• Nombre de visites :
  • 2689
  • 20/9/2008
  • Date :

Mevlâ Ali

mevlâ ali

İmân Ali, irfân Ali                        Ruhlardaki tûfan Ali  

Âlemlere hikmet, ilim                   Veren nâtık Kur’ân Ali

                                                                                              Aynullahtır, yedullahtır            Kur’ân’daki hablullatır

                                                                                              Onu tanıyanlar ancak              Bir Resûl, bir de Allah’tır

Hakk’ın dili Hakk’ın eli                   Esedullah Mevlâ Ali

Onun eli, dili ile                           Kırıldı kafirin beli

                                                                                             Ey urvet-ul vuskâ Ali               Ey şâfi-i ukbâ Ali

                                                                                             Mahşer günü sahip livâ      Mevla Ali Mevla Ali      Sensin hedef, sensin şeref        Hakikat besleyen sedef

Seni tanımadı alem                      Eder ilelebed esef  

                                                                                              Kur’ân’ın lisânı Ali                     Sırların beyânı Ali

                                                                                              Zehrâ’ya eş ancak odur           Peygamber’in canı Ali

Amellere mizân Ali                      Hak bâtıla furkân Ali

Mu’minler sahifesinin                  Başındaki ünvân Ali

                                                                                              Ey sâkiy-i Kevser Ali                Ey şâfi-i mahşer Ali

                                                                                              Hem dünya hem de ukbâda     Âlemlere server Ali

Zâlimlere feryad Ali                    Mazlûmlara imdad Ali

Hak’tan gayri her kayıttan         Bağlılıktan azâd Ali

                                                                                              Emir-ül mü’minîn Ali                  İmâm-ül muttakîn Ali

                                                                                              Hem mu’min, hem imân Ali    Hem dindâr hem de din Ali

"Lâ fetâ" mülküne sultân            "Hel etâ" tacına şâyân

Hakkın en büyük âyeti               Odur gerçeklere burh

Musa Aydın

      1413 H. / 1993

         

----------------------------------------------------------

Kur’an Ve Sünnette Ali Sevgisi 

Hadislerle Hz.Ali (as)’ nın Faziletleri 

İmam Ali’nin (as) İlmi 

İmam Ali (as)’in Adaleti 

İslam’da Mükemmel İnsanı Tanımanın Yolları  

Hz. Ali (as)’ın Hayatıla İlgili Soru Ve Cevaplar 

Ali’nin (as) İman Edişi 

Hz. Ali’nin Allah Korkusu 

İmam Ali Ve Namaz 

İmam Ali (as)’ın Yaşam Tarzı 

Hz. Ali’nin (as) Mertliği Ve Mürüvveti 

Menzilet Hadisi 

Tathir Ayeti 

Ya Ali 

Varlık Gülü 

Lâ Fetâ İllâ Ali 

Hel Etâ Şânındadır Allahu Ekber Yâ Ali 

Peygamberin Dilinden Hazreti Ali 

Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)