• Nombre de visites :
  • 2075
  • 5/8/2009
  • Date :

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (4)

İNANÇLAR VE ANLAYIŞLARDA ÖZGÜRLÜK

inanç

  İçerisinde yaşadığımız İslam dünyasında İslami anlamda İslami teşkilatların olduğunu düşünmüyorum.Bu teşkilatların çoğu laik teşkilatlardır.İçerisinde İslami bir ruh veya İslam dan bir şey olabilir.Bu,ahvali şahsiye ile ilgili ve ibadetler düzlemindeki şeyler gibidir.

  Dünyamızda-İslami anlamda-İran İslam Cumhuriyeti,Sudan ve bazı çekincelerin olmasıyla birlikte İslam şeraitini uygulayan devletler haricinde,İslam devleti yoktur.

Genel olarak İslam ülkelerindeki teşkilatlar,içerisinde İslam dan bir şeyler olan laik teşkilatlardır.

  Bundan dolayı onların siyasal çizgileri;ister bu halklarına yönelik olsun veya çevrelerini kuşatan vakıaya karşı olsun-bizzat Batı siyaseti ve Amerikan siyaseti doğrultusunda hareket etmektedir.Bu teşkilatlardaki din alimleri ise o veya bu siyaset doğrultusunda fetvalar verme çabası içine girmekteler.

İran daki İslam Cumhuriyetine gelince çıkarttığı kanuni düzenlemeler ve siyasi çizgisiyle, İslami çizgiden hareket etme çabası içerisindedir.

  Taassup olmaksızın diyebiliriz ki,orada insanın yöneticileri ve siyasileri eleştirebilme özgürlüğünüz vardır.İster bu,minberler düzleminde veya gazeteler veya genel vakıa doğrultusunda olsun.İnsana belli bir düşüncesinden dolayı zulmedilmez.Bazı ateist düşüncelere karşı baskılar uygulanıyor olabilir. Çünkü onlar bu durumu,yaşadıkları olağandışı şartlarda İslam düşüncesinin yerleştirilmesi gerektiğiyle izah etmektedirler.İslami bakış cihetinde İslama bağlılığın ifade edildiği fırkadır. Müslümanlar fırkai naciyedir veya İslam daki bu çizgi fırkai naciyedir.Bu,özgürlük konusuyla çelişmez.Çünkü bağlılık konusu özel bir konudur.İnsanın doğru gördüğü bir görüşe bağlanması özgürlüğe olan inancına engel değildir.Bilakis bu özgürlüğün ifadesidir.Çünkü o, bunu seçti…O özgürlüğünü kendi isteği ile doğrultusunda çalıştırdı ve onu,gerçeği temsil ediyor olması temeli üzere seçti.

   CİNSEL ÖZGÜRLÜK

cinsellik

  Cinsellikle ilgili olarak bazı Arapça eserlerde yasaklama olduğu varsayımı İslam ın cinsellikle ilgili eserlere olumsuz yaklaştığı konusunda bir delil teşkil etmektedir…Eski alimlerin kitaplarını incelediğimizde “el-Keşkul”(eş-Şeyh el-Bahaiy),”Züherür-Rebi” (Seyyid Nimetullah el-Cezairi) isimli kitaplarda ve eskilerin yazmış olduğu edebi kitapların hangisini ele alacak olursanız olun olun içerisinde cinsellikle ilgili ifadelerin yer aldığını bulursunuz.

  Bundan dolayı cinsellik konusu bir ilke olarak İslam ın haram saydığı bir konu değildir. Fakat İslami konumla buluşmayan bir yön var ki,o da sana hiçbir değer kazandırmayan,hiçbir sanatsal ve yaratıcı yönü olmayan hatta mideni bulandıracak olan ucuz kitaplar konusudur. Müslüman alimler tarafından kaleme alınmış cinsellikle ilgili kitapları bulabilirsiniz.Fakat içerisinde yer alan şiirlerden vezinli olmayan şiirler olabilir ve Arap dili terkibi açısından dakik olmayabilir.Bu tür kitaplar vb.kamuoyu vicdanında birçok durumda ahlaki boyutta olumsuz etkiler bırakabilir.Özellikle de bu,ergenlik çağındaki kız ve erkeklerde olmaktadır.

  Özgürlükle ilgili olarak yüksek bir sesle sorgukuyorum.Televizyondaki açık-saçık görüntüleri neden mübah kılmıyoruz?İnsan bedeninin güzelliklerini temsil eden çıplak resimleri neden mübah görmüyoruz?Egoistçe yazılmış ucuz kitapları neden mübah görmüyoruz?

  Daha sonra bunları cevaplandırıyorum:Biz kültürden toplumsal dengelerin dışında mutlak olarak söz edemeyiz.

Bundan dolayı İslam,Hırıstiyanlık veya toplumda cinsel dengenin gerekliliğine inanan her hangi bir nizam gibidir.Bir kör kargaşaya sebebiyet vermek istemez.

  Ancak cinsellikten açıkça bahseden kitaplara gelince bunlarda bir problem yoktur.İslam fıkhında da  hayız ve nifastan söz eden bölümler vardır ve bununla belli bir cinsellik atmosferi oluşturulmaktadır.Ancak bu,belli bir usul içerisinde gerçekleştirilmektedir.


İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (3)

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (2)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)