• Nombre de visites :
  • 2052
  • 1/12/2009
  • Date :

Erkeğin Eşine Hizmeti

aile

  Kadının erkeğe, erkeğin de kadına yapmış olduğu hizmet Allah katında çok büyük ibadetlerdendir.

Hz. Ali (a.s): Ben ev işlerinde Hz. Fatıma’ya yardım ederken, Resulullah (s.a.a) içeriye girdi ve şöyle buyurdu:

“Ey Ali, sözlerimi iyice dinle, Rabbimin buyruğundan başka bir şey söylemem ben. Evde eşine yardım eden her erkek için, vücudunda olan her bir tüy sayısıca, geceleri ibadet, gündüzleri ise oruç tutularak yapılan bir yıl ibadet sevabı verilir. Yüce Allah, Hz. İsa, Hz. Yakup ve Hz. Davud dibi sabırlı peygamberlere verdiği sevap kadar, sevap verir ona.”

  “Ey Ali, herkes evde eşine hizmet etmeyi küçümsemeyip, çalışmaktan çekinmezse, yüce Allah onun adına şehitler divanında yer verir; her gece ve gündüzüne karşılık, bin şehidin sevabını yazar. Attığı her adıma bir hac ve umre sevabı yazar…”

  “Ey Ali, evde bir saat hizmet etmek, bin yıl ibadetten, bin hacdan, bin umreden, bin köleyi azad etmekten, bin savaşa katılmaktan, bin hastanın ziyaretine gitmekten, bin cumaya katılmaktan, bin cenazeye eşlik etmekten, bin fakiri doyurmaktan, bin çıplağa giysi vermekten, Allah yolunda (savaş için) bin atı donatıp göndermekten, yoksullara verilen bin dinardan… daha hayırlıdır.”

“Ey AH, herkes eşine hizmet etmeyi küçümsemez ve ondan çekinmezse, o hizmeti, büyük günahlarının kefareti olur ve Rabbmin gazabını söndürür. Bu hizmet, cennet hurilerinin mehiridir. İnsanın derecesini ve hasenelerini fazlalaştırır.”

  “Ey ah, halis, sadakatli, şehit makamına sahip olan veya Allah’m dünya ve ahiret hayrını vücudunda bir araya getirmeği irade ettiği insandan başkası, karısı ve çocuklarına hizmet etmeye muvaffak olamaz.”1

Başka bir hadis-i şerifte Peygamber efendimiz (s.a.a) şöyle buyuruyor:

“Sizin en hayırlınız, karısına ve çocuğuna iyilik yapandır.”

  Kadın ve erkeğin mutlu bir yaşantıya sahip olmaları için ev içinde ve dışındaki bütün işler paylaşılmalıdır. İşlerin paylaşılması zarurî ve gerekli olan bir şeydir. İşler bölüşüldüğü takdirde artık hem kadın ve hem de erkek kendi vazifelerine amel etmelidirler. Bunun yanı sıra , erkek boş vakitlerinde hanımına yardım etmeli ve ev içindeki işlerde kadın da kocasına yardımda bulunmalıdır. Eğer işler karı-koca arasında bölüşülmez ise tatsızlık ve huzursuzluk çıkabilir.

  Aile hayatına Islam dini nizam ve intizam getirmiş olup, kadm ve erkeğe iş bölümü tayin etmiştir. Ev düzeni ile kadm sorumlu tutulmuş, maişet ve harici işler ise erkeğin üzerine bırakılmıştır. İş bölümünden sonra eşler birbirlerine gücü nispetinde yardımda bulunmalıdırlar. Nitekim Hz. Fatıma ve Hz. Ali’nin de evlilik hayatlanm müşahede edecek olursak onlann da işleri paylaştıklarını görürüz. Bu hususta Peygamber efendimiz, o iki zata şöyle buyurmuştur:

“Ev içindeki işleri Fatıma ve ev dışındaki işleriyse amcam oğlu Ali üstlensin.”

  Nitekim aralarındaki işbölümüne rağmen Ali (a.s) boş vakitlerinde evin temizlik ve intizamında, çocuklara bakmakta Fatıma validemize yardımcı olmuşlardır. Bunun her Müslüman’a güzel bir örnek olması gerekir. Bazen eve gelen misafirlerden veya diğer sebeplerden dolayi ev içindeki işler çoğalır. Bu gibi zamanlarda erkeğin eşine yardım etmesi çok güzel ve sevabı da çok olan bir iştir.

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyorlar:

“Emir’ül-Müminin, Ali (a.s), odun hazırlıyor, su çekiyor ve evi süpürüyordu. Fatima (a.s) ise buğday veya arpayı el değirmeniyle un hâline getiriyor ve sonra hamur yapıp ekmek pişiriyordu.”2


1-Bihar’ul-Envar, c.101, s.132, h:l. 2- Bihar’ul-Envar, c.79, s.268.

2-Bihar’ul-Envar, c.43, s.151. 314

Eşinizi Eleştirirken

EŞ SEÇİMİ

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)