• Nombre de visites :
  • 4548
  • 13/1/2008
  • Date :

İmam Hüseyin'in Mekke'deki Hutbesi

İmam Hüseyin'in Mekke'deki Hutbesi

   Hac mevsiminin yaklaşmasıyla Müslümanlar grup grup Mekke'ye geliyorlardı. Yezid bin Muaviye'nin emri üzere Amr bin As da zahirde "Hac Emiri" unvanı altında fakat gerçekte tehlikeli bir cinayeti işlemek maksadıyla Mekke’ye geldi. İmam (a.s) Mekke"nin ihtiramının korunması için hac merasimine katılmadan hac amellerini umreye çevirip zilhicce ayının sekizinde salı günü Mekke"den ayrılarak Irak'a doğru hareket etti. Fakat hareket etmeden önce Mekke"de dostlarına şu hutbeyi yaptı:

   Bütün hamtlar Allah"a mahsustur. Allah neyi dilerse, o olur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır. Allah"ın salât ve selamı O'nun Resul'üne olsun. Gerdanlık kızların boynuna yakıştığı gibi ölüm de insanoğluna yakışır. Yakup Yusuf"u görmeyi arzu ettiği gibi, ben de atalarımı görmeyi arzu ediyorum. Bana varacağım bir katligah tayin edilmiştir. Öyle ki o ıssız çöllerin yırtıcı kurt ve hayvanlarının (Kufe ordusunun) Nevavis ve Kerbela arasındaki bir yerde benim uzuvlarımı parçaladıklarını görüyorum. Allah"ın kaza kalemiyle yazılmış olan böyle bir günden kurtuluş yoktur. Allah"ın razı olduğu şeye biz Ehlibeyt de razıyız. O"nun bela ve imtihanı karşısında sabır ve istikamet gösteriyoruz. O da sabredenlerin sevabını bize (tamamıyla) verecektir. Resulullah'ın (s.a.a) bedeninin parçası olan evlatları ondan hiçbir zaman ayrı düşmeyeceklerdir. Cennette de onun yanında olacaklardır. Çünkü onlar Peygamber'in (s.a.a) hoşnutluğuna ve gözünün aydınlığına vesiledirler, Allah"ın vadesi de (ilâhî hükümetin istikrarı da) onların vasıtasıyla tahakkuk bulacaktır.

   Daha sonra İmam Hüseyin (a.s) sözlerini şu cümleyle sona erdirdi:

Herkes bilsin ki, bizim uğrumuzda canından geçen ve Allah'a ulaşmak yolunda kendisini feda etmeye hazır olan kimse, bizimle birlikte hareket etmelidir. Çünkü ben yarın sabah erkenden hareket edeceğim inşallah.

   Hz. Hüseyin hareket edeceğini ilan ettikten sonra huzuruna varıp seferden vazgeçmesini teklif edenlerden biri de Albullah bin Abbas idi. Abdullah sözlerine şu cümle ile başladı:

"Ey amca oğlu! Senin ayrılığına dayanmak istiyorum; fakat gerçekten dayanamıyorum. Çünkü senin çıktığın bu yolculukta öldürülmenden, çocuklarının da düşmanın eline esir düşmelerinden endişe ediyorum. Irak halkı sözlerinde durmayan insanlar oldukları için onlara itimat edilmemelidir."

  Abdullah bin Abbas şöyle devam etti:

"…Eğer Irak halkı izhar ettikleri gibi gerçekten seni istiyor ve Yezid'in hükümetine de karşı iseler, ilk önce düşmanları olan Yezid'in valisini kendi şehirlerinden dışarı çıkarmaları, kovmaları gerekir. Eğer Mekke"den çıkma hususunda ısrar ediyorsan, o halde Yemen'e doğru hareket etmen daha hayırlıdır…"

   Hz. Hüseyin (a.s), İbn-i Abbas"a şöyle buyurdu:

   Ey amca oğlu! Allah'a andolsun ki ben senin hayır isteyen ve şefkatli bir şahıs olduğunu biliyorum. Fakat ben Irak"a doğru hareket etme kararı aldım.

   İbn-i Abbas Hz. Hüseyin"in (a.s) sözünü duyunca artık meseleyi fazla mevzu bahis etmeden şöyle dedi:

"Anlaşılan sefere çıkmayı kararlaştırmışsın. Ama hiç değilse çoluk çocuğu beraberinde götürme. Çünkü seni onların gözü önünde öldüreceklerinden korkuyorum."

   İmam Hüseyin (a.s), İbn-i Abbs"a şöyle dedi:

Allah"a andolsun ki onlar kanımı dökmedikçe benden vazgeçmeyeceklerdir. Bunu yaptıkları takdirde de Allah-u Teala onlara, kendilerini zelil ve hakir kılacak birini gönderir. Öyle ki onlar, hanımların hayızlık anında kullandığı bezden de aşağılık ve hor bir hâle düşeceklerdir.

 

 

Kerbela Faciasından Önce Vuku Bulan Olaylar

KERBELA VAKIASININ MEYDANA GELMESİNDE DİNİ TAHRİFATIN ROLÜ

KERBELA BİR MEKTEPTİR

FARKLI YÖNLERİYLE HÜSEYNİ KIYAM

Hüseyin'in (a.s) şanlı destanıdır Kerbelâ...

Hüseynî Kıyamı yaşatan unsurlar

Kerbela Şehitlerine Neden Yas?

Muharrem, Matem ve Mühasebe Ayı

Hüseynî Kıyamın Mahiyeti

Hüseyin Kerbela Yolunda

İmam Hüseyin'in (a.s) Kerbela'daki İlk Hutbesi

NEDEN HÜSEYİN (A.S) UNUTULMUYOR?

Peygamberimizin (s.a.a) Ailesine Ne oldu?

KERBELA SEHITLERININ ARDINDAN

KERBELA ŞEHİDLERİNE AĞLAMAK

Kerbela'da Peygamberin Atı

MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

MERSİYYE-Yİ  İMÂM HÜSEYİN

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)