• Nombre de visites :
  • 3383
  • 4/8/2010
  • Date :

Ailede Sevgi  1

aile

  “Hayatta Sevginin Yeri” yazımızda insanın toplumsal hayatında sevginin ve muhabbetin yüce yerini incelemeye çalıştık. Şimdi de sevgi ve muhabbetin ailenin saadet ve yücelişindeki konumunu ele almaya çalışacağız.

Aile ocağı üç temel esastan meydana gelmiştir:

1- Baba

2- Anne

3- Çocuklar

  Aile ilişkilerinin sağlamlaşması ve esenliği toplumun düzelmesine ve ilerlemesine neden olmaktadır. Gerçek ve kalıcı reformlar, göz alıcı ve günden güne artan ilerlemeler, başka bir ifadeyle toplumsal ilişkiler ve münasebetler, ailenin içinde şekillenmektedir ve toplum kültürü, aileye hakim olan kültürün bir yansımasıdır. Ailevi ve ortak hayat, çeşitli unsurlara dayalıdır ve bu arada muhabbet ve duygular, her şeyden daha büyük öneme sahiptir.

Baba, aile reisi olarak aile ocağının teşkili ve ayakta durması bağlamında herkesten daha çok sorumludur. Baba olan kişi, sürekli olarak ailesine hayat suyunu sunmalı, bu mukaddes ocağı sürekli olarak sıcak ve samimi duygularıyla nurlandırmalıdır ve ailenin diğer bireylerini de bu yöne sevk etmelidir. İnsanın eşine gösterdiği muhabbet, ailevi ilişkilerin devamı ve sağlamlığı hususunda çok büyük bir role sahiptir. Belki de bu yüzden Kur’an-ı Kerim ve samimiyeti kadın ve erkeğe vermiş, ülfet ve samimiyeti bu önemli ve hayati işi garantileme açısından kadın ve erkeğe verilmiş en iyi ve önemli armağan olarak anmıştır ve şöyle buyurmuştur:

“İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O’nun varlığının belgelerindendir. Bunlarda, düşünen millet için dersler vardır.”[1]

  İnsanın eşine gösterdiği sevgi hakikatte, çocuklarına gösterdiği sevgidir. Zira çocuk annesine duyduğu sevgi yüzünden annesinin sevildiğini ve babasından muhabbet gördüğünü görünce, hoşnutluk ve güven duygusuna kapılır ve bunun tam tersine eğer annesinin sevgi görmediğini ve babası tarafından itina gösterilmediğini hissedecek olursa, kendisinden ıstırap ve güvensizlik duygusuna kapılır. Babasına ve geleceğine olan güven duygusunu yitirir. Bunun yanı sıra anne sevgisi de sadece bu konuda eksikliği ve ıstırabı olmadığı taktirde evladını kuşatmaktadır. Bu önemli şey baba açısından da aynıdır. Yani baba da eşinin kendisine merhamet ve sevgi göstermesini beklemektedir. Çocukları da annelerinin babasına sevgi gösterdiğini görmelidir.

  Genel olarak sevgi hayatı tatlılaştırmakta ve nurlandırmaktadır. Sevgi hayatı bir hedefe oturtmakta ve yüce kılmaktadır. Erkek eğer eşine muhabbet gösterecek olursa, o ev ocağı salim ve enerji dolu bir ocak haline dönüşür. Kadın da tabiatı ve duygulu bir varlık olduğu sebebiyle aşk derecesinde eşine ve çocuklarına karşı muhabbet göstermektedir ve onlar hakkında hiç bir fedakarlıktan çekinmemektedir. Öte yandan kadının hassas ruhu da bu dostlukların karşılıksız kalmamasını gerektirmektedir. Kadın eğer, kendisinin sevgi ve muhabbet hususunda kusur etmediğini, ama bunun karşısında nankörlük gördüğünü, tertemiz duygularının istismar edildiğini hissedecek olursa şüphesiz büyük bir mutsuzluk ve yenilgiye uğrama duygusuna kapılır.


[1]-Rum suresi, 21. ayet

Mutluluk Bedeli (2)

Mutlu bir aile olmanın formülü

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)