• Nombre de visites :
  • 1573
  • 28/6/2009
  • Date :

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi  (3)

imam bakır

Ziyareti

İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyuruyor:

“Kim İmam Cafer Sadık veya babası İmam Bakır’ı (aleyhum’us- selam) ziyaret ederse; gözleri ağrımaz, hastalığa yakalanmaz ve küfür ve nifaka düşerek de ölmez.” [1]

Kalp Gözüyle Allah’ı Görmesi

  Göçebe bir Arap İmam Bakır (a.s)’a: “Allah’a ibadet ettiğinde O’nu gördün mü?” diye sordu. İmam (a.s): “Görmediğim birisine (Allah’a) ibadet etmem” buyurdular.

  Göçebe: “O’nu nasıl gördün?” sorduğunda ise İmam (a.s): “Gözler O’nu bakmakla göremez ama kalpler iman hakikatiyle O’nu görür” buyurdular.” [2]

Ahiret Hüznü

Cabir b. Abdullah diyor ki:

 “İmam Bakır (a.s), bir gün evden dışarı çıkarken şöyle buyurdular:

  “Ey Cabir! Allah’a and olsun ki, kalbim meşgul ve mahzun olduğu halde sabahladım.”

  Cabir diyor ki, İmam (a.s)’a: “Canım sana feda olsun, hüznün nedir; kalbinin meşguliyeti nedir? Bunların hepsi dünya için midir?” diye sorduğumda buyurdular ki:

  “Hayır, ya Cabir! Ahiret gamı ve hüznü içindir.” [3]

  Namaz Ve Dua İçin Özel Elbise Giymesi

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Babamın sert (yumuşak olmayan) iki elbisesi vardı; namazını o elbiselerle kılardı.Allah’tan bir hacet dilemek istediğinde, o elbiseleri giyerek Allah’tan hacetini dilerdi.” [4]

Allah’tan Hacet Talep Etmesi

imam bakır

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam Allah’tan bir şey talep etmek istediğinde, onu öğle vakti talep ederdi. O şeyi talep etmeyi irade ettiğinde, önceden bir şeyi sadaka olarak veriyor, bir miktar güzel koku sürüyor ve camiye giderek o haceti için dua ediyordu.” [5]

Ka’be’yi Tavaf Etmesi

İbn-i Meryem diyor ki:

  “İmam Bakır (a.s)’la birlikte ka’be’nin etrafını tavaf ediyorduk. İmam (a.s) tavaf ederken Rükn-ü Yemani’ye (Hacer’ul- Esved’e) yetiştiğinde elini ona sürerek şöyle dedi:

“Allah’ım, bana teveccüh et de tövbe edeyim; beni koru da bir daha (razı olmadığın şeye) dönmeyeyim.” [6]

Camiye Erken Gitmesi

Cabir diyor ki:

  “İmam Bakır (a.s) cuma günleri erken saatlerde, (yani) güneş bir ok miktarınca yükseldiğinde camiye gidiyordu. Ramazan ayı olduğunda ise bundan daha erken camiye gidiyordu.” [7]

Cuma Guslü

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

“Babam (İmam Bakır -a.s-), cuma günü öğle vakti cuma guslü ediyordu.” [8]

Gece İbadetleri

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam – Allah’ın rızvanı ona olsun – ibadet için gece kalktığında, kıyamı (ayakta durmayı) uzatıyordu; rükûa veya secdeye gittiğinde onları uzatıyordu; öyle ki uykuya dalmış olduğunu sanıyorlardı ve ansızın onun “Lâ ilahe illellahu hakkan hakka...” dediğini duyuyorduk.” [9]

Gece Namazında Tevhid Suresini Okuması

İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:

  “Babam (İmam Bakır -a.s-), İhlas suresi (sevap açısından) Kur’ân’ın üçte biriyle eşittir” buyuruyordu...

  Benim yerimle babamın yeri arasında bir kapı vardı; gece namazı kıldığında, son üç rekatta (yani şef’ ve vitir namazlarında) İhlas suresini okuyordu.” [10]


[1] - Tehzib, c. 6, s. 78.

[2] - İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 168.

[3] - Tuhaf’ul-Ukul, s. 583.

[4] - Vesail’uş-Şia, c. 3, s. 331, h. 7.

[5] - Vesail’uş-Şia, c. 4, s. 1116, h. 1.

[6] - Kafî, c. 4, s. 409, h. 14.

[7] - Vesail’uş-Şia, c. 5, s. 42, h. 2.

[8] - Kurb’ul-Esnad, s. 360, h. 1285.

[9] - Bihar, c. 87, s. 227.

[10] - Bihar, c. 87, s. 226, h. 39.

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (2)

İmam Bakır (as)’ın Fazileti ve Siresi (1)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)