• Nombre de visites :
  • 1695
  • 12/7/2009
  • Date :

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi  (6)

imam bakır

Muhtaçlara İhtiramı

Ravi diyor ki:

  “İmam Bakır (a.s)’ın evinden: “Ey dilenci, Allah sana bereket versin” veya: “Ey dilenci bunu al” denilmesi duyulmamıştır. İmam Bakır (a.s) sürekli ev halkına: “Muhtaç ve fakirleri en güzel isimleriyle çağırın” diye buyuruyordu.”[1]

Sadaka Verme Tarzı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam (İmam Bakır a.s) bir şey sadaka verdiğinde, onu dilencinin eline bırakıyor, sonra onu geri alarak öpüp koklayarak tekrar dilenciye veriyordu. Bunun felsefesi ise, sadaka dilencinin (fakirin) eline geçmeden Allah’ın eline geçmesidir (Allah, fakirin eline yetişmeksizin o sadakayı kabul ediyor).”[2]

Arefe Günü Muhtacı Geri Çevirmemesi

Ravi diyor ki:

“İmam Bakır (a.s) Arefe günü, hiçbir dilenciyi (fakir ve muhtacı) eli boş geri çevirmiyordu.”[3]

Hizmetçilere Yardımda Bulunması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Resulullah (s.a.a)’in mektubunda şöyle yazılmıştır: “Kölelerinizi zor olan bir işte çalıştırdığınızda, siz de onlarla beraber o işte çalışın.”

İmam (a.s) sonra buyurdular ki:

  “Babam (İmam Bakır -a.s-), kölelere bir iş emrettiğinde onlara: “Kendi yerinizde durun” diye buyuruyordu. Daha sonra gelip o işe bakıyordu. Eğer o iş ağır bir iş olmuş olsaydı “bismillah” diyerek onlarla beraber çalışırdı. Ama eğer o iş kolay bir iş olmuş olsaydı, (onların kendileri yapmaları için) o işten uzaklaşırdı.”[4]

Âilesine Karşı Affı

imam bakır

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Babamın, kendisini inciten bir hanımı vardı, ama babam sürekli onu affediyordu.”[5]

Yemeğe Saygısı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki: “Babam (İmam Bakır -a.s-)’ın eline bir yemek yapıştığında, o yemeği ululamak (ve ona saygı) için elini mendil ile temizlemeği sevmezdi; onu yalardı.”[6]

Ailesine Karşı Sabrı

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam (İmam Bakır)dan şöyle buyurduğunu duydum:

  “Ben, Ebu Cehil karpuzundan daha acı olan bu kölem ve âilemin işlerine karşı sabrediyorum. Kim sabrederse, sabrı vasıtasıyla, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadet edenin ve kılıcıyla Resulullah (s.a.a)’in önünde savaşıp şehid olanın derecesine ulaşmış olur.”[7]

Âilesi İçin Süslenmesi

İmam Rıza (a.s) buyurmuştur ki:

  “Bir grup insan, İmam Bakır (a.s)’ın yanına müşerref olduklarında, O Hazretin, siyah boyayla sakalını (veya saçını) boyamış olduğunu görünce, bunun sebebini sorduklarında İmam (a.s) cevaben buyurdular ki:

“Ben, kadınları (hanımlarımı) seven bir erkeğim ve kendimi onlar için güzel göstermeye çalışıyorum.”[8]

Âilesine Ziynet Eşyaları Alması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam (İmam Bakır -a.s-), çocuk ve hanımlarını altın ve gümüşle süslüyordu (yani onlara altın ve gümüşten olan gerdanlık, bilezik ve yüzük gibi eşyalar alıyordu).”[9]


[1] - Keşf’ul-Ğumme, c. 2, s. 363.

[2] - Vesail’uş-Şia, c. 6, s. 303, h. 5.

[3] - Men Lâ Yahzuruh’ul-Fakih, c. 2, s. 212, h. 2183.

[4] - Bihar, c. 46, s. 303, h. 51.

[5] - Men lâ Yahzuruh’ul-Fakih, c. 3, s. 441, h. 4528

[6] - Vesail’uş-Şia, c. 16, s. 507, h. 6.

[7] - Vesail’uş-Şia, c. 11, s. 209, h. 5.

[8] - Kâfî, c. 6, s. 480, h. 3.

[9] - Kâfî, c. 6, s. 475, h. 2.

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (5)

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (4)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)