• İmam Sadık (a.s)’ın İlmî Mevkisi
  • İmam Sadık (a.s)ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim...
  • İMAM KÂZIM'IN (a.s.) ŞEHADETİ
  •                          Harun bir yıl hacca giderdi, diğer yıl ise savaşa. Bu yüzden 179 H.K. yılında hacca gitme sırası geldiğinde
  • İMAM RIZA (a.s.) VE İRAN
  • Şia İmamlarından sadece İmam Rıza (a.s.) İran İslam devletinde defnedilmiştir. İmam Rıza (a.s.), bu topraklara ayağını bastığı ilk günden beri beraberinde hayır, iyilik ve bereket getirmiştir bu topraklara...
  • İMAM CEVAD'IN (a.s.) HAYATI
  • İmam Cevad'ın (a.s.) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar....
  • İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ
  • İmam Cevad (a.s) ın dönemi Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamam...
  • İMAM MUHAMMED TAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Muhammed Künyesi:Ebu Cafer Lakabı:Taki Baba adı : Ali Anne adı: Hayzeran Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 10 Recep 195 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :Z.kede ayının sonu 220 hk.
  • İMAM HADİ (AS)
  • Hz. Ali b. Muhammed (a.s.), Şiaların onuncu İmamı ve lakabı da Hâdi'dir. Sikat'ül İslam Küleyni, Şeyh Müfid, Şey Tusi ve de İbn-i Esir'in rivayetine göre İmam Hâdi (a.s.) ....
  • İMAM ALİ NAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :ALİ Künyesi:Ebu`l Hasan Lakabı :Hadi Baba adı : Muhammed Anne adı: Semane Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 15 Z.Kade 212 hk. Peygamber'e
  • İMAM HASAN ASKERİ (as)
  • Şiaların on birinci imamı olan İmam Hasan b. Ali Askeri (a.s.), Merhum Küleyni'nin nakline göre hicri 232 yılının Ramazan veya Rabi'üs Sani ayında dünyaya gelmiş ve 28 yıl yaşamıştır...
  • İMAM HASAN ASKERİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Hasan Künyesi:Ebu Muhammed Lakabı:Askeri Baba adı : Ali (as) Anne adı: Susen (Hudeyse) Doğum yeri: Samirra Doğum tarihi: 8 R.Evvel 232 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu...
  • İMAM MEHDİ (as)IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Peygamberin (saa) adı Künyesi:Ebul Kasım Lakabı :Mehdi Baba adı : Hasan Anne adı: Nergis Doğum yeri: Samirra (Irak) Doğum tarihi: 15 Şaban 255...
  • Ebu Talib'in Vefatı
  • Kureyşin uygulamış olduğu iktisâdi ambargo, onlardan iyi düşünceli bir grubun plânı sayesinde kırılmıştı.
  • Zeyneb (a.s)
  • Hüseyinin (a.s) ehlibeyti kolları bağlı olarak Yezidin tertiplediği meclise götürüldü.
  • Hz. Zeynep (sa)’nın Mübarek Veladeti
  •                     Bir çokları günümüz dünyasında kadınların toplum içinde kendi insani konumlarını elde ederek, üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirdikle
  • Peygamber Aşığı Ebuzer (ra)
  • Yazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma ...
  • Hz. Zeynebin Kufe´deki Hitabesi
  • İmam Hüseyin(a.s.)ın şehadetinden sonra Hz. Zeynep ve diğer esirler Kufe ye getirildiler. Hz. Zeynep bu toplumun zavallığını gördükten sonra taşıdığı ....
  • Hz. Zeyneb (sa)
  • Hz. Zeyneb değerli yaşamını islamın gerçek emel ve değerlerini korumaya adadı. Allahın selamı, sözleriyle çağının adaletsizlik temellerini sarsan bu kadının üzerine olsun....