• Nombre de visites :
  • 1641
  • 7/7/2009
  • Date :

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi  (5)

imam bakır

Secdelerindeki Duası

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

 “Babam secdelerinde şöyle diyordu:

 “Allah’umme inne zann’en-nasi bî hasenun, feğfir lî ma la ye’lemun vela tuahiznî bima yekulune ve ente allam’ul- ğuyub.”

(Allah’ım, halkın bana karşı zanları güzeldir (bana hüsn-ü zanları vardır), öyleyse onların bilmedikleri şeyleri bana bağışla ve onların dedikleriyle beni muaheze etme (sorgulama) ve sen gaipleri bilensin.) [1]

Aksırma Anındaki Duası

Sa’d b. Halef şöyle diyor:

 “İmam Bakır (a.s) aksırdığında, “Yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) dediklerinde cevaben şöyle buyuruyordu: “Yeğfirullahu lekum ve yerhamekum” (Allah seni bağışlasın ve sana merhamet etsin)

 Bir adam da onun yanında aksırdığında şöyle buyuruyordu: “Yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin.) [2]

Güldüğünde Ettiği Dua

 İmam Bakır (a.s)’ın kölesi Eflah şöyle diyor:

“İmam Bakır (a.s) güldüğünde şöyle diyordu:

“Allah’umme lâ temkutnî.” (Allah’ım, bana gazap etme.) [3]

İlmi Yararak Açıklaması

Cabir b. Abdullah-i Ensari şöyle diyor:

 Resulullah (s.a.a) bana buyurdular ki:

 “Sen o kadar yaşayacaksan ki, Hüseyin’in neslinden olup ilmi yaracak olan [4] Muhammed isimli evladımı göreceksin; onunla mülakat ettiğinde selamımı ona ilet.” [5]

Yol Arkadaşıyla Musafahası

imam bakır

Ebu Ubeyde el-Hazza diyor ki:

 “İmam Bakır (a.s)’la bir mahmile binmiştik; İmam (a.s) bir ihtiyaç için aşağı inerek tekrar bindiğinde benimle musafaha ediyordu (tokalaşıyordu). Onun bu tavrına karşı dedim ki: “Güya bu el vermede bir şey (fazilet ve yarar) görüyorsun?”

 Buyurdular ki: “Evet, mümin bir kimse mümin biriyle musafaha ettiğinde, ayrıldıkları zaman günahsız olarak ayrılırlar (Allah her ikisinin günahını affetmiş olur).” [6]

Bahşiş Ve İyilikten Usanmaması

Süleyman b. Kurm şöyle diyor:

“İmam Bakır (a.s), kardeşlerine, ona yönelenlere, ona ümit edenlere ve ondan bir şey bekleyenlere bağışta bulunuyor ve iyilik etmekten usanmıyordu.” [7]

Bağışının Herkesten Çok Olması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Babam, akrabaları arasında mal açısından durumu daha düşüktü ama, masraf (ve bağışı) herkesten daha çoktu. İmam (a.s) her cuma günü bir dinar altın sadaka veriyordu.” [8]

Cömertliği

Ravi diyor ki:

“İmam Bakır (a.s)’ın, ailesi çok ve durumunun orta halli olmasına rağmen özel ve umumi insanlar hakkındaki bağış ve cömertliği aşikar ve yaygındı; kerem ve sahaveti meşhurdu; ihsan ve lütfü maruftu.” [9]

Doğruluğu, Güler Yüzlülüğü Ve Bağışı

Ravi diyor ki:

 “İmam Bakır (a.s), insanların en doğru konuşanı, onların en güler yüzlüsü, rahmet ve bağış açısından ise onların en cömerdi idi.” [10]


[1]- Kurb’ul-Esnad, s. 8, h. 23.

[2] - Mişkat’ul-Envar, s. 208.

[3] - Keşf’ul-Ğumme, c. 2, s. 329.

[4] - Bakır, ilmi yaran anlamına gelmektedir.

[5] - İhkak’ul-Hak, s. 12, s. 157.

[6] - Mişkat’ul-Envar, s. 203.

[7] - Bihar’ul-Envar, c. 46, s. 288.

[8] - Bihar, c. 89, s. 350, h. 28.

[9] - El-İrşad, s. 164.

[10] - Menakıb, c. 4, s. 208.

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (4)

İMAM BAKIR(as)'IN KISACA HAYATI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)