• Kuranın Kerbelada Tecellileri
  • Şimdi ise Allahın kendilerine azap etmesi için neleri var? Müminleri Mescid-i haramdan yasaklıyorlar. Halbuki hizmetine layık da değiller. Onun hizmetine layık olanlar ancak takva sahibi olanlardır
  • Mübahele Ayeti -3
  • Ehl-i Sünnetin büyük müfessirlerinden Fahr-i Razî de, Tefsir-i Kebir adlı eserinde Zemahşerînin naklettiği rivayeti ...
  • Meveddet Ayeti -3
  • İbn-i Münzir, İbn-i Ebî Hatem, İbn-i Merdeveyh ve Taberanî (Mu’cem-i Kebir’de) İbn-i Abbastan şöyle ...
  • Mübahele Ayeti -2
  • Hz. Peygamber (s.a.a) de şöyle buyurdu: “Eğer mübahele etmiyorsanız, öyleyse İslâm dinini kabul edin ve Müslüman olun ki, Müslümanların ...
  • Meveddet Ayeti -2
  • Daha önce de söylediğimiz gibi, Zemahşerî nakletmiştir ki: Bu ayet (Meveddet Ayeti) nazil olduğunda Peygamber’e...
  • İnsan (Dehr) Sûresi
  • Şüphesiz ki iyiler, karışımı kâfur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki, Allah’ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak ...
  • Mübahele Ayeti -1
  • Ey Peygamber!) Sana gelen bilgiden sonra, kim seninle bu hususta tartışacak olursa, de ki: Gelin, çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ...
  • Meveddet Ayeti -1
  • Hz. Peygamber (s.a.a), bu ayetten kimlerin kastedildiğini ve sevgileri ve itaatleri farz olanların kimler olduğunu Müslümanlara ...
  • Kuran-ı Kerimde Ehlibeyt
  • Kuran-ı Kerim, Ehlibeytin faziletlerinden ve İslam ümmetinin hayatında onların seçkin konumlarının önemli boyutlarını sunmuş, Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihle her türlü...