• Nombre de visites :
  • 5994
  • 24/10/2007
  • Date :

KERBELA SEHİTLERİNİN ARDINDAN

kerbela

Bismillahirrahmanirrahim

   Şüphesiz yeryüzü tarih boyunca birçok olaylara sahne olmuş ve bu olaylara tesir eden nice eşsiz şahsiyetlere… Bu yüce şahsiyetler kendi kişisel yaşamlarını, hedef ve a-maçlarına feda ederek çaba göstermişler ve sonuçta insanlık tarihi de onları ödüllendirmiş, insanlığa birer öğ-retmen olarak sunmuştur. Yine kuşkusuz insanlık tarihine adını ve hedefini altın harflerle yazanlar içinde Kerbela kahramanı, özgürlük sembolü ve abidesi olan Hz. Hüseyin"in (a.s) yeri bir başkadır.

   Öyle ki, bu fedakârlık karşısında saygıyla eğilmeyen hiçbir insan bulunamaz. Günümüze kadar farklı din ve mezheplerden olan yazarların telif ettikleri kitaplar bunun küçük bir belgesidir.

   Nice savaşlar binlerce insanın ölümüyle sonuçlanmış ve kısa bir zaman sonra zihinlerden silinip unutulmuştur. Ancak kurak bir çölde, Fırat nehrinin kenarında, susuz ve mazlum katledilen yetmiş iki insanın kahramanlıkları ve fedakârlıkları unutulmadığı gibi, gün geçtikçe daha bir anlam kazanarak insanlığın zulümle savaşında onların karanlık hücrelerine meşale olmuş zulme karşı direniş ve savaşın metodu ve sembolü olmuştur. İslâm toplumunda dinin yozlaşmaya yüz tutup saptırılmak istendiği ve dinî eğitimlerin arka plana atıldığı, kişilerin ilâhlaştırılıp saltanatın din diye yutturulmak istendiği karanlık bir devrin karanlığına kızıl kan meşalesi ile aydınlık saçıp aydın sayfaların nasıl oluşturulabileceğini gösteren bir hidayet meşalesi ve fitne ve bela tufanından Nuh"un kurtuluş gemisi gibi insanlığı kurtuluş sahiline taşıyan gemi olmuştur. Hüseyin ve yetmiş iki yareni insanlığa özgürlük, fedakârlık, şahadet ve mazlumiyet fazileti, Hüseyin"e ve yoluna nasip olmuş, cinayet, tutsaklık, acımasızlık, zalimlik çirkefine de katilleri ve katillerinin hamileri düşmüştür.

   İnsanlık âlemi Hüseyin ve yareni gibilere özlem içinde bakmakta ve kurtuluş yolu ararken Hz. Resulullah"ın (s.a.a) ciğerparesi Hüseyin (a.s) hakkında buyurmuş olduğu:

"Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir." sözünü hatırlayarak bu özgürlük öğretmenini, Kerbela okulunu ve şahadet dersini daha iyi idrak edebilmek için Şia ulemasının itibar ettiği Seyyid İbn-i Tâvûs"un (589-664 h.) akıcı bir üslup ve eğitici bir metotla kaleme aldığı "el-Luhuf" adlı eserini (ki kendi konusunda kaynak eserlerden sayılmaktadır) sunarak minnet borçlu olduğumuz Hüseynî şehitlerin ve Zeynebî şahsiyetlerin ruhuna ithaf ediyoruz.

   Birinci basımı 1997 yılında yapılan bu eser, mütercim tarafından tekrar gözden geçirilerek ve önceki basımda olmayan müellifin mukaddimesi eklenerek, ikinci basım yeni mizanpaj ve bazı tashih ve değişikliklerle siz değerli okurlarımızın istifadesine sunulmuştur.

   Ya Rabbi! Karanlık dünyamızı aydınlatmak için Hz. Resulullah"ın (s.a.a) emaneti olan Kur"ân ve Ehlibeyt"i anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı tüm insanlara ihsan eyle. (Âmin!)

Tevfik Allah"tandır

KEVSER

Şubat 2006

Muharrem 1427


Kana Susamıştı Çöller

Sadece Yıldızlar Şahitti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)