• Nombre de visites :
  • 1657
  • 2/6/2008
  • Date :

Fatıma Bintü’l-Hüseyin (sa)

Fatıma Bintü’l-Hüseyin (sa)

    Gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren; ilim ve ibadet ehli, iffetli bir hatun olan Fatıma, İmam Hüseyin’in (a.s) kızıdır. Annesi ise Talha b. Ubeydullah’ın kızı Ümmü İshak’tır.[1] Kerbela esirleri arasında olan Fatıma, Kûfe’deki esaret döneminde gerek Yezid’in, gerekse Ubeydullah b. Ziyad’ın zulümlerini etkin bir dille halka ifşa etmiş, anlattığı gerçeklerle gafil halkı aydınlatmayı başarmıştır.

    Diğer kız kardeşlerinin aksine, tarih kitaplarında onun adından oldukça söz edilmektedir. Faziletli, yüce ve oldukça güzel sîmalı bir hatun olduğu, hatta bu güzelliğinden dolayı cennet hurilerine benzetildiği de rivayet edilmiştir.[2]

    İmam Hüseyin onu Aşura öncesi kardeşinin oğlu Hasan b. Hasan (Hasan-ı Müsenna) ile evlendirmiştir. Yaşça oldukça büyük olduğunu Kerbela sonrası Garra ve Kûfe’de yaptığı konuşmalarıyla ortaya koymuştur.[3]

    Fatıma, Hasan b. Hasan’ın (Hasan-ı Müsenna) şehadetinin ardından Medine’de çadır kurarak matem tutmuş, kocasının ardından gözyaşları dökmüştür.

    İmam Sadık’ın (a.s) dönemine kadar yaşayan bu yüce hatun hicretin 117. senesinde, 70 yaşlarındayken Medine’de vefat etmiştir. Mübarek kabri bugünkü Bakî mezarlığındadır.[4]

-------------------------------------------------------

[1]- el-İrşad, Şeyh Mufid, (Farsça tercümesi), c.2, s.137.

[2]- el-İrşad; Şeyh Mufid, (Farsça tercümesi) c.2, s.22.

[3]- İhticac-ı Tabersî, c.2, s.27; el-Luhuf, s.127.

[4]- Daha fazla bilgi için bkz: Âyan’uş-Şia, c.8, s.388; Maktelu’l-Huseyn, Mukarrem, s.405; el-İrşad, Şeyh Mufid, c.2, s.121; Biharu’l-Envar, c.45, s.136 ve hayatı hakkında geniş bilgi için bkz: Fatıma Binti’l-Huseyn; Muhammed Hadi el-Eminî, Mektebetu’l-Hilal yayınları.

 

Rukayye Bintü’l-Hüseyin

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)