• Nombre de visites :
  • 4922
  • 24/10/2007
  • Date :

YA ALİ

YA ALİ

 Söyledi Kâbe'de kim dünyaya gözün açtı?
Söyledim ol insan ki mihraptan ruhu uçtu.
Söyledi Ahmed, kimi kendine kardeş etti?
Dedim ol eri ki, Emin'nin yerinde yattı.
Söyledi Mustafa'nın vasiyi kimdir bil-hak?
Söyledim Muhammed'in nefsi ve rabb'il- felak.
Söyledi güneşi kim döndürdü zeval oldu?
Söyledim Betûl O'na göklerden helal oldu.
Söyledi kimdir yarın saki-yi ab-ı Kevser?
Söyledim Bedir Günü sahib-i ol Zulfikar.
Söyledi Muhammed'in Harun'un bildir mene
Söyledim Kur'ân hükmünü öğreten inse cine.
Dedi men kuntu mevlah hadisin Gadir Günü
Kimin hakkında Ahmed söyledi? Bildir bunu.
Söyledim Cibril indi Ahmed'e dedi söyle:
Kardeşin Veliyyullahı millete i'lan eyle.
Söyledi Fevatimi kim yetirdi mehcere?
Söyledim Harun olan Muhammed Peygamber'e.
Söyledi Taha'ya kim Uhud'da oldu kalkan?
Söyledim O yiğit ki kılıcın övdü Rahman.
Dedi Merheb'i kim yıktı yere Hayber Günü?
Dedim onun kapısın kopartan zafer günü.
Söyledi be kim dedi dünyaya gurri gayri?
Söyledim Belağa'nı git oku cevap yeri.
Söyledi hangi insan süt verdi katiline?
Söyledim yüzük veren rükuda sailine.
Söyledi toplanır mı tüm bunlar bir insanda?
Söyledim evet dostum, nususu var Kur'ân'da.
Söyledi peki kimdir söyle bu yüce insan?
Söyledim mevlam Ali İmam'ul- ins-i ve'l- can.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)