• Nombre de visites :
  • 3599
  • 28/1/2012
  • Date :

ALLAME ŞUŞTERÎ (R.A) -1

allame şuşterî (r.a)

MUHAMMED TAKİ B. KAZIM ŞUŞTERÎ

[Ö.H/ 1417, M/1996]

DOĞUM YERİ

İmam Ali'nin (Aleyhisselam) mübarek bedeni mukaddes Necef şehrine defnedildikten bir süre sonra ilim ve içtihadın merkezi haline geldi.

İlim ve irfan şehri büyük ve görkemli havzasıyla İslam ve Şia'nın iftihar kaynağı olarak binlerce muhaddis, araştırmacı, fakih, filozof ve taklit mercii yetiştirmiştir.

Allame Şuşterî (r.a) 1320 yılında işte o bereketli ve maneviyat dolu mukaddes Necef şehrinde dünyaya geldi. Babası Şeyh Kazım Şuşterî (r.a), oğluna dokuzuncu imam İmam Muhammed Taki'nin (Aleyhisselam) ismini verdi.[1]

Muhammed Taki'nin (r.a) annesi uzun yıllar önce Necef'e hicret etmiş dindar ve mümin bir ailenin kızıdır. O, Necef'te dünyaya gelmiş ve Şeyh Kazım Şuşterî (r.a) ile evlenmiştir.

Muhammed Taki'nin (r.a) babası Şuşter'in tek taklit merciiydi. Babası İslam ve mukaddesatı için Rıza Han ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevî döneminde de Burucerd'de sürgün hayatı yaşadı.[2]

TAHSİL DÖNEMİ

Necef'in evladı küçüklüğü ve gençliğinin bir kısmını ilim ve irfan şehri Necef Havzası'nda geçirdi. Fakat Mu-hammed Taki (r.a) mümine ve saliha annesiyle Necef'ten vatanı Şuşter'e hicret etti.[3]

O yıllarda İslam dinine ve mukaddesatına aleni bir şekilde hakaret eden Rıza Han ile mücadele etti. Necef'in genç talebesi Şuşter'de sürgün babasının yerini doldurarak halkın önderliğini üstlendi.

Şeyh Şuşterî (r.a) mücahit babası gibi zulme boyun eğmeyerek Şah ve tağuta karşı isyan bayrağını omuzlandı. Genç talebe halkı yönlendirmek ve gafletten uyandırmak için annesini ve ailesini alarak Kerbela'ya gitti. Kerbela'dan da Necef'e geçerek ilim ve ders halkalarına katıldı.[4]

Allame Şuşterî (r.a) o yıllarda ilk kitabı Kazau'l-Emiri'l-Müminin adlı kitabını baskıya verdi.[5]

1360 yılına kadar Necef Havzası'nda tahsille meşgul oldu. Rıza Han'ın saltanatının gücünü kaybetmesiyle vatanı Şuşter'e geri döndü.[6]

ALLAME ŞUŞTERİ'NİN (R.A) ÜSTATLARI

Allame Şuşterî (r.a) Necef Havzası'nda uzun yıllar büyük fakih ve âlimlerin ilim sofralarında diz çöküp ilim tahsil ederek büyük ilmî derecelere nail oldu. Huzurundan yararlandığı bazı üstatları şunlardır:

1-Seyyid Hüseyin Nurî (r.a)

2-Seyyid Ali Asker Hekim (r.a)

3-Seyyid Muhammed Ali İmam (r.a)

4-Babası Şeyh Muhammed Kazım Şuşterî (r.a)

5-Seyyid Mehdi Âl-i Tayyib Cezayirî (r.a)

6-Seyyid Muhammed Taki Şeyhu'l-İslam (r.a)


[1]-Nukabau'l-Beşer, c.1, s.265.

[2]-Keyhan-ı Ferhengî, Sayı 1, s.6-11.

[3]-Nehcu'l-Sebağa Fi Şerh-i Nehcu'l-Belağa, c.1, s.13.

[4]-Kamusu'r-Rical, c.1, s.6.

[5]-Keyhan-ı Ferhengi, Sayı 2, s.5.

[6]-Kamusu'r-Rical, c.1, s.6.

Seyyit Kadı Nurullah Şuşterî

Hüseyin Kulu Hemedani (2)

Muhakkik-i Saninin (ra)-3

Mukaddes-i Erdebili (ra)-2

İbni Fahd-i Hilli (ra)-2

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)