• Nombre de visites :
  • 8852
  • 5/12/2007
  • Date :

Ehlibeyt Mektebi

Ehlibeyt Mektebi

  Soru: Değerli hocam, benim bir kaç sorum var ... Malumu âliniz, Ehlibeyt hakkındaki ihtilaflar ve çıkarılan fitneler üzerine:

1- Vahhabiler Ehlibeyt taraftarlarına neden bu denli kinliler?

2- Ehlibeyt"in kimleri kapsamaktadır?

 3- İmam Ali ve İmam  Hüseyn"in gerçekleştirdiği kıyamları saltanat kavgası, atalardan gelen üstünlük kavgası  veya imam Huseyn"in bir Mecusi kızıyla evli olmasından kaynaklandığını söylüyorlar. Nasıl cevaplamamız gerekir? 

4- Halifenin İran"ı yenmesi neticesinde ondan intikam almak için Mecusilerin İmam Huseyni desteklemesi safsatası hakkında ne düşünüyorsunuz?

5- Ehlibeyt"in neden İmam Hasan soyundan değil de İmam Hüseyin yoluyla devam ettiği iddiası  doğru mu?

6- Bu tür iddiaları bu kadar cesur söyleme cesaretini hangi ayetten yada hangi şahıstan alıyorlar? 

  Sayın Hocam bu sorularımı dayanaklarıyla cevaplarsanız çok sevinirim, ayrıca Ehlibeyt mektebini daha geniş kesimlere ulaştırmak için kitap yayınlarınızı artırmanızı ve yukarıda sorduğum sorulara cevapları içeren eserler yazıp kamuoyunda Ehlibeyt"e karşı kafaları karıştıran bedevi harici kafalı insanların fitnelerinden koruyabilirsiniz..

 

  Cevap: Muhterem kardeşim:

  1- Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir kısmı cehaletleri ve yeteri bilgi sahibi olmadıklarından kaynaklanıyor. Hz. Ali"nin (a.s) buyurduğu gibi: "İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır." Bazıları ise yanlış saplantılarından ve olaylara tek yanlı yaklaşmaları ve karşı tarafından delillerini tarafsız bir gözle araştırmamalarından kaynaklanıyor. Nefsaniyet, taassup vs. bir çok sebep etkili olabilir.

  2- Ehlibeyt"in kimler olduğunu açıklama hususunda en yetkili kaynak bizzat Allah"ın Resulü"dür. Şia ve Sünni kaynaklarında müştereken nakledilen hadislerde Allah Resulü (s.a.a) bunların kimler olduğunu açıklamış ve onların Hz. Ali, Hz. Fatıma, İmam Hasan, İmam Hüseyin ve İmam Hüseyn"in neslinden gelen İmamlardır.

  3- Eğer bu iddianın dayanağı İmametin babadan oğula geçtiği ise, bu itirazı (haşa) Allah"a etsinler. Zira bu görevi onlara yükleyen bizzat hak Teala"dır. Eğer Hz. İbrahim"in, iki oğlu İsmail ve İshak"ın, İshak’ın oğlu Yakub"un, Yakub’un oğlu Yusuf"un, Hz. Davud ve oğlu Süleyman"ın, Hz. Zekeriya ve oğlu Yahya"nın, Hz. Musa ve kardeşi Harun"un peygamberliğe seçilişi bir saltanat ise, varsın bizim imamlarımızın İmametleri de saltanat olsun. Yok, onlar saltanat değil ve Allah"ın maslahat görüp tayin etmesi ise, burada da durum aynıdır.

  4- Boğulan kimse yılana da sarılır misali bu sözleri, söyleyen kimsenin acziyetinden ve cehaletinden başka bir şeyi göstermez. Eğer gerçekten durum böyle olsaydı. Halife Ömer’in zamanında fethedilen yer sadece İran’la sınırlı değil, başka birçok yer de vardır. O halde o yerlerin milletleri de Halifeye düşman kesilmeliydiler! Kaldı ki bu fetihlerin birçoğunda Hz. Ali çocuklarını da savaşa gönderiyordu. O halde onlara da düşman olmalıydılar.

  5- İmametin neden Hz. Hasan’ın değil de Hz. Hüseyn’in neslinden devam etmesi de bizi ilgilendiren bir husus değildir. Allah-u Teala öyle maslahat görmüştür. Bunu eleştiri konusu yapanlar, bazı çocukları Peygamber olup da bazısı olmayan Peygamberde de aynısı yapmalıdırlar!

  6- Bu tür iddialar tek yanlı ve Emevi uydurması rivayetlerden ve din anlayışından beslenmenin doğal sonucudur.

Muhterem kardeşim, Ehlibeyt mektebinin inançlarını ve delillerini açıklayan birçok eser hamdolsun yayınlanmış durumdadır. Özellikle size Kevser yayınlarının yayınlarını takip etmenizi tavsiye ediyoruz. 

Kaynak: Kevsernet.com

 

Ehl-i Beytim'e Sevgi

ŞİA NEDEN HZ.ALİ'YE ÖNEM VERİYOR

Nübüvvet ve İmamet Makamı

Masum İmamlar

 

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)