan mesabesindedir. Şia; doğru düşünmek, temizlik ve iyi davranmaktır. Bu da dini önderlerin pe
  • ŞİA MEZHEBİNİ TANIYALIM
  • Şia Mezhebini Tanıyalım GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA ŞİÎLER Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşların yaptığı istatistiklere göre 1999 yılında, dünya nüfusu 6 milyarı ....
  • ŞİA MEZHEBİNDE TEMEL İNANÇLAR
  • Şia Mezhebini Tanıyalım (3. Bölüm) İNANÇLAR İslam tarihi boyunca Müslümanlar arasında farklılıklar olmasına rağmen, birçok inançsal ve fıkhî konularda aynı görüşü ...
  • Ehlibeyt mektebinde Guluv ve Buğz
  • Şüphesiz hayır ve ahlaki güzellikler iki mahzurun veya iki aşırılığın arasında yer almıştır; örneğin, şecaat çılgınlıkla korku arasında olan itidalli duruma denir. Cömertlik cimrilikle ....