• Nombre de visites :
  • 2296
  • 8/8/2010
  • Date :

Ailede Sevgi  2

ailede sevgi

  Sevmek, kadın için bir ihtiyaçtır. Sevilme ihtiyacı kadın için bir bencillik sayılmamaktadır. Kadın bunu kendi sevgi ve duygularının bir cevabı olarak telakki etmektedir. Bu açıdan da eşi, sevgi ve dostluk gösterme yolunda bir adım atacak olursa, kadın bu yolda on adım atar. Nitekim bu yüzden İmam Sadık (a.s) , Resul-i Ekrem’den (s.a.a) naklen şöyle buyurmuştur:

“Erkeğin, kendi eşine, “seni seviyorum” demesi asla kadının kalbinden çıkmaz.”[1]

  Erkek, eğer eşine muhabbet gösterecek olursa şüphesiz hayat ocağını salim ve enerji dolu bir muhit haline dönüştürür. Hakeza İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Erkeğin eşine gösterdiği sevgi ve muhabbet peygamberlerin ahlakındandır.”[2]

  Hakeza İmam Sadık (a.s) buyruklarında imanın artışı ile erkeğin eşine karşı sevgisinin artması arasında çok yakın bir ilişki olduğunu beyan etmektedir. [3]

  Erkek İslam ve vicdani değerler açısından asla eşine bir hizmetçi gözüyle bakmamalıdır. Ev işlerinden herhangi bir işi kadına zorla yüklememelidir. Aksine eşine kendi türünden bir arkadaş olarak bakmalıdır. Kadının kendisinin güvenlik vesilesi olduğunu, sevinç ve hüzünlerine ortak bulunduğunu ve hayat işlerinde kendisine yardımcı olduğunu bilmelidir. Eşinin çocuklarının sevgili annesi ve şefkatli terbiye edicisi olduğunu unutmamalıdır. Dolayısıyla erkek mutlaka eşine hoşgörü ve sevgi gözüyle bakmalıdır. Duygularını asla karşılıksız bırakmamalıdır. Zira kadın, uykusundan, yiyeceğinden ve vaktinden geçmekte ve canını feda etmektedir ki eşi ve çocukları, mutlu ve güvenlik içinde yaşasınlar.

  Ne yazık ki henüz farklı şekillerde eşlerine eziyet ve işkence eden kimseler vardır. Bunlar büyük bir taş kalplilikle eşlerine kötü davranmaktadırlar. Hatta küstah bir şekilde eşlerini dövmektedirler ve imam Sadık’ın (a.s) ifadesiyle hayır ve bereketlerin çoğunu kendisinde barındıran bu kadın adındaki meleğin apaçık haklarını çiğnemektedirler.”[4] Şüphesiz açıkça bilindiği üzere sevgi gösterisinde bulunmak iki boyutlu ve karşılıklı bir şeydir. Kadının de bir görevi vardır. Kadın eşine sevgi hususunda asla kusur etmemelidir. Kadının sevgi ve muhabbeti bir çok hususta tıpkı anne sevgisi gibi hayatı eşine tatlı ve huzurlu kılacaktır. Kadın tabiatı ve duyguları hasebiyle aşk derecesinde eşine ve çocuklarına karşı sevgi göstermek ve bu konuda hiç bir fedakarlıktan kaçınmamak istemektedir. Öte yandan kadının hassas ruhu da bu konuda hiç bir şekilde karşılıksız kalmamasını talep etmektedir.


[1]-Vesail’uş Şia, c. 14, s. 10

[2]-a. g. e. s. 9

[3]-a. g. e.

[4]- a. g. e. s. 11

Ailede Sevgi 1

Erkeğin Eşine Hizmeti

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)