• Nombre de visites :
  • 4625
  • 9/11/2009
  • Date :

İmam Musa Kazım (a.s)’la İlgili Sorular Ve Cevaplar

imam kazım

  S. 1- İmam Musa Kazım (a.s)’ın meşhur lâkapları nelerdir?

  C. 1- Abd-u Salih, Kazım, Bab’ul- Havaiç.

  S. 2- İmam Musa Kazım (a.s)’ın künyeleri nelerdir?

  C. 2- Ebu’l Hasan, Ebu İbrahim.

  S. 3- İmam Musa Kazım (a.s)’ın anne ve babasının isimleri nelerdir?

  C. 3- Babasının adı, İmam “Sadık”, annesinin adı ise “Hamide”dir.

  S. 4- İmam Musa Kazım (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?

  C. 4- Hicretin 128. Yılının Sefer ayının yedisinde Pazar günü sabahı, Mekke ile Medine arasında yer alan “Ebva” köyünde dünyaya gelmiştir.

  S. 5- Kazım’ın manası nedir ve neden İmam Musa bin Cafer’e “Kazım” diyorlardı? 

C. 5- “Kazım” öfkesini sindiren manasına gelir. Zalimlerin zulmüne sabrettiğinden, öfkesini yendiğinden, suçluların suçunu affettiğinden ve çok halim olduğundan dolayı “Kazım” olarak meşhur olmuştur.

  S. 6- İmam Musa Kamı (a.s)’ın hayat dönemi kaç bölüme ayrılır?

  C. 6- İki bölüme ayrılır:

  1) İmametinden önceki dönem.

  2) İmametinden sonraki dönem.

  S. 7- İmam Musa Kazım(a.s)’ın imamet dönemi kaç yıl sürmüştür?

  C. 7- Otuz beş yıl.

  S. 8- İmam Musa Kazım (a.s) imamet döneminde hangi tağutlarla (halifelerle) karşı karşıyaydı?

  C. 8- Mensur-u Devaneki, Mehdi Abbasî, Hadi Abbasi, Harun’ur- Raşid.

  S. 9- İmam Musa kazım (a.s)’ın, meşhur ve seçkin olan iki çocuğunun isimleri nelerdir?

 C. 9- İmam Ali Rıza ve Hz. Fatime-i Masume (a.s).

  S. 10- İmam Musa Kazım (a.s)’ın zahiri, batini ve ahlaki sıfatları nasıldı?

  C. 10- İmam Musa Kazım (a.s) orta boylu, nur yüzlü, siyah saçlı ve esmerdi. Bedeni çok ibadet ettiğinden dolayı zayıf, ama güçlü ruha sahipti. İmam Musa Kazım (a.s) çok ibadet ettiğinden dolayı “Abd-u Salih” lakabıyla meşhur olmuştur. Bağışta babaları gibi cömert ve bağışlayan idi. İmam Kazım (a.s) çoluk çocuğuna ve hizmetçilerine karşı çok şefkatli idiler.

imam kazım

  Daima yoksul ve fakirleri düşünüyordu. Hüzünlü ve güzel sesle sürekli Kur’ân okuyordu; Kur’ân okuduğunda halk, evinin etrafında toplanıp şevkten ağlıyorlardı. Medine halkı, ona çok gayretli olduğundan dolayı “Zeyn’ul- Müçtehidin” lakabı vermişlerdi.

  S. 11- İmam Musa Kazım (a.s) hangi halifenin zamanında yıllarca zindanda kaldı?

  C. 11- Abbasi halifelerinin beşincisi olan Harun Raşid’in hilafeti zamanında.

  S. 12- “Zeyn’ul- Müçtehidin” hangi İmamın lakabıdır?

  C. 12- İmam Musa Kazım (a.s)’ın lakabıdır.

  S. 13- İmam Musa Kazım (a.s) kimin emriyle ve kaç yaşında zehirlendi?

  C. 13- 55 yaşında Harun Raşid’in emriyle.

  S. 14- İmam Musa Kazım (a.s) ne zaman ve nerede şahadete eriştiler?

C. 14- Hicretin 183. Yılında, Recep ayının yirmi beşinci günü, Harun Raşid’in Bağdat’taki zindanında zehirletilerek şahadete eriştiler.

  S. 15- İmam Musa Kazım (a.s)’ın, şehit edildiği zindanın ismi nedir ve o zindan nerededir?

  C. 15- Zindanın ismi; “Zindan-i Sindi bin Şahik”tir ve bu zindan Bağdat’tadır.

  S. 16- Hangi İmam şehit olduktan sonra halkla konuştu?

  C. 16- İmam Musa Kazım (a.s) şehit edildikten sonra, Sindi bin Şahik, Hazretin mübarek na’şının Bağdat köprüsünün üzerine bırakılmasını emretti, kendisi de halka; “Musa bin Cafer kendi eceliyle ölmüştür.” diye ilan etti. Nakledildiğine göre halis Şiilerden biri Hazretin mübarek na’şının yanına gelerek şöyle dedi: “Ey Peygamber’in evladı, sen doğru konuşansın, baban da doğru konuşandı, acaba seni öldürdüler mi yoksa kendi ecelinle mi öldün?”

  İmam (a.s) bunun üzerine: “Katlen, katlen, katlen!” (Üç defa tekrarlayarak; Beni öldürdüler!) buyurdu.

  S. 17-Hangi imam, zindanda işkence edildiği zincirlerle defnedilmesini vasiyet etmiştir, bunun sebebi ne idi?

C. 17- İmam Musa Kazım (a.s) kendilerine işkence edildiği zincirlerle defnedilmesini vasiyet etmiştir. Sebebi, ceddi Resulullah (s.a.a) ve annesi Fatımat’üz- Zehra’yla (a.s) karşılaştığında “Bana zindanda bu zincirlerle işkence ediyorlardı” demesi için olabilir.

  S. 18- İmam Musa Kazım (a.s)’ın kabri nerededir?

  C. 18- Bağdat’ın yanındaki Kazimeyn şehrindedir.


İmam Kâzım(as)ın Şehadet Yıldönümü (2)

İMAM MUSA KAZIM (as)IN KISACA HAYATI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)