• Nombre de visites :
  • 2937
  • 16/3/2011
  • Date :

Ehl-i Beyt Meleklerden Üstündür

ehl-i beyt meleklerden üstündür

Ehl-i Beyt'in Makamının Meleklerden Üstün Olduğuna Dahil Deliler :Ehl-i Beyt'in meleklerden daha üstün bir makama sahip olduklarına dair hemen hemen tüm Ehl-i Sümmet hadis kitaplarında mevcut olup elimizde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra : meleklerinde Onlara tevessül ettiklerine dair rivayetlerde bulunmaktadır.Hz. Peygamber'in ( s.a.v. ) bu konuyla ilişkin şöyle dediği nakledilmiştir. " Ya Ali ! Eğer biz olmasaydık Allah'u Teala ; Adem'i ve Havva'yı , cennet ile cehennem'i semaları ve yerleri yaratmazdı." O halde ; meleklerden neden üstün olmayalım ? Kuşkusuz , meleklerin Allah'ı tanımalarında, zikretmelerinde , şahadet etmelerinde ve mukaddes zatını bilmelerinde ancak bizler idik, onları yönlendiren ve onlara öncelik eden de biziz..." ( Bihar'ul- Envar , c. 26 , s. 335 ve Uyun-u Ahbar'ir Riza , s. 114 ) .İmam Cafer Saduk ( a.s. ) şöyle buyurmaktadır : " Her gün meleklerden bir tanesi , biz Ehl- Beyt'in velayeti ile Allah'a yakınlaşır ve bizi sevenler için istiğraf yani ( Allah'tan bağışlama ) diler. Düşmanlarımız içinde lanet okumaktadır. " ( Bihar'ul-Envar , c. 26, s. 339 ve Besair'ud-Derecat , s. 21 ) .Bu yönde Hz. Muhammed ( s.a.v. )'den gelen bir diğer rivayetde şöyledir : " İsrafil ( a.s. ) , Cebrail ( a.s. )'den daha üstün bir makama sahip olduğu için bir an olsun övündü. Onlar birbirleriyle tartışırken , Yüce Allah vahiy ederek : " Susun ! İzzet ve Celalime and olsun ki, ben sizden daha hayırlı ve üstün olanları yarattım ." Onlar : " Ya Rabb'i ! Sen, bizden daha hayırlısını mı yarattın ? Doğrusu ; sen bizi nurdan yaratmıştın..."Allah'u Teala onların meraklarını gidermek için şöyle hitap etti : " Evet " Kudret hicaplarına emrederek gerçekleri görmelerini istedi : " Açılın ey hitaplar ! " O anda arşta yazılmış olan isimler göründü... Alah'tan başka ilah yoktur. Muhammed , Ali , Fatıma , Hasan ve Hüseyin Allah'ın en çok sevdiği kullarıdır. "Cebaril ( a.s. ) böyle bir anda : Ya Rabb'i , Ehl-i Beyt'in hakkı adına , beni Onların hizmetçisi olarak karar kıl ."Allah : " Seni onların hizmetsini yaptım . " Sonra Peygamber şöyle buyurdu : " Cebrail ( a.s. ) benim Ehl-i Beyt'indendir. Doğrusu ; o bizim hizmetçimizdir. " ( Bihar'ul-Envar , c. 26 , s. 344 ve İrşad'ul-Kulub , s. 214 ).


Kuran-ı Kerimde Ehlibeyt

Ehlibeyt mektebinde Guluv ve Buğz

Gulata Karşı Ehlibeyt aleyhisselamın Tutumu

Ehlibeyt Mektebi

Ehlibeyt Şiası

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)