• Nombre de visites :
  • 1833
  • 1/8/2009
  • Date :

İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (2)

özgürlük

BATILA ÖZGÜRLÜK

   Batıla özgürlük ver,onun hacmini belirlersin,delalete özgürlük tanı onu muhasara altına alırsın.Çünkü batıl herhangi bir alanda hareket ettiğinde ona bir çok fikir karşı koyacaktır ve kendini insanlara sevimli gösteremeyip kabul ettiremeyecektir.Sıradan,herhangi bir düşünce olacaktır.Başkaları onu kabul edecekler veya etmeyecekler.

Eğer onu baskı altına alacak olursan insanların onu okumasını engelleyip ona çeşitli şekillerde bağlı olan kimseleri göz altına alacak olursan bunun anlamı batıla ileride şahadet sıfatını kazandırılması olacaktır.

O şahadetin hiçbir kutsal değerini taşımayan “şehid düşünce” olacaktır.Çünkü insanlar zulme uğramış kimselere karşı sempati beslerler,zulmedip,haksızlık yapana karşı ise böyle bir duygu taşımazlar.Bundan dolayı batılın gücünü kullanmasına izin veriniz.Daha sonra onunla ilmi yöntemlerle tartışmalara girerek tanımış olduğumuz özgürlüğün sonuçlarını o fikri çürüterek alırız.Her ne kadar sahadan tamamen uzaklaştırılmazsa da sinecek ve saha içerisinde küçük bir yer kaplayacaktır.Bazı kimseler ister siyasilerden veya din alimlerinden veya entelektüel kesimden olsun,başka fikirleri önemsemek istemiyorlar.Çünkü onların başka düşüncelere engeller koyarak tartışma ve tartışmacılardan kurtulmuş olmak hoşlarına gidiyor.Bazı kimseler ise diyalog konumu içerisinde bulunmaktan hoşlanmıyorlar.Bundan dolayı da seni baskı altında tutuyorlar çünkü onlar seninle herhangi bir şekilde tartışmaya girmek istemiyorlar.

   Ben fikrini geliştirmek isteyen insanın başkasının fikirlerinden korkmayan insan olduğunu düşünüyorum…Başkalarının fikirlerinden korkanlar kendi fikirlerine güvenmeyenlerdir ve kendi fikirlerini savunamayan kimselerdir.Bundan dolayı her insan başka fikirlere karşı kendi fikrini savunabilme konusunda hareket etmelidir.Bu alanda fikir sahibi kimse için olumsuz sonuç olmayacaktır.

özgürlük

   İmam Zeynel Abidin(as) bazı dualarının bir bölümünde Allah Teala ya şöyle sesleniyor:

“Senin hükmünde zulmün olmadığını,intikamında acelen olmadığını bildim zulme ancak elinden kaçırmaktan korkan acele eder,zayıf kimse ihtiyaç duyar.Ey Tanrım sen bunlardan çok yücesin.”

   O şöyle demek istiyor:Güçlüler zulmetmezler,çünkü güçlü,kuvvetini harekete geçirmesi suretiyle istediğine ulaşabilir.Sana zulmeden ise senden korkandır.Devlet halkına zulmeder, çünkü halkından korkmaktadır.Zalim kimse insanlara zulmetmektedir,çünkü o,insanların kendisine karşı gelmesinden korkmaktadır.

ŞEYTAN AYETLERİ VE ÖZGÜRLÜK

   Düşünceyle,sövme ve alaya alma arasında fark vardır

.”Şeytan Ayetleri” konusu söven ve alay eden insan konusudur.Her ne kadar bazıları ona sanat diyorsa da ve alaya almaya keşfetme diyorsa da,biz bu keşfin hayata hizmet ettiğine inanmıyoruz.

  Bu sanat vakıa üzerinde yoğunlaşabilirdi..Şayet Selman Rüşdi İslam düşüncesini tartışsaydı hatta İslam Peygamberini tartışsaydı,onunla tartışabilirdik.Çünkü Kuran-ı Kerim peygamberler hakkında söylenen sözleri ölümsüzleştirmiştir…Peyagmber(saa)e sihirbaz,yalancı,kahin,şair dendiğini biliyoruz.

“Dediler ki:Evvelkilerin masalları,onları yazdırmış,sabah akşam onlar kendisine okunuyor.” (Furkan,5)

  veya “Ona beşer öğretiyor”(Nahl,103) konusu.Bütün bu konulardan Kuran bize söz etmektedir…Kuran bizzat Peygambere yönelik eleştirilerden korkmamıştır.Peygambere yönelik hiçbir eleştiriden korkmuyoruz.Fikrin fikirle mücadelesi vardır.Ancak sövgüyle mücadele eden veya alay etmeyle mücadele eden fikre gelince,bunu fikri tartışmaya dahil edemeyiz.


İSLAM VE ÖZGÜRLÜK (1)

İslamda Özgürlük 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)